window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EV2M2QSYTL');

معاینات ایمپلنت حلزونی گوش

Home » معاینات ایمپلنت حلزونی گوش

MRI با ایمپلنت‌های شنوایی

2022-08-12T11:13:25+02:00

هر کاربر ایمپلنت شنوایی باید قبل از MRI در مورد نوع ایمپلنت خود با تیم پزشکی صحبت کند، زیرا این امر امکان اقدامات مناسب برای معاینات را فراهم می‌کند.

MRI با ایمپلنت‌های شنوایی2022-08-12T11:13:25+02:00

معاینات پزشکی با ایمپلنت حلزونی گوش

2022-08-12T11:16:12+02:00

دلایل زیادی وجود دارد که متخصصان پزشکی بخواهند از اعضای داخلی بدن بیماران خود عکسبرداری کنند. اما، استفاده کنندگان ایمپلنت های شنوایی MED-EL آمادگی خوبی برای این کار دارند!

معاینات پزشکی با ایمپلنت حلزونی گوش2022-08-12T11:16:12+02:00

با کاشت شنوایی در بیمارستان

2022-08-24T16:38:14+02:00

افرادی که دارای ایمپلنت شنوایی هستند اغلب هنگامی که در بیمارستان یا در خانه سالمندان هستند نیاز به کمک دارند. در باره امادگی اولیه و مناسب بیشتر بدانید.

با کاشت شنوایی در بیمارستان2022-08-24T16:38:14+02:00
Go to Top