Jak se chráníme před hlukem – i s naslouchátky nebo sluchovým implantátem

Trvalé vystavení hluku ovlivňuje nejen sluch, ale také tělo a psychiku. Důležitá je ochrana před nadměrným nebo trvalým hlukem a také přestávky na odpočinek v pravém slova smyslu.

V minulosti byl příčinou poškození sluchu především hluk z povolání. Dnes se k tomu přidává něco jako "hluk z blahobytu": hodiny poslechu hudby, často přes sluchátka a při nezdravé hlasitosti, různé další rekreační zvuky a také rozmanité zvuky z okolí naší mobilní průmyslové společnosti.

Dr. Paul Martin Zwittag se jako primář Otolaryngologického oddělení Keplerovy univerzitní nemocnice v Linci potýká s důsledky: "Neustálé vystavení hluku poškozuje ucho! Má však také negativní vliv na kardiovaskulární a cévní systém, hormonální systém, metabolismus s rizikem vzniku diabetu 2. typu, kvalitu spánku, psychickou pohodu a kognitivní výkonnost." Lidé s hlubokou hluchotou nebo nedoslýchostí jsou vystaveni vyššímu riziku deprese a až pětkrát vyššímu riziku vzniku demence - obojí je částečně důsledkem sociálního stažení v reakci na problémy se sluchem a komunikací.

Sluchové ticho je pro mnohé z nás již tak neznámé, že se zdá být obtížné ho snášet. Přesto toto ticho tělo i duše potřebují, aby se zotavily z hlukové zátěže. "Přestože se dnes díky technologicky vyspělým naslouchátkům a špičkovým sluchovým implantátům můžeme dobře postarat o většinu nedoslýchavých a dokonce i neslyšících lidí, je třeba věnovat mnohem větší pozornost hlukové hygieně." Odborník na sluchové implantáty varuje: "Hluk je postižení, které není hned patrné. Teprve po desítkách let vám však předloží účet!"

I ve velkoměstě, jako je Vídeň, lze díkybohu najít řadu krásných míst k odpočinku. ©Adobe Stock

Přestávky na odpočinek jsou důležité!

Stejně jako přestávky u obrazovky při práci s počítačem by měly být samozřejmostí i hlukové přestávky: Pokud pracujete na hlučném pracovišti, měli byste si během přestávky najít klidné místo. Fyzické cvičení je možné ve fitness centru nebo i při nakupování ve výloze; vytrvalostní běh nebo večerní procházka v parku či v přírodě nabízí další výhodu přestávky na odpočinek v pravém slova smyslu - také pro sluch.

Co je hlasité?

Běžný rozhovor je slyšet na vzdálenost jednoho metru při hlasitosti asi 60 decibelů. V otevřené kanceláři se počítá s hlučností 70 decibelů. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje hluk nad 65 decibelů jako hlukové znečištění a nad 75 decibelů jej odborníci klasifikují jako škodlivý. Této hlasitosti může rychle dosáhnout rádio, ale i stará myčka nádobí nebo sušička prádla.

Sekačka na trávu houká s hlasitostí kolem 85 decibelů, stejně hlučný je i provoz na rušné silnici. Na pracovišti musí být podle zákona používána ochrana sluchu při hodnotách vyšších než 85 decibelů. Hluk o přestávkách ve škole však často dosahuje 85 decibelů a v rušné restauraci může být hlučnost ještě vyšší!

Hluk nad 120 dB - hluk sbíječky, hřmění blízké bouřky nebo obvyklá hlasitost hudby na heavymetalovém koncertě - je pro naše nechráněné uši bolestivý.

Hluk: omezený na pracovišti, téměř žádný ve volném čase

Po návštěvě koncertu je sluch často výrazně oslaben, ale obvykle se dokáže zotavit, pokud je následně dostatečně dlouho chráněn před dalším působením hluku. Častý nebo dlouhodobý hluk má však na sluch trvalý vliv.

Právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci předpokládají, že volno v práci využíváme také jako přestávku na odpočinek v pravém slova smyslu. Na druhou stranu není hluková zátěž způsobována pouze automobilovou a leteckou dopravou a průmyslovým hlukem, ale stále častěji jsme vystavováni nezdravému hluku i ve volném čase na akcích a ve sportovních zařízeních.

Zejména ve velkých městech často chybí vhodná místa k odpočinku. Nejen mladí lidé se tomu brání tím, že se před okolím chrání jakousi akustickou bariérou: takzvaná sluchátka do uší (in-ear) slouží k poslechu hudby tak hlasitě, že okolní hluk přehluší nebo alespoň ztlumí. Hrozí postupná ztráta sluchu, hučení v uších a další poškození hlukem, i když se ne vždy projeví včas.

