یک BONEBRIDGE – هم برای مدرسه و هم برای ورزش

2022-08-12T11:05:23+02:00

جیکوب راتز (Jakob Ratz) 7 ساله یک ورزشکار مشتاق است که از رفتن به مدرسه نیز لذت می برد. BONEBRIGE او تضمین می کند که او به طور کامل در هر دو موقعیت درگیر باشد.