window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EV2M2QSYTL');

توسعه

Home » توسعه

ایمپلنت های شنوایی – ساخت اتریش

2022-08-12T11:10:47+02:00

برای بیش از 30 سال، MED-EL یک نمونه بین المللی مشهور از سنتز تحقیق و توسعه در فناوری پزشکی است. یک خلاصه جدید، نمای کلی هیجان انگیزی از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی شرکت ارائه می دهد.

ایمپلنت های شنوایی – ساخت اتریش2022-08-12T11:10:47+02:00

آموزش شنوایی به کودکان دارای مشکل شنوایی

2022-08-12T11:14:28+02:00

به منظور تجربه‌ی اولین آموزش شنوایی، اغلب کافی است که به جای استفاده از ابزار یا اسباب‌بازی از صداهای روزمره و بدن کودک به عنوان منبع صدا استفاده کنید.

آموزش شنوایی به کودکان دارای مشکل شنوایی2022-08-12T11:14:28+02:00

توسعه‌ی ایمپلنت حلزون گوش

2022-08-12T11:20:42+02:00

امروز از قلب تولید کاشت حلزون گوش صحبت می‌کنیم: توسعه‌ی ایمپلنت. کارشناسان نحوه‌ی توسعه‌ی ایمپلنت حلزون گوش را توضیح می‌دهند.

توسعه‌ی ایمپلنت حلزون گوش2022-08-12T11:20:42+02:00

مهارت های اجتماعی و شنوایی

2022-08-25T10:41:52+02:00

این تنها اختلالات شناختی و احساسی نیست که در توسعه‌ی مهارت‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد، توانایی شنوایی نیز بخشی از آن را شامل می‌شود.

مهارت های اجتماعی و شنوایی2022-08-25T10:41:52+02:00
Go to Top