window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EV2M2QSYTL');

تجهیزات جانبی

Home » تجهیزات جانبی

با طراحی کاشت حلزون در برابر کلاله برجسته

2022-08-12T11:06:39+02:00

عملکرد و طراحی جذاب قسمت های قابل مشاهده ایمپلنت های حلزون شنوایی به پذیرش سمعک کمک می کند و زندگی با آن را برای افراد آسیب‌دیده و همچنین تصمیم گیری را برای داوطلبان آسان تر می کند.

با طراحی کاشت حلزون در برابر کلاله برجسته2022-08-12T11:06:39+02:00

آینده‌ی ایمپلنت‌های حلزونی گوش

2022-08-12T11:18:41+02:00

تولیدکنندگان ایمپلنت حلزونی گوش نوآوری‌های زیادی را در چند سال آینده معرفی خواهند کرد. از سوی دیگر، درخواست‌های کاربران تقریباً متوسط ​​به نظر می‌رسد: تجهیزات جانبی صوتی ساده و تمرکز بیشتر روی موسیقی.

آینده‌ی ایمپلنت‌های حلزونی گوش2022-08-12T11:18:41+02:00

AudioStream – پخش جریانی با کاشت حلزون گوش!

2022-08-12T11:53:55+02:00

پخش جریانی بی سیم برای همه کاربران SONNET امکان پذیر است - بدون هرگونه لوازم جانبی دیگر. این مورد توسط یک مورد خاص برای محفظه باتری امکان پذیر شده است: AudioStream.

AudioStream – پخش جریانی با کاشت حلزون گوش!2022-08-12T11:53:55+02:00

برنامه جدید برای کاربران دارای کاشت شنوایی شرکت مد-ال

2022-08-12T12:23:23+02:00

برنامه جدید کاشت حلزونی شرکت مد-ال برای کاربران کاشت شنوایی به اسم میسترو ۹ کاربرد شنوایی را بهبود می بخشد و تجربه شنیدن کاربر را افزایش می دهد

برنامه جدید برای کاربران دارای کاشت شنوایی شرکت مد-ال2022-08-12T12:23:23+02:00

با کاشت شنوایی در بیمارستان

2022-08-24T16:38:14+02:00

افرادی که دارای ایمپلنت شنوایی هستند اغلب هنگامی که در بیمارستان یا در خانه سالمندان هستند نیاز به کمک دارند. در باره امادگی اولیه و مناسب بیشتر بدانید.

با کاشت شنوایی در بیمارستان2022-08-24T16:38:14+02:00
Go to Top