Загуба на слуха при бебета – Време на изчакване до кохлеарна имплантация

Това време на изчакване до кохлеарната имплантация може да бъде много фурстриращо. Има много неща, които можете да правите с него през това време на изчакване, за да подпомогнете ранната му комуникация.

Разбираемо е, че за много родители/настойници диагнозата загуба на слух при новороденото е шокираща. За други, при които е възможно да има по-късно оглушаване или фамилна обремененост, поставянето на диагноза може да бъде също толкова травмиращо.

Сега сме толкова щастливи, че разполагаме със забележителна, модерна технология, която позволява нежно възстановяване на чуването при деца с почти всички видове слухова загуба. Ако ви е препоръчана кохлеарната имплантация и вие сте избрали този път за вашето бебе, може да се наложи да чакате известен период до операцията. Това може да се дължи на малката възраст или тегло на бебето, финансиране или на списък чакащи в болницата.Това време на изчакване до кохлеарната имплантация може да бъде много фурстриращо, защото се чувствате така сякаш не сте в състояние да помогнете на бебето в процеса на учене. Има много неща, които можете да правите с него през това време на изчакване, за да подпомогнете ранната му комуникация и да го подготвите за света на звуците.

Готови, стабилни, в движение! е тук, за да ви напътства. Вие сте най-добрият учител на вашето бебе! Въпреки че, Готови, стабилни, в движение! е предназначена за семейства на бебета чакащи за КИ, включената информация и практически насоки могат да бъдат подходящи и за малки ползватели на КИ.

ИЗТЕГЛЯНЕ

Готови, стабилни, в движение!

ИЗТЕГЛЯНЕ