window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EV2M2QSYTL');

نکات آموزشی

Home » نکات آموزشی

آموزش شنوایی به کودکان دارای مشکل شنوایی

2022-08-12T11:14:28+02:00

به منظور تجربه‌ی اولین آموزش شنوایی، اغلب کافی است که به جای استفاده از ابزار یا اسباب‌بازی از صداهای روزمره و بدن کودک به عنوان منبع صدا استفاده کنید.

آموزش شنوایی به کودکان دارای مشکل شنوایی2022-08-12T11:14:28+02:00

آموزش طرف دوم

2022-08-25T10:27:38+02:00

برای دستیابی به حداکثر منفعت ازکاشت حلزون دوم، کاربران باید آموزش‌های منظمی را دنبال کنند، مانند آنچه که در اولین کاشت حلزون انجام دادند.

آموزش طرف دوم2022-08-25T10:27:38+02:00
Go to Top