Kochleární implantát – stále ne Plug & Play

Trénink sluchu s kochleárním implantátem: víte, proč je důležitý? Další vývoj technologií kochleárních implantátů umožňuje nejen přirozenější zvuk a lepší porozumění řeči, ale také mnohem rychlejší adaptaci sluchu. Přesto je vhodná sluchová terapie po implantaci, která umožňuje ještě lepší úspěch s tímto sluchovým systémem.

Trénink sluchu s kochleárním implantátem

Běžná naslouchátka do určité míry zesilují zvuky, ale pro osoby s hlubokou nedoslýchavostí nebo hluchotou nejsou dostačující. Kochleární implantáty přímo stimulují sluchový nerv. To umožňuje lidem s hlubokou ztrátou sluchu slyšet. Takto získaný nervový impuls je podobný přirozenému sluchovému signálu, ale centrální sluchový systém se mu musí ještě do určité míry přizpůsobit.

V posledních desetiletích se sluchová technika výrazně zdokonalila. To se odráží v přirozeném zvukovém obrazu s CI a také v lepším a rychlejším porozumění řeči. Kochleární implantát však nepatří mezi technologie plug and play, na které jsme zvyklí u moderní výpočetní techniky.

Proč je nutný trénink sluchu?

Náš sluchový systém funguje již u nenarozených dětí od 24. týdne těhotenství. Pokud se dítě narodí neslyšící nebo nedoslýchavé, musí před obdržením sluchového systému dohnat nejen vývoj řeči, ale také prenatální vývoj. Samozřejmě čím dříve je péče o sluch zajištěna, tím méně terapie je zapotřebí. Užitečná jsou první komunikační cvičení, a to ještě před implantací naslouchátek.

Údaje ukazují, že sluchová rehabilitace po kochleární implantaci výrazně prospívá i dospělým neslyšícím. S odkazem na jednu starší studii z kliniky Koblenz-Montabaur [1], Dr. Roland Zeh, vedoucí lékař Centra pro rehabilitaci CI v německém Bad Nauheimu, a Prof. Dr. Uwe Baumann, audiolog a specialista na CI v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem, dodávají následující: „Pro zajištění optimálního úspěchu léčby by měla být rehabilitační opatření v nemocnici nedílnou součástí komplexního přístupu k léčbě a pokud možno by měla probíhat v prvním roce po implantaci.“

Jaké jsou výhody tréninku sluchu?

Prof. Baumann a Dr. Zeh ve studii [2], které se zúčastnilo 1 355 uživatelů CI, zkoumali, které faktory ovlivňují úspěšnost takovéto ústavní rehabilitace sluchu. Shrnují, ⁣⁣že „v průměru došlo k nárůstu o 20 procentních bodů oproti vstupnímu testu“. Překvapivé bylo, že i u těch starších pacientů, kteří podstoupili implantaci po delší době hluchoty, stejně jako u pacientů s mnohaletou zkušeností s CI, došlo v důsledku rehabilitačních zásahů k významnému zlepšení.

Dřívější studie naznačovaly, že uživatelé CI v průměru nezaznamenali další zlepšení v porozumění řeči přibližně po šesti měsících používání CI. Nicméně Zeh a Baumann dokázali, že „nejlepší možné podpory […] není dosaženo pouhým delším používáním CI“.

I když tyto faktory mají vliv na rychlost a rozsah zlepšení sluchu prostřednictvím terapie, dodávají, že „všechny skupiny pacientů z terapie významně profitovaly, a to bez ohledu na věk, délku hluchoty nebo dobu používání CI. […] Nasazení CI může vést ke zlepšení aktivity, participace a kvality života. Bez intenzivní rehabilitace existuje riziko, že se tyto výsledky nedostaví v maximální možné míře“.

Co je to trénink sluchu?

Rozvoj sluchu v rámci (re)habilitace probíhá v pěti základních krocích, přičemž jednotlivé kroky lze v závislosti na individuálním porozumění řeči také přeskočit:

 1. Vnímání, rozlišování a klasifikace zvuků.
 2. Rozpoznávání řeči, porozumění slovům a větám; u dětí také mluvení
 3. Složitější jazykové jednotky: nová a obtížnější slova, gramatické struktury, vyprávění příběhů a komunikace (ústní) v každodenním životě
 4. Strategie komunikace ve zvláště obtížných poslechových situacích
 5. Pro tzv. binaurální funkce – porozumění v hluku a lokalizaci zvuku – je předpokladem oboustranné slyšení. Uši se rovněž procvičují odděleně.

