Výrobce kochleárních implantátů z Rakouska

Společnost MED-EL je již více než 30 let mezinárodně uznávaným příkladem syntézy výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnické techniky. Nový sborník přináší vzrušující přehled nejdůležitějších oblastí výzkumu společnosti.

Translační výzkum v medicíně znamená přechod mezi základním výzkumem a klinickou aplikací výsledků výzkumu a naopak přenos klinických otázek do vědy. Tento přechod nejlépe vystihuje slogan „From bench to bedside“ (Od stolu k lůžku).

Pojem „translační výzkum“ je často spojován s globálními korporacemi a univerzitními výzkumnými centry. Společnost MED-EL z Innsbrucku dokazuje, že rakouské kapacity patří v této oblasti k těm nejlepším. Již v roce 1975 položili vědci Ingeborg a Erwin Hochmairovi, oba tehdy působící na Technické univerzitě ve Vídni, základ výrobku, který pomohl tisícům lidí znovu slyšet: kochleárnímu implantátu. V roce 1990 založila doktorka Ingeborg Hochmairová spolu se svým manželem Prof. Dr. Erwinem Hochmairem v rakouském Innsbrucku společnost MED-EL a od té doby je jednatelkou a vedoucí vývoje této rodinné firmy. Dnes má společnost více než 2 200 zaměstnanců ve 30 pobočkách po celém světě a nabízí stále širší sortiment sluchových implantátů a systémů a dalších výrobků pro stimulaci nervového systému.

Společnost MED-EL nadále investuje významnou část svých ročních příjmů do výzkumu a vývoje – přibližně 15 až 20 procent.

Lékařský problém s vědeckou odpovědí

Hluchota a hluboká ztráta sluchu ovlivňují kvalitu života, schopnost komunikace, a tím i zapojení postižených do společnosti. Běžná naslouchátka však nemohou poskytnout dostatečnou pomoc každému, kdo má problémy se sluchem. A právě v tom spočívá filozofie společnosti MED-EL. Rakouská společnost chce překonat ztrátu sluchu jako komunikační bariéru. Aby toho dosáhla, vyvinula rozmanitou řadu implantabilních a bezimplantátových sluchových řešení: od kochleárních implantátů přes aktivní středoušní implantáty, systémy elektrické akustické stimulace (EAS), implantát mozkového kmene, implantabilní a bezimplantátové systémy kostního vedení až po nejnovější výběr pasivních středoušních implantátů.

S výjimkou nejnovějšího výrobku společnosti – pasivních středoušních implantátů – obsahují všechny systémy také externě nošený zvukový procesor, který může vizuálně připomínat běžný naslouchací přístroj, zatímco vnitřní části obsahují nejnovější vědecké poznatky. Dosud je využívají postižení lidé ve 124 zemích.

Pokračující translační výzkum v Rakousku

Sluchové implantáty a sluchové systémy z Rakouska umožňují sluchově postiženým pacientům z více než 3 000 klinik po celém světě opět se zapojit do auditivních částí společenského života. Více než 95 procent implantátů se vyváží. V Rakousku existuje až 15 klinik pro implantace. Úspěchy, které implantáty přinášejí, jsou impozantní. Nicméně ani po 30 letech není potenciál spolupráce mezi vědeckým výzkumem a komerčním vývojem pro zlepšení sluchu zdaleka vyčerpán. Mezi současné výzvy patří následující: implantáty přizpůsobené individuálním potřebám, kombinace implantátů s farmaceutickými látkami pro optimalizaci výsledků slyšení a zcela implantabilní systémy. Souběžně probíhá výzkum robotické implantace a také implantátů na podporu dalších nervových funkcí.

Probíhající inovace společnosti MED-EL jsou založeny na úzké mezioborové spolupráci vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků a vývojářů, jakož i na účasti v mnoha vědeckých programech EU a projektové spolupráci s více než 100 výzkumnými institucemi po celém světě.


U příležitosti 30 let translační vědy zabývající se dobrým slyšením byl letos v renomovaném časopise Acta Oto-Laryngologica vydán anglicky psaný sborník na toto téma. Představuje známý příběh úspěchu kochleárních implantátů a oblastí jejich použití, ale také poskytuje vhled do pěti současných oblastí výzkumu a vývoje souvisejících s implantáty vnitřního ucha. Sborník si můžete přečíst také online na adrese DOI: 10.1080/00016489.2021.1918393.