hearing with both ears is not just a sum of the two parts

Naše druhé ucho je více než jen záloha pro náš sluch: významně usnadňuje náš každodenní život. Proto odborníci vždy doporučují obnovení sluchu v obou uších.

V roce 1984 zveřejnili američtí vědci Fred H. Bess a Anne Marie Tharpe údaje o účincích jednostranné ztráty sluchu u dětí, které byly podpořeny mnoha dalšími studiemi v následujících letech: Děti s jednostrannou ztrátou sluchu jsou náchylnější k problémům v jazykovém a řečovém vývoji, ve vzdělávání a v sociálně-emočním vývoji ve srovnání se svými vrstevníky s normálním sluchem na obou uších. Rovněž prokázali výrazně horší porozumění řeči a schopnost lokalizace zvuku.

To samozřejmě také ovlivňuje akademický výkon: mezi těmito dětmi bylo procento žáků, kteří potřebovali opakovat alespoň jeden rok, vyšší než průměr a až 60 % z nich vyžadovalo extra doučování po dobu několika let. Děti s jednostrannou ztrátou sluchu, kterým se nedostalo žádné zvláštní péče, čelily vážnějším akademickým problémům než děti s bilaterální hlubokou ztrátou sluchu.

Dospělí s jednostrannou ztrátou sluchu nevykazují tak nepříznivý vliv na vývoj jazyka nebo na akademické výsledky, přesto se potýkají s obtížemi v rodinném a profesním životě. Dospělí i děti s jednostrannými poruchami sluchu obecně trpí sníženou kvalitou života.

Otestováno

„Vždy jsem miloval hudbu,“ připouští Ewald Thurner, oblastní manažer společnosti MED-EL Vídeň. Vzpomíná na svá teen léta: „Můj otec měl obrovský starý magnetofon. Když jste použili dva mikrofony, mohli jste nahrávat stereofonně.“ Zvláštní technický efekt na něj hluboce zapůsobil: „Magnetofon měl mono tlačítko: Když jsem zavřel oči a poslouchal stereofonní záznam, skoro jsem viděl orchestr hrát přede mnou. Když jsem stiskl tlačítko Mono, svět kolem mě se najednou omezil na úzkou linii v mé hlavě.“ Kroutí hlavou, jako by chtěl setřást tyto vzpomínky. „Tento efekt na mě hluboce zapůsobil, zkoušel jsem to znovu a znovu.“

„Kdyby měl magnetofon ‚jednostranné‘ tlačítko, chybělo by ještě více zvukových informací než při nastavení mono,“ je Thurner přesvědčen. Abyste plně porozuměli jednostrannému sluchu, můžete vytáhnout jeden reproduktor stereofonního systému a nepoužít volný výstup.

Snadnost binaurálního sluchu

„Díky kombinaci binaurální sumace, binaurálního maskování a efektu akustického stínu je sluch a porozumění snadné. To je to, co lidi s bilaterálním sluchem baví“, píše Judith EC Lieu ve své vědecké práci o výhodách bilaterálního sluchu. Binaurální sumace je snadno srozumitelná a zvláště patrná u jemných zvuků: Když slyšíte dvěma ušima, slyšíte vše dvakrát, a proto hlasitěji. Aristotelova citace „Celek je více než součet jeho částí“ – platí také pro bilaterální, tj. binaurální sluch. Chcete-li vysvětlit další faktory, musíte se podívat na fyzikální zákony.

Vědci z renomovaného Ústavu pro výzkum akustiky ve Vídni, který je součástí Rakouské akademie věd, studují fyzikální a psychoakustické vztahy sluchu se sluchadly i bez nich. Fyzika považuje hlavu za překážku zvukových vln, která vytváří stín na určitých frekvencích. U některých výšek to vede k rozdílům úrovní mezi oběma ušima (obr. 1). Zvuk se navíc může dostat do obou uší ve stejnou chvíli, pokud je zdroj zvuku umístěn přesně uprostřed, za nebo nad posluchačem. Jakékoli jiné umístění povede k minimálnímu časovému zpoždění mezi oběma ušima (obr. 2). Odborníci tomu říkají interaurální časový rozdíl.

