• Jsem oboustranný uživatel implantátu (RONDO 2).

  • Implantace v roce 2014

  • Děčín

Vít

Jsem bilaterální uživatel a pro CI jsem se rozhodl až po osmnácti letech praktické hluchoty i když jsem jej mohl mít již mnohem dříve. Sluchová degrese začala ve dvanácti letech, v osmnácti již byla ztráta 98 ​​% (která dále pokračovala). Rodina mě tehdy naštěstí podpořila ve studiu na běžné střední škole, takže jsem se stále pohyboval a pohybuji ve světě slyšících. Postupně jsem vystudoval vyšší i vysokou školu. Při studiu fungovala ztráta sluchu jako dvousečná zbraň. Na jedné straně velká komplikace, na druhé, silný motor.

Ačkoli jsem se rozhodl pro implantaci poměrně pozdě a ani odborníci nedokázali odhadnout, jaký to pro mě bude mít přínos, výsledek předčil má očekávání. Telefonuji a poslouchám hudbu. Díky plnému pokrytí kochley jsou basy úžasné. Mohutné. Robustní. Plné. Nevím, proč jsem se rozhodl až po osmnácti letech. Hodnoceno ex post s nadsázkou, možná, že jsem čekal, až přijde MED-EL do České republiky :-). Všechno má svůj čas.

Jak zpívají mí oblíbení Rammstein:
Wer wartet mit Besonnenheit der wird belohnt zur rechten Zeit.. / Ten, kdo čeká s rozvahou, bude odměněn ve správný čas..
..Nun, das Warten hat ein Ende / ..Nuže, čekání má konec.

Vliv kochleárního implantátu na můj život byl zásadní. Zcela mi změnil komunikaci s lidmi. Pozitivní vliv se projevil také v zaměstnání, v možnosti dalšího postupu a širšího uplatnění.

Mé oblíbené zvuky jsou, spíše než izolovanými zvuky, komplexním signálem – rocková hudba.

Hudba je důležitá součást mého života. Poslouchám ji denně, a protože jsem dříve normálně slyšel, mohu porovnat rozdíl. Skladby, které jsem poslouchal dříve, mi zní s CI stejně. Zdá se to neuvěřitelné, ale jsem přesvědčen, že je to díky dlouhé elektrodě MED-EL, která umožňuje pokrýt celou kochleu, zprostředkovat tak všechny frekvence zvuku a následně zakódovat signál podobně jako je tomu u zdravého ucha.

Můj nejdůležitější tip

Mít realistická očekávání a vědět, že i „cesta je cíl“. To znamená vytěžit z rehabilitace maximum možného, radovat se i z dílčích úspěchů a být aktivní při nastavování audio procesoru.

Můj přístup k rozhodnutí o implantaci ani dotazy k výběru kochleárního implantátu by se nelišily. Znovu bych porovnával samotný implantát, jeho technické vlastnosti a způsob zpracování zvuku. Protože ten zůstává implantován napořád a je určující pro zvukový vjem.

A to je i můj druhý tip pro kandidáty – při výběru CI posuzovat technologii zpracování zvuku a spolehlivost.

KONTAKT

Kontaktovat Víta

Máte-li jakékoli dotazy, týkající se kochleárních implantátů, kontaktujte mě prosím prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.