Slušni aparat ili slušni implantat?

2022-08-02T09:34:05+02:00

Rezultati sa slušnim implantatima i konvencionalnim slušnim aparatima konstanto se poboljšavaju i granice korišćenja ova dva sistema se stalno mjenjaju.