Části našeho ucha, které zpracovávají zvuk, používají tyto drobné rozdíly k určení polohy zdroje zvuku. Pokud existuje více než jeden zdroj zvuku, pomáhá tento jev potlačit rušivý hluk.

Náš mozek se chce učit – chce slyšet

Jednostranná hluchota má na mozek dalekosáhlé účinky. Profesor Andrej Kral je předním audiologickým neurologem na Hannover Medical School v Německu. V rozhovoru pro německý časopis načrtl plasticitu mozku: „Ztráta sluchu, která vede k nerovnováze mezi oběma ušima nebo mezi frekvencemi, je obzvláště účinným spouštěčem procesů plasticity.“

Sluchová část mozku bude reorganizována a nepoužité části našeho centrální sluchové oblasti budou použity pro další sluchové funkce. To platí pro celý náš život, účinky jsou obzvláště silné v dětství: „Většina synapsí ve sluchové kůře se začíná rozvíjet po narození a spoléhá se na sluchové vstupy. Pokud chybí, dojde ke zpoždění synaptického vývoje a mnoho synapsí později ustoupí.“

„Ve studii z roku 2013 jsme prokázali, že výrazné rozdíly mezi levým a pravým uchem vedou k reorganizaci plasticity mozku a v důsledku toho k ‚silnějšímu‘ a ‚slabšímu‘ uchu,“ vysvětluje Kral dlouhodobě účinky jednostranného sluchu. Stejně jako ostatní sluchové schopnosti se binaurální sluch rozvíjí hlavně v dětství.

Sluchové implantáty pro binaurální sluch

U dětí se sluchovým postižením doporučují odborníci a profesní sdružení v mnoha zemích sluchadla v obou uších. Mnoho národních zdravotnických úřadů poskytuje binaurální sluchadla nebo implantáty pracujícím dospělým, protože sluch dvěma ušima zlepší jejich porozumění řeči, zejména pokud je přítomen v pozadí hluk.

Technickou podporu pro uživatele kochleárních implantátů má na starosti od roku 1993 Ewald Thurner, který je profesionálním inženýrem. První bilaterální kochleární implantace, vzpomíná, byla v roce 1996. „S kochleárním implantátem v jednom uchu dosáhli uživatelé, kteří předtím nic neslyšeli, celkem dobrého porozumění řeči. Sledování každodenních rozhovorů jim však vyžadovalo mnoho naslouchacího úsilí. Tato nutnost poslechového snažení byla drasticky snížena pomocí oboustranné implantace. Poslech se jednoduše stal snazším.“

Výzkum již dlouho prokazuje výhody binaurálního sluchu, říká Výzkumný ústav akustiky. „Četné klinické studie jasně prokázaly výhody bilaterálních kochleárních implantátů. Ve srovnání s jednostrannými příjemci CI mají oboustranní uživatelé lepší lokalizační schopnosti zvuku a lepší míru porozumění řeči v hlučném prostředí.“

Výhody binaurálního sluchu a oboustranné implantace

  • Lokalizace: Je možné akusticky určit, odkud zvuk přichází. To je zvláště důležité v nebezpečných situacích.
  • Porozumění řeči v hluku: Mnoho každodenních situací a velká část našeho společenského života se odehrává v hlučném prostředí
  • Sumace hlasitosti: Poslech dvěma ušima zvyšuje hlasitost zvuku. To může být nezbytné pro slyšení jemných zvuků.
  • Vyvážený sluch – trojrozměrný sluchový dojem
  • Vždy slyšíte a rozumíte dobře, bez ohledu na to, odkud zvuk vychází
  • Rychlejší vývoj sluchu a řeči u dětí
  • „Snadnější“ poslech: snížené naslouchací úsilí vede ke snížení únavy a lepší koncentraci
  • Větší bezpečnost v každodenních situacích, protože posluchači lépe slyší a lokalizují varovné signály
  • Žádná jednostranná deprivace: dlouhodobý nedostatek sluchové informace pro sluchový nerv, tj. nedostatek neuronální stimulace a deprivace, může mít dalekosáhlé důsledky pro určité neuronální a kortikální oblasti mozku. Mohlo by to vést k poškození nezbytných sluchových struktur nebo k rozvoji fantomových vjemů.
  • Pozitivní účinky na lidi náchylné k tinnitu (hučení v uších), který je často vidět u ztráty sluchu.