با ما تماس بگیرید

با کلینیک هایی که در آن ایمپلنت انجام می شود و همچنین توزیع کنندگان محلی ایمپلنت های شنوایی تماس بگیرید. همچنین، می‌توانید با شرکای شنوایی – مصرف کننده های CI که تجربه‌ خود و توصیه‌های درست را به شما می‌گویند، ارتباط برقرار کنید!

فرم تماس

"*" indicates required fields

Name*
Privacy Policy*
تماس مستقیم

Alltone Shenava Company

  • No. 3, Shourideh Alley, Keshavarz Blvd., Tehran- Iran
    Postal Code: 1415963119

  • Mr. Bijan Bafkar (Owner)

  • Dr. Nima Rezazadeh (Audiologist; Scientific Manager)

  • Mrs. Razieh Alambeigi (Clinical Specialist)

  • Mrs. Sahar Pourghafari (Clinical Specialist)

  • Tel. +982188981000

کلینیک ایمپلنت را در نزدیکی خود پیدا کنید

!کلینیک ایمپلنت شنوایی در ایران