a baby

Výsledky, kterých dosáhl tým Fakultní Keplerovy nemocnice v Linci v Horním Rakousku s kochleárními implantáty při jednostranné hluchotě, jsou slibné pro dospělé i děti.

Od roku 2009 si 25. února připomínáme Mezinárodní den kochleárních implantátů. A v tento den o 10 let později dostal malý Bahran [1] svůj kochleární implantát. Brzy poté, co se narodil, byl proveden screening sluchu novorozence. To je v Rakousku standardní péčí. „Výsledky byly mimo dosah jednoho ucha,“ vzpomíná Sabrina Ackerl, audiologička z ORL oddělení Fakultní Keplerovy nemocnice. „Malý chlapec prošel celým diagnostickým procesem až do konečné diagnózy.“ Jednostranná hluchota v jednom uchu, normální sluch v druhém.

Specialisté na ORL klinice doporučili KI pro neslyšící. „V tichém prostředí není jednostranná hluchota velkým problémem,“ vysvětluje Sabine Ackerl. „Ale v hluku jo. Začíná to v mateřské škole a ve škole se to zhoršuje.“ Již před deseti lety americké studie dospěly k závěru, že více než třetina dětí s jednostrannou ztrátou sluchu musí opakovat ve škole alespoň jeden ročník – výrazně více než děti s normálním sluchem. Více než polovina z nich vyžadovala několik let soukromých lekcí. Rovněž prokázala zpoždění v jazykovém a sociálně-emocionálním vývoji. Sprecialisté v Turecku, odkud Bahranova rodina pochází, také doporučili kochleární implantát. Rodina se tedy aktivizovala a jejich kluk dostal svůj KI.

Rakousko: průkopník

Rakousko bylo první zemí, která zavedla univerzální program screeningu sluchu novorozenců (NHS: Newborn Hearing Screening) po celé zemi. To bylo již v roce 1995. Hodnocení sluchu se stalo u batolat povinným.

V roce 2017 aktualizovala Rakouská audiologická společnost pokyny pro screening a testování sluchu novorozenců. Od té doby se vyžaduje vyšetření obou uší a doporučuje zvyšovat povědomí rodičů o vývoji sluchu a řeči jejich dítěte. „Usilujeme o to, abychom dětem s jednostrannou ztrátou sluchu poskytli naslouchací zařízení, abychom zabránili nevýhodám v jejich vývoji.“ Pokud je ztráta sluchu 70 decibelů nebo více, doporučuje se kochleární implantát.

Bezpečnostní síť pro lidi se ztrátou sluchu

Hornorakouská nemocnice je hrdá na svou roli průkopníka při zavádění programu screeningu sluchu pro novorozence. Standardizovaný rutinní postup dnes zajišťuje, že je o rodiny dobře postaráno: První screening se provádí v porodnici nebo u dětí se zdravotními problémy na novorozenecké jednotce intenzivní péče. V ideálním případě by měli být při screeningu přítomni rodiče. Sabrina Ackerl vysvětluje: „Můžeme klást otázky o jejich anamnéze, například pokud v rodině dochází ke ztrátě sluchu. A výsledky můžeme rodičům podrobně vysvětlit.“

Pokud je výsledek testu mimo rozsah, domluví se další screening. Tím je zajištěna úplná diagnostika a zpětná vazba. „V mnoha rakouských nemocnicích se NHS provádí jako standard péče na obou uších.“ To však není pravda ve všech nemocnicích a zemích. „Pokud dítě v dřívějších dobách trpělo jednostrannou hluchotou, nic se s tím neudělalo, protože pořád se u něj rozvíjela řeč.“

„Pravidelně se setkáváme s dospělými ve věku 30 až 40 let, kteří jsou od narození hluchí na jedno ucho a chtěli by s tím něco udělat. Obávají se, že by se jejich druhé ucho mohlo jednoho dne zhoršit. Ale pro ně je na kochleární implantát příliš pozdě. Proto doporučuji dítěti včasnou implantaci – aby bylo zajištěno, že bude za 40 nebo 50 let pořád dobře slyšet.

Důsledky jednostranné ztráty sluchu

„V současné době mám dvě děti, jejichž jednostranná ztráta sluchu byla diagnostikována až ve věku dvou a čtyř let. Jejich rodiče to zjistili poté, co v mateřské škole čelili problémům v hlučném prostředí,“ pokračuje Ackerl. Zkušenosti ukazují, že včasná intervence u jednostranné hluchoty má velký význam. Někdy se implantace zpožďuje z různých důvodů, zejména v zemích, které nenabízejí univerzální screeningový program sluchu pro novorozence. Problémy se sluchem byly často zjištěny až ve školním věku. „V dnešní době učitelé mateřských škol pozorněji sledují reakce a chování dětí. Proto se problémy se sluchem často projevují dříve, než děti začnou chodit do školy.“

Lidé, kteří slyší oběma ušima, jsou schopni odfiltrovat relevantní informace v hlučném prostředí. Také umí poznat, odkud zvuk vychází. Mozek vyžaduje pro tento kognitivní úkol akustické informace z obou uší. Lidé se špatným nebo žádným sluchem na jedném uchu přicházejí o zvukové informace na hluché straně. To může být ve velkých skupinách iritující, kde mnoho lidí mluví, ale také když komunikační partner sedí na straně, která neslyší.

Sluchové ucho vede

K léčbě jednostranné ztráty sluchu jsou k dispozici různá zařízení. Naslouchadla CROS nebo sluchové implantáty, jako je Bonebridge, snímají zvuk na hluchém uchu a přenášejí jej na stranu sluchu. To pomáhá slyšet zvuky přicházející z neslyšící strany. Plné oboustranné funkce pro lidi s jednostrannou hluchotou lze dosáhnout pouze kochleárním implantátem.

Paní Ackerl ví, jaké výzvy může představovat sluchová rehabilitace pro uživatele KI s jednostrannou hluchotou: „Sluchové ucho prostě chce zůstat vedoucím uchem. Při rehabilitaci maskujeme sluch nebo jej obcházíme pomocí technologie – pomocí aplikací, audioknih atd.“ Signál je odeslán přímo do zvukového procesoru KI přes telecoil.

Malé děti nepřijímají maskování ucha, ale: „Milují hraní na tabletu nebo smartphonu“ – dobrý předpoklad pro výcvik sluchu u malých dětí, zejména u dětí s jednostrannou hluchotou. Děti musí při poslechu příběhu, který vnímají sluchovým uchem, najít zvířata odpovídající zvířecímu zvuku.

V některých částech Rakouska se vývoj řeči hodnotí před nástupem dětí do školy.

Kdo mi volá?

„Výcvik sluchu pro uživatele KI s jednostrannou hluchotou vyžaduje trpělivost: Vývoj sluchu obvykle trvá o něco déle než u pacientů, kteří jsou hluchí v obou uších. Jednostranně neslyšící uživatelé slyší zvukové signály rychle, ale mají potíže v hlučných poslechových situacích.“ Paní Ackerl pokračuje: „Musíme motivovat a povzbuzovat naše pacienty.“ Slyšení blížícího se auta nebo jiné varovné signály jsou často jejich prvním úspěchem. Porozumění řeči s KI přichází pomalu, někdy dokonce bez povšimnutí.

Bahran je stále příliš mladý na to, aby se o své sluchové vjemy podělil slovně. Sabrina Ackerl, jeho logopedka, doporučuje rodičům, aby pozorně sledovali jeho vývoj: „Jak se mu daří v hluku, ve skupinové situaci? Reaguje, když na jméno? Dívá se směrem, kterým zvuk přicházel?“ První změny chování budou pravděpodobně vidět doma. Nyní má batole dostatek času na úplné rozvinutí svých sluchových schopností.

Zdraví sluchu

V Rakousku by měl být sluch každého novorozence vyšetřen během prvního měsíce života. Každé dítě narozené se ztrátou sluchu v jednom nebo obou uších by mělo být co nejdříve spatřeno. Celý diagnostický postup by měl být v ideálním případě ukončen do šesti měsíců věku. Poté by mělo být dítěti poskytnuto sluchadlo.

U dětí narozených se zdravým sluchem se mohou vyvinout problémy se sluchem, vysvětluje Sabrina Ackerl, logopedka z Fakultní Keplerovy nemocnice v Linci: „V Horním Rakousku logopedi obvykle navštěvují mateřské školy, aby zhodnotili vývoj řeči a sluchové schopnosti čtyř a pětiletých dětí. Pokud je sluch dítěte mimo rozsah, Ackerl doporučuje vyšetření ORL. Některé děti mohou být testovány pouze v posledním povinném ročníku mateřské školy, a to ve věku pěti nebo šesti let.

Bylo by skvělé, kdyby byl test sluchu v pěti letech povinný, protože ne všechny děti navštěvují mateřskou školu. „Takto bychom se mohli ujistit, že žádné dítě nezmeškáme.“ Jiné země také diskutují o druhém posouzení sluchu před nástupem dětí do školy. Česká republika je jednou z nich.

Zdravotní péče pro dospělé spočívá v jejich vlastní odpovědnosti. S ohledem na důsledky ztráty sluchu na starší dospělé vyžadují mezinárodní odborníci v rámci pravidelného hodnocení zdraví kontroly sluchu.


[1] Jméno změněno z důvodu ochrany údajů.