Proč je čtení pro děti se sluchovými implantáty tak důležité?

Většina výuky na základní škole je věnována osvojování základních dovedností čtení, psaní a počítání. Osvojení si psaného jazyka je pro děti se sluchovým implantátem velmi důležité, ale představuje rovněž výzvu.

Dítě a rodič si čtou knihu.

Význam čtení pro děti se sluchovými implantáty

Od doby, kdy Johannes Gutenberg v polovině 15. století vynalezl první tiskařský stroj s pohyblivým písmem a umožnil tak levný a rychlý vznik velkého množství písemných děl, je schopnost číst stále důležitější pro každodenní život. Čtení a psaní jsou základem vzdělání a profesního úspěchu, ale také základem mnoha oblastí informovanosti a všeobecného vzdělání: vzpomeňme na návody k obsluze spotřebičů, průvodní listy k lékům nebo informace od majitele domu. Lidé, kteří neumějí číst a psát natolik dobře, aby pochopili smysl přečteného nebo přesně popsali své vlastní problémy a potřeby, zůstanou v mnoha oblastech každodenního života odkázáni na podporu druhých. Psaný jazyk může pomoci i v případech, kdy je akustické porozumění jazyku obtížné, a to prostřednictvím písemných přepisů prezentací a akcí nebo titulků u televizních zpráv a videí.

Rodiče působí při čtení jako vzor, ale také podporují pozitivní vztah ke čtení, pokud se podílejí na čtení svého dítěte. U dětí mohou knihy rozšířit obzory a pomoci rozvíjet větší slovní zásobu. Nabízejí podněty k rozhovorům, včetně podnětů o chování a pocitech druhých. Jsou zdrojem informací o tématech, která mohou děti nadchnout - jako jsou např. auta, koně nebo dinosauři - a umožňují nahlédnout do oblastí, se kterými by se děti jinak pravděpodobně nikdy nesetkaly.

Čtení pro dítě se sluchovým implantátem nezačíná s nástupem do školy.

První zkušenosti se čtením získávají děti dávno před nástupem do školy prostřednictvím obrázkových knih. Pokud si s dítětem prohlížíte knihu, dopřejte mu dostatek času, aby si obrázky prohlédlo, než o nich začne mluvit. Děti se nejprve soustředí na to, co vidí: sledujte pohled dítěte a zjistěte, co ho obzvlášť zajímá - o tom si bude chtít povídat. U dětí, které jsou na začátku vývoje řeči, je velké pokušení ptát se na jednotlivé pojmy: od "Kde je míč?" přes "Co je to?" až po "Co dělá pes?". Nezastavujte se u toho a pokládejte další otevřené otázky, abyste zahájili rozhovor o příběhu: "Proč je malý tygr smutný?" nebo "Proč se Pauli teď schovává?", protože později ve škole budou učitelé často klást podobné otázky po příběhu.

Úkolem pedagogického sboru je především naučit abecedu. Pokud se vaše dítě před začátkem školní docházky zajímá o význam jednotlivých písmen nebo slov, neměli byste tuto zvědavost tlumit: touha po poznání je důležitou hnací silou učení.

První věk pro čtení u dětí se sluchovým implantátem

Zjistěte, jaké materiály pro čtení jsou ve škole podporovány, a podpořte podle toho své dítě se sluchovým implantátem. Společné čtení může stále podporovat potěšení z něj. Pokud vaše dítě nerado čte, můžete se ve vzájemném předčítání střídat. Když čtete, umožněte dítěti, aby se také dívalo, pokud je nyní v knize málo obrázků nebo žádné: ukažte prstem, kde právě čtete. Povzbuzujte dítě k převyprávění obsahu knihy a podpořte jeho pohled na příběh, aby se k výuce vracelo s větší jistotou.

Nečteme jen knihy - existují také hry, ve kterých je například součástí hry čtení jednotlivých slov nebo krátkých pokynů, případně je třeba rozdělit spoustu různých žetonů podle seznamu v návodu ke hře: v závislosti na schopnostech čtení dejte dítěti za úkol předčítat ostatním hráčům. Tyto hry zaberou nějaký čas, ale ušetříte jimi další procvičování čtení. Pokud je to nutné pro porozumění, můžete text správně zopakovat nebo formulovat opravu jako otázku - vyhněte se striktnímu opravování co nejčastěji.

Jaké materiály ke čtení jsou pro děti vzrušující

Vaše dítě se sluchovým implantátem může dávat přednost jiným materiálům ke čtení, než jaké by se ve stejném věku líbily vám - a to je zcela v pořádku! Umožněte svému dítěti přístup k různým druhům textů - faktografickým knihám a beletrii, komiksům a souvislým textům, knihám, časopisům a zpravodajským stránkám na internetu. Pokud se vám podaří zjistit, jaký druh čtení má vaše dítě nejraději, můžete z toho odvodit, jaký by mohl být další text: třeba knihy, které odpovídají koníčkům a zájmům vašeho dítěte, například příběhy o oblíbeném zpěvákovi nebo sportu? Zajděte společně do knihkupectví a nechte dítě, ať si něco vybere!

Pokud rodina sedí společně u snídaně nebo při jiné příležitosti, podělte se o zajímavý článek nebo příspěvek na twitteru. Upozorněte dítě, jak se ho to týká, např: "Podívej se na tohle, tvoje oblíbená kapela tady v sobotu bude mít koncert..."

Některým dětem pomáhá, když mohou knihu poslouchat současně s jejím čtením - audioknihy jsou skvělou příležitostí pro trénink poslechu vašeho dítěte se sluchovým implantátem. Vždy dbejte na to, abyste používali nezkrácené nahrávky audio knih.