Takto se vyvíjejí kochleární implantáty

Lifelong Hearing vždy zaměřuje svou pozornost na lidi: ty, kteří z kochleárních implantátů profitují, a ty, kteří jim v tom pomáhají. Proto dnes hovoříme ze srdce výroby CI: Vývoje implantátů.

Vývoj kochleárního implantátu

Dr. Martin Zimmerling se narodil v Innsbrucku a dnes vede vývoj implantátů ve společnosti MED-EL. S kochleárními implantáty se setkal během svého doktorského studia a okamžitě se nadchl: "Vývoj implantátů je interdisciplinární výzva. Konečným výsledkem je produkt s vysokou hodnotou pro uživatele."

Během téměř 20 let vynalezl tento inženýr elektroniky a absolvent fyziky mnoho věcí, z nichž některé se již používají v systémech. "Počet patentů není důležitý," říká vynálezce skromně. "Důležité jsou ty nápady, které přinášejí skutečný užitek uživateli. Často jsou to právě malé nápady, které nás posouvají kupředu a v konečném důsledku usnadňují a zpříjemňují slyšení s CI."

Novozélanďanka Dr. Ellyce Stehlinová je v týmu relativně nová. Její doktorská disertační práce v oboru zdravotnické techniky se zabývá bezpečnostními aspekty implantabilních zařízení při zobrazování magnetickou rezonancí neboli MRI. "Vzhledem k tomu, že se magnetická rezonance stává stále běžnější, je třeba brát v úvahu i uživatele implantátu." To je dnes možné díky lepšímu porozumění přístrojům MRI a pečlivému vývoji nových implantátů. "Není to tak dávno, co se lékaři magnetické rezonanci u pacientů s jakýmkoli typem implantátu vyhýbali, protože se obávali účinků elektromagnetického pole."

Skenery magnetické rezonance využívají silné magnetické pole. Odbornice vysvětluje: "Magnetické pole může pohybovat implantátem uvnitř hlavy člověka, stejně jako je magnet přitahován k ledničce." Síla magnetu se vyjadřuje v jednotkách Tesla.

Uveďte myšlenku v život

V Rakousku Zimmerling již několik let pracoval na bezpečném vyšetření magnetickou rezonancí pomocí implantátů MED-EL. "Rychle jsem si uvědomil, že magnet v CI je v nejhorší možné poloze ve vztahu k magnetickým silám při MRI." Už před deseti lety ho napadlo uspořádat magnetické póly jinak, do kulového tvaru. První návrhy však chirurgové se zkušenostmi s CI odmítli. Vysvětluje, že "pro ně byl kulový design příliš velký. Dodatečná námaha při operaci by byla pro malé děti stresující."

Později přišel vedoucí vývoje s nápadem zmenšit tvar koule na jeden rozměr. Tím je rotující magnet ve tvaru disku, který se může volně pohybovat uvnitř implantátu. Tím se minimalizuje tlak, který magnet vyvíjí na hlavu pacienta.

"Kdykoli něco v implantátu měníme, musíme vzít v úvahu všechny jeho možné účinky." Změněný magnet mohl ovlivnit přenos signálu mezi vysílací cívkou a magnetem nebo mohl ovlivnit bezpečnost a spolehlivost systémů. "Je třeba hodně přemýšlet a testovat, abychom to všechno ověřili," říká vývojář a vysvětluje dlouhou cestu od nápadu k uvedení na trh.

Dr. Martin Zimmerling

Rozhodnutí o tom nejlepším

Když rakouský výrobce MED-EL získal schválení pro svůj systém SYNCHRONY pro magnetickou rezonanci do 3,0 Tesla, pracovala Ellyce Stehlinová na své doktorské práci na univerzitě v Aucklandu na Novém Zélandu. "To v té době nebylo možné pro žádný jiný kochleární implantát! Uvědomila jsem si, jak je MED-EL v této oblasti aktivní a pokročilý." Tak se mladá žena rozhodla připojit k týmu v Innsbrucku. Dokonce se kvůli tomu vzdala svého oblíbeného sportu, veslování! Nyní však "dobývá Alpy" pěší turistikou, běháním, lezením a lyžováním.

Výzkum silnějších a složitějších skenerů magnetické rezonance rychle postupuje, ale aktivní vědci jsou stále potřeba. "Ráda přijímám výzvu držet s těmito inovacemi krok, aby naši uživatelé mohli z tohoto vývoje těžit, až na to přijde." Technička s přátelským úsměvem popisuje svou každodenní práci jako "směs fyzikálních testů v laboratoři nebo na klinice a počítačových simulací".

V minulosti se její nadřízený Zimmerling dokonce dal k dispozici jako testovací subjekt: "Například jsem si držela kochleární implantát u hlavy, abych sama pocítila interakci magnetické rezonance s různými konstrukcemi implantátů."