A baby looks at a teddy with a face mask

Mnoho lidí se sluchovým postižením používá ke komunikaci odezírání ze rtů. Povinné roušky zakrývající ústa a nos jsou pro ně překážkou. V těchto případech mohou pomoci roušky s průhlednými okýnky, štíty, ale také dobře adaptované sluchové pomůcky.

„Promiň, jaký je v tom rozdíl? Neslyším tě s maskou přes ústa!“[1],[2] Pohled na ústa, někdy nevědomě, při komunikaci se slyšícími osobami využívají nejen starší lidé, jejichž sluch se postupně zhoršuje, ale také mnoho uživatelů sluchadel nebo implantátů a také lidé s hlubokou ztrátou sluchu.

„Neslyšící lidé jsou nyní opravdu v koncích,“ vysvětluje Detlef Klussmann z Düsseldorf Disability Council, sám uživatel kochleárního implantátu. „Mnoho neslyšících odezírá ze rtů svého komunikačního partnera. Z důvodu povinnosti nosit masku to již není možné.“ „Uznáváme, že zdraví každého z nás je samozřejmě prioritou. Ale i přes to si musí širší veřejnost uvědomit, že mnoho lidí se sluchovým postižením […] je kvůli povinným rouškám velmi omezeno ve své schopnosti komunikovat. Nemůže to takto dlouhodobě pokračovat,“ říká Michael Schwaninger, prezident asociace Hessen-Rhine-Main Cochlear Implant Association, na webu asociace. V Rakousku tento problém ovlivňuje odhadem 1,7 milionu lidí.[3]

Dokonce i komunikaci znakovým jazykem ovlivňují roušky přes ústa a nos, rty jsou totiž také součástí jednotlivých znaků. „Ani znaková řeč není řešením, protože my a naše komunita obecně komunikujeme slyšitelně,“ dodává Schwaninger, který je rovněž členem správní rady Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft DCIG [German Cochlear Implant Society] „Dalším aspektem, o kterém se dosud sotva uvažovalo, je pravidlo sociálního distancování. Čím jste od někoho dále, tím tišeji slyší posluchač, co se říká.“

25 % rozumí výrazně hůře

V Itálii vedla koronavirová pandemie k tomu, že lidé se virem nakazili o něco dříve než tady v Rakousku. I zde sdružení sluchově postižených upozornilo na skutečnost, že pacienti se sluchovými poruchami trpí kvůli rouškám většími komunikačními problémy. To bylo patrné zejména v oblasti urgentních příjmů. Je to připisováno jak filtračnímu účinku ochranných masek, tak pohledu na rty zakryté rouškou.

Vědci z univerzitní kliniky Foggia v jižní Itálii tento problém vědecky zkoumali.[4]TPo léčbě bylo podstoupilo dotazování 59 pacientů se sluchovým postižením s průměrným věkem 60 let a s různými stížnostmi ohledně toho, jak vnímali komunikaci během urgentního příjmu. Více než 85 % dotázaných si stěžovalo na problémy s porozuměním, z nichž čtvrtina uvedla, že tyto potíže byly významné. Tlumení zvuku skrz roušky bylo problémem pro 44 procent a téměř 56 procentům dotazovaných scházel pohled na rty.

Roušky s okýnky!

Rakouská média [5] informovala o Američance Ashley Lawrence, studentce inkluzivní pedagogiky na univerzitě Eastern Kentucky University v Richmondu ve státě Kentucky, která spolu se svou matkou vyrábí roušky s průhledným okýnkem. „Na Facebooku jsem viděla , že lidé vyrábějí masky pro jiné lidi, aby nemusel každý používat ty jednorázové.“ A já jsem si pomyslela: „A co neslyšící a nedoslýchaví lidé?“, Říká v rozhovoru pro zpravodajskou platformu Lex 18[6]. „Zkoušíme různé modely pro lidi se sluchadly, kteří si nemohou natáhnout gumičky roušek kolem uší.“

Na internetu a v médiích existuje spousta zpráv o těchto převážně soukromých iniciativách, které distribuují domácí roušky s okénky zdarma nebo přinejmenším za nízkou cenu. Na poptávku reagovaly také specializované podniky: například ve Vídni existuje dodavatel zdravotnických prostředků, který také dodává online bavlněné roušky s průhledným plastovým okýnkem. Stojí téměř stejně jako respirátory FFP2, které chrání i samotné nositele – jsou o dobrých třicet procent dražší než běžné roušky.

Roušky s okénky mohou být také užitečné při komunikaci s malými dětmi nebo s těmi, kteří mají potíže s učením, vysvětluje pro časopis Regenbogen. speciální pedagog Jojo Giese z německého Mannheimu. Jsou užitečné pro každého, kdo se bojí zakrytých tváří, nebo pro ty, kteří používají ke komunikaci výrazy obličeje či znakovou řeč. „Pokud je zakrytý pohled na ústa, vytratí se spousta informací, kontextů a drobných detailů, které jsou nezbytné pro správné pochopení osoby, se kterou mluvíme.“ Spolu s Bärbel Steegmüller vyvinula dvě verze těchto roušek. Jediné materiály, které používají, jsou kousky látky, plastový ubrus a stuhy. Dvojice zpřístupnila pokyny pro šití videa online[7].

