hearing with both ears is not just a sum of the two parts

Второто ни ухо не е просто резервен елемент за нашия слух: то съществено улеснява нашето ежедневие. Ето защо експертите призовават за възстановяване на слуха на двете уши.

През 1984 г. американските учени Фред. Х. Бес и Ан Мари Тарп публикуват първите данни1 за въздействието на едностранната загуба на слух при децата, които са потвърдени от множество други проучвания2 през следващите години: децата с едностранна загуба на слуха развиват по-трудно реч и език, имат затруднения с обучението, социалната среда и емоциите в сравнение с връстниците си с нормален слух в двете уши. Те демонстрират съществено по-малко разбиране на реч и звукова локализация.

Това влияе и на академичното представяне: процентът на учениците от тази група, които е трябвало да повтарят поне една година, е много по-висок от средното, а до 60% от тях се нуждаят от допълнителни уроци в продължение на няколко години. Деца с едностранна загуба на слуха, които не са получили допълнителна подкрепа, се сблъскват с по-сериозни академични проблеми от тези с двустранна пълна загуба на слуха.

Възрастните с едностранна загуба на слуха не показват такива сериозни дефекти при развитието на реч или академичните постижения, но срещат затруднения в рамките на семейството и професионалния живот. Принципно, и децата, и възрастните с едностранна загуба на слуха страдат от намалено качество на живот.

Поставени на изпитание

“Винаги съм обичал музиката”, признава Евалд Търнър, регионален мениджър в MED-EL Виена. Той си спомня за тийнейджърските години: „Баща ми имаше огромен, старомоден касетофон. Ако използваш два микрофона, можеш да запишеш стерео.“ Един специален технически ефект го впечатлява дълбоко: „Касетофонът имаше бутон за моно. Когато затворех очи и слушах стерео записа, почти виждах оркестъра да свири пред мен. Когато натисках моно бутона, светът около мен внