سمعک یا ایمپلنت شنوایی؟

2022-08-12T10:52:10+02:00

کارایی ایمپلنت های شنوایی و سمعک های معمولی همواره در حال پیشرفت است و محدودیت های استفاده از این سیستم ها به طور مداوم در حال تغییر است.