ایمپلنت های شنوایی

EAS (تحریک صوتی الکتریکی)

سیستم‌های تحریک الکتریکی صوتی (EAS) برای مشکلات خاص در شنیدن صداهای با صدای بلند و درک گفتگو طراحی شده‌اند (اگرچه صداهای پایین هنوز شنیده می‌شود) – مشکلاتی که مشخصه کم شنوایی حسی عصبی با فرکانس بالا هستند. EAS (تحریک الکتریکی صوتی)، حلزون گوش را برای صداهای بلند تحریک می کند و صداهای کم را با استفاده از فناوری سمعک تقویت می کند، بنابراین کاربر را قادر می سازد تا طیف کامل صداها را بشنود و در عین حال شنوایی موجود را حفظ می کند.

توصیه های ما

توصیه های سیستم های EAS (تحریک صوتی الکتریکی)

کاشت حلزون مورد استفاده در سیستم های تحریک صوتی الکتریکی MED EL به نام SYNCHRONY، مورد توجه مطلق کاربران کاشت حلزون ما قرار دارد!

مقالات توصیه شده

داستان های جذاب بخوانید
در مورد EAS (تحریک صوتی الکتریکی)!