window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EV2M2QSYTL');
داستان های کاربران یا استفاده کنندگان2021-12-29T02:29:00+01:00

استفاده کنندگان ایمپلنت شنوایی

داستان های شخصی الهام بخش استفاده کنندگان از ایمپلنت های شنوایی را بخوانید. در مورد تجربه آن ها از کاشت حلزون، کاشت گوش میانی، EAS و سیستم های هدایت استخوان و سفر آن ها به سمت شنوایی، و همچنین در مورد کیفیت زندگی جدیدی که (دوباره) شنیدن برای آن ها به ارمغان آورد، بیشتر بدانید.

پخش صدا برای توانبخشی کاشت حلزونی

استادی که از ناحیه یک گوش ناشنواست، بر توسعه بیشتر سیستم های شنوایی نظارت می کند

سمعک یا ایمپلنت شنوایی؟

کارایی ایمپلنت های شنوایی و سمعک های معمولی همواره در حال پیشرفت است و محدودیت های استفاده از این سیستم ها به طور مداوم در حال تغییر است.

کیفیت زندگی: چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد؟

دکتر روث زورر در رشته‌ی پزشکی تحصیل کرده و دارای دکترای زیست‌شناسی است. این روزها، او در کنار سایر مطالعاتش مشغول مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ایمپلنت‌های شنوایی بر کیفیت زندگی کاربران CI تأثیر می‌گذارند.

نوجوانی با تجربه‌ی استفاده از BONEBRIDGE

تقریباً حدود شش سال است که فیلیپ از کاشت هدایت استخوانی BONEBRIDGE در گوش چپ خود استفاده می‌کند. او اخیرا بخاطر موسیقی از هدایت استخوانی حتی در گوش سالم خود نیز استفاده می‌کند.

تحقیق درباره‌ی آینده‌ی توانبخشی شنیداری

در آخرین روز کنگره‌ی 2021 گوش و حلق و بینیِ اتریش؛ که در سپتامبر در اینسبروک برگزار شد، تمرکز بر آینده‌ی میان مدت و بلند مدت توانبخشی شنیداری بود.

یک BONEBRIDGE – هم برای مدرسه و هم برای ورزش

جیکوب راتز (Jakob Ratz) 7 ساله یک ورزشکار مشتاق است که از رفتن به مدرسه نیز لذت می برد. BONEBRIGE او تضمین می کند که او به طور کامل در هر دو موقعیت درگیر باشد.

Go to Top