Průhledné bariéry proti viru

Aby ušetřily svým zaměstnancům práci s rouškami zakrývajícími nos a ústa, používají některé obchody desky z plexiskla, které chrání zákazníky a zaměstnance u pokladny. Průhledné obličejové štíty také tvoří bariéru proti kapičkové infekci. Měly by zakrývat obličej od čela po bradu včetně a také poskytovat ochranu do stran. I někteří zubaři používají tento druh štítu.

V některých kruzích se stále diskutuje o tom, zda obličejové štíty skutečně plně nahrazují funkci roušky zakrývající nos a ústa. Tisková zpráva ministerstva práce a sociálních věcí v každém případě potvrzuje, že štít „sedí stabilněji a nepropouští vlhkost“. Ochranné štíty na obličej pro tento účel lze zakoupit komerčně od 15 EUR, za jiný design však můžete zaplatit i mnohonásobně více. Jednoduchý obličejový štít lze vyrobit například z čirého plastového krytu pořadače nebo složky.

„Nevidím, co říkáš!“

Roušky zakrývající ústa a nos s okénkem nebo průhledný štít na obličej: pokud je používají samotné sluchově postižené osoby, moc to nepomůže. Lidem se sluchovým postižením v komunikaci pomůže, když lidé, se kterými hovoří, budou používat průhlednou antivirovou ochranu.

Proto svépomocné sdružení v Linci Von Ohr zu Ohr (Od ucha k uchu) doporučuje klientům se sluchovým postižením, aby vždy nosili kartičku nebo visačku s označením: „Mám sluchové postižení a potřebuji vidět vaše ústa, abych vám rozuměl(a)“. Organizace Junge Selbsthilfe Deaf-Ohr-Alive Rhein-Main (Mladí svépomocní Deaf-Ear-Alive Rhine Main) chce dát tuto informaci v chytlavém znění na vlastní ústenky. [8] Může to být „Nevidím – nerozumím“, „Nevidím, co říkáš“ nebo „Rozumíš mi, ale co já?“

Lidé, kteří mluví se sluchově postiženými, by mohli roušku pro krátkou interakci sundat. Přinejmenším v německé spolkové zemi Hesensko byl vydán 30. dubna orgánům odpovědným za dodržování pravidla nošení roušek pokyn, že dočasné sejmutí ochrany úst za účelem lepší komunikace s osobami se sluchovým postižením by nemělo být trestáno, pokud je zachováno pravidlo sociálního distancování alespoň 1,5 metru.

Povinné roušky

Příslušné osoby, kterých se tyto záležitost týkají, v Rakousku sdílejí své zkušenosti na Facebooku: „Byl jsem na poště a nerozuměl jsem úředníkovi. Nesundal si masku!“ „Když žádám lidi, aby si vzali speciální roušku, abych jim lépe porozuměl, lidé si stáhnou svoji roušku pod nos,“ stěžuje si sluchově postižená žena, jelikož rty druhé osoby tak zůstávají stále zakryté. Třetí odpověď: „Právě mě zastavila policie. Požádal jsem je, aby si sundali roušku, abych jim lépe rozuměl: Neměli s tím problém.“ „Dělal jsem to tak také, když jsem nenosil sluchadlo,“ říká uživatel kochleárního implantátu a je rád, že to již u implantátového systému není nutné.

Pokud nejsou k dispozici roušky s okénkem, ani obličejové štíty, stále existuje tužka a papír, nebo samozřejmě dobře přizpůsobené naslouchání na obou stranách, které dostatečně umožňuje audio-verbální komunikaci. Takové situace denně prožívá i Gabriele Woditschka, uživatelka oboustranných kochleárních implantátů. „Když teď spousta lidí musí v koronavirové krizi používat obličejové masky, rozumím jim díky kochleárním implantátům i bez odezírání ze rtů. To by u sluchadel nebylo možné.“

[1] Wienerisch: „Entschuldigung, was macht das aus? Ich höre mit dem Mundschutz so schlecht!!“

[2] https://www.wieneralltagspoeten.at/poeten

[3] Vom Hören und Sagen – Grundlageninformation über das Hören http://www.publichealth.at/100und1/wp-content/uploads/2019/03/08_Grundlageninformationen-%E2%94%9C%E2%95%9Dber-das-H%E2%94%9C%C3%82ren.pdf

[4] Eleonora M.C. Trecca, Matteo Gelardi; Michele Cassano COVID-19 and hearing difficulties, American Journal of Otolaryngology, 2020, https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102496

[5] https://kurier.at/freizeit/leben-liebe-sex/mit-sichtfenster-studentin-naeht-mundschutzmasken-fuer-gehoerlose/400805501

[6] https://www.lex18.com/news/coronavirus/college-student-makes-masks-for-the-deaf-hard-of-hearing

[7] https://www.youtube.com/watch?v=-gvvfPX1iKk&feature=youtu.be oder auf Facebook unter @mundbildmaske

[8] https://www.deaf-ohr-alive.de/ohne-mundbild-ist-alles-doof/?fbclid=IwAR1uyIgWH0gmVss6t3k9Q7LOSMmh6QKUPvHx0xrQ0tlkM5-0gvnVbLskti0