Součástí rehabilitace jsou navíc i pokyny, jak se sluchadlem zacházet a jak o něj pečovat. V případě lůžkové rehabilitace sluchu je možná také podpora ze strany dalších terapeutů a také psychoterapeutů a sociálních pracovníků. Kromě toho je podporováno navazování kontaktů mezi postiženými.

Kde mohu najít nabídky pro trénink sluchu?

V podstatě lze cvičit jakýkoli sluchový vjem. Odborníci doporučují každodenní sluchová cvičení. V rámci strukturované sluchové terapie logoped posoudí aktuální stav sluchu příslušného uživatele, ukáže jemu a jeho partnerům, jak pokračovat v nácviku doma, a poskytne vhodný cvičební materiál.

Zde nás můžete kontaktovat a dozvědět se více o možnostech rehabilitace sluchu a včasné podpory ve vaší zemi. Tipy a cvičební materiály, stejně jako speciální cvičební aplikace pro chytré telefony, tablety a počítače, nabízejí mimo jiné také výrobci sluchadel a sluchových implantátů.


Jak si lépe rozumět

Tipy a jednoduchá pravidla pro lepší komunikaci se sluchovým postižením i bez něj

Některé situace, jako například konverzace v hlučném prostředí, ve větších diskusních skupinách nebo v cizích jazycích, mohou být opravdu náročné. Sestavili jsme několik zásad, jak si usnadnit komunikaci v každodenním životě.

Ve školní třídě, v kanceláři, obývacím pokoji nebo jiných společných prostorách má smysl optimalizovat akustiku místnosti. Tvrdé a hladké stěny vedou k odrazům, čímž zvyšují hladinu hluku a ztěžují konverzaci. V samotném rozhovoru pomáhají jednoduchá pravidla:

 • Minimalizujte hluk v pozadí: ztlumte rádio nebo jiná zařízení, zavřete okna, při hovoru nemanipulujte s nádobím atd.
 • Pokud je to možné, zapisujte si jména, nové termíny, data a další důležité informace.
 • Používejte dostupná další zařízení
 • Nechte účastníka rozhovoru mluvit a nepřerušujte se navzájem
 • Dívejte se na osobu, se kterou hovoříte, a nezakrývejte si ústa
 • I při emotivních tématech nebo pokud něco opakujete: nekřičte a nepřehánějte!
 • Mluvte zřetelně a ne příliš rychle
 • Nemluvte s plnými ústy – vyvarujte se žvýkání během mluvení, to platí i pro žvýkačku
 • V případě nejasností se ptejte nebo zopakujte, co jste slyšeli, abyste si ověřili, že je to správně

Mluvte zřetelně

Křik a monotónní, umělá nebo přehnaná výslovnost ještě více ztěžují porozumění řeči. Porozumění se může zlepšit, pokud budete:

 • mluvit přesně, precizně a v celých větách
 • mluvit živě, s plným rozsahem hlasové artikulace
 • zdůrazňovat klíčová slova
 • mezi všemi spojeními a větami dělat zřetelné pauzy

Pokud se budete snažit vyjadřovat zřetelně, budete automaticky mluvit pomaleji a o něco hlasitěji.

Ptejte se

Nikdo nemá rád, když „dělá problémy“ a obtěžuje ostatní neustálými otázkami. Nedorozumění však může být vyčerpávající pro obě strany rozhovoru. Proto je kladení otázek v zájmu obou účastníků rozhovoru:

 • Řekněte to prosím ještě jednou/pomaleji!
 • Řekněte to prosím jinak!
 • O čem to mluvíte? Napovězte mi, prosím!
 • Vyslovte/napište to nejdůležitější slovo, prosím!

[1] Maurer, J. Gegenwärtiger Stand der Cochlea Implantatversorgung bei Erwachsenen und Kindern. HNO 57, 693–706 (2009). https://doi.org/10.1007/s00106-009-1959-3

[2] Zeh, R., Baumann, U. Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen bei erwachsenen CI-Trägern; Ergebnisse in Abhängigkeit von der Dauer der Taubheit, Nutzungsdauer und Alter HNO 2015 · 63:557–576 (2015). https://doi.or/10.1007/s00106-015-0037-2