ایمپلنت های شنوایی

ایمپلنت یا کاشت گوش میانی

ایمپلنت یا کاشت گوش میانی برای افرادی مناسب است که از تقویت کننده سود می برند اما به دلایلی نمی توانند از سمعک های معمولی استفاده کنند. ایمپلنت‌های گوش میانی مجرای گوش را آزاد می‌گذارند و در نتیجه از عفونت‌های گوش که ممکن است توسط برخی از کاربران سمعک تجربه می‌شود، جلوگیری می کنند. این نوع ایمپلنت برای درمان موارد خفیف تا شدیدتر کم شنوایی حسی عصبی و برای درمان کم شنوایی انتقالی یا مختلط استفاده می شود. این شامل دو بخش است: یک پردازشگر صوتی چسباندنی خارجی و یک ایمپلنت که زیر پوست پشت گوش قرار می گیرد.

توصیه های ما

توصیه های سیستم ایمپلنت یا کاشت گوش میانی

بر اساس تجربه کاربران، ما ایمپلنت یا کاشت گوش میانی MED-EL VIBRANT SOUNDBRIDGE که همراه با پردازنده صوتی پیشرفته SAMBA 2 است را توصیه می کنیم.

یک تصمیم مادام العمر

انتخاب ایمپلنت گوش میانی مناسب

دلایل زیادی وجود دارد که چرا باید به کاشت گوش میانی به عنوان یک راه حل ممکن در مورد کم شنوایی فکر کرد. در زیر فهرستی از مهم ترین نکاتی که باید در نظر گرفته شود ارائه شده است:

مقالات توصیه شده

داستان های جذاب بخوانید
در مورد ایمپلنت یا کاشت گوش میانی!