اطلاعات مهم ایمپلنت شنوایی شما

مجله‌ی ایمپلنت شنوایی

شنوایی مادام العمر پلتفرمی مستقل است که هدف آن ارائه‌ی بینشی به همه درباره‌ی موضوعات مرتبط با علم و سلامت در رابطه با نا‌شنوایی و همچنین زندگی روزمره همراه با ایمپلنت شنوایی است! بیایید در کنار هم و برای همیشه بشنویم…!

مجله اینترنتی

دنیای … را جستجو کنید
ایمپلنت های شنوایی!

با هر دو گوش بشنوید.

در سری‌های مخصوص “با دو گوش بشنوید” ما، در می‌یابید که چرا شنیدن با هر دو گوش بسیار مهم است. مقالات متمرکز بر کاشت حلزون دوطرفه، ترکیب سمعک و کاشت حلزون، ناشنوایی یک طرفه و مسائل دیگر.