Zde obrázek aplikace pro kontrolu hluku: Aplikace pro soukromou kontrolu hluku jsou k dispozici pro všechny chytré telefony. ©Adobe Stock

Změřte si osobní expozici hluku

I hladina hluku v otevřené kanceláři může být stresující. Expozici hluku na pracovišti lze měřit pomocí hlukového dozimetru: Zaznamenává jak krátkodobou špičkovou expozici, tak denní nepřetržité vystavení. Tyto naměřené údaje také pomáhají při výběru vhodných opatření. Snížení hladiny hluku má přednost před osobní ochranou proti hluku; teprve krajním řešením je zkrácení doby vystavení hluku.

V soukromé sféře může poskytnout orientaci i "aplikace pro měření hluku". Některé takové aplikace pro chytré telefony jsou k dispozici zdarma. Poskytují však pouze orientační informace.

Další vystavení hluku prostřednictvím sluchátek hlukový dozimetr ani aplikace nezjistí!

Plíživé poškození hlukem zůstává často nepovšimnuto

Naše tělo reaguje na vystavení hluku, i když si jeho hlasitost neuvědomujeme - nebo si ji v důsledku návyku již neuvědomujeme: trvalý hluk z blízké ulice vyvolává stresové reakce, krevní tlak a srdeční frekvence měřitelně stoupají; podobný účinek může mít i dnes běžné nepřetržité vystavení hluku v nákupních centrech. Postižení často zůstávají dlouho nepovšimnuti.

Ztráta sluchu způsobená hlukem také často zůstává dlouho neodhalena; i drobná poškození se v průběhu let v sluchovém orgánu sčítají. Primář Zwittag radí všem rodičům: " Upozorňujte své děti na nebezpečí již v raném věku; požádejte je, aby si ztišily hudbu v uších a aby si vždy dělaly přestávky od hluku!"

Jako dospělí jsme povinni dávat příklad správného chování: Ani při sekání trávníku, jízdě na motocyklu nebo návštěvě koncertu bychom neměli zapomínat na vhodnou ochranu sluchu. Pokud jde o hraní hudby, většina profesionálních hudebníků jde dnes dobrým příkladem. V širším měřítku je ke snižování emisí hluku a vytváření tichých prostorů vyzývána městská výstavba a terénní úpravy, ale také architektura, design výrobků a mnoho dalších oblastí.

Naslouchátka nebo zvukové procesory BTE kochleárních implantátů se obvykle umisťují pod mušle oválného střihu nebo sluchátka přes uši. ©Adobe Stock

Která sluchátka jsou lepší pro váš sluch?

"Špunty do uší" mohou ohrozit sluch a přispět k poškození hlukem; méně stresující jsou volněji padnoucí sluchátka typu "earbuds". Z hlediska ochrany před hlukem by však byla jednoznačně vhodnější mušlová sluchátka: zcela neutěsňují ucho a pod velkou mušlí je dokonce prostor pro sluchadlo nebo BTE zvukový procesor.
K akustickému "pohlcení" napomáhá takzvaná funkce "noise cancelling", při níž je okolní hluk aktivně potlačován. Tato funkce je nyní k dispozici pro sluchátka všech konstrukcí.

Umožnit uchu být v tichu

Senzorineurální nedoslýchavost se často projeví, když se postiženému zdá, že osoba, se kterou mluví, mluví nezřetelně. Rozhovory ve větších skupinách nebo v hlučném prostředí se stávají únavnými a ženským a dětským hlasům je obtížné rozumět. Rodinní příslušníci nebo sousedé si stěžují, že televize nebo hifi systémy jsou příliš hlasité. Jakmile jsou smyslové buňky ve vnitřním uchu zničeny, nelze toto poškození zvrátit. V počátečních stadiích mohou pomoci běžná naslouchátka nebo vhodné sluchové implantáty.

Kochleární implantáty se používají, když je vnitřní ucho natolik nefunkční, že porozumění řeči již není možné ani s naslouchátky. V tomto případě nemusí vystavení hluku způsobit trvalé poškození sluchu, ale i u uživatelů CI únava sluchu snižuje schopnost slyšet, přinejmenším dočasně. Fyzické stresové reakce na hluk se objevují nezmenšeně i u uživatelů CI - až po vegetativní a psychické poškození.

V počátcích používání kochleárních implantátů mnozí uživatelé oceňují přestávku v poslechu během dne, aby si odpočinuli od počáteční zátěže spojené s poslechem. U osob bez CI sluchové přestávky zabraňují poškození hlukem a umožňují regeneraci hlukem namáhaného sluchu. Primář Zwittag upozorňuje na další efekt: "Pravidelné protihlukové přestávky jsou dokonce součástí prevence vyhoření!".

Postupující hluková zátěž v Evropě

Evropská agentura pro životní prostředí EEA lituje rostoucího hlukového znečištění: každý pátý Evropan žije v prostředí, kde je hladina hluku zdraví škodlivá. Hlavním viníkem je podle zprávy silniční doprava.
Toto hlukové znečištění má své důsledky: Každoročně způsobuje poruchy spánku u 6,5 milionu lidí, 48 000 ischemických chorob srdečních a 12 000 předčasných úmrtí. Agentura EEA rovněž odhaduje, že hluk z letadel a silnic způsobuje u 12 500 dětí poruchy kognitivních funkcí, například problémy se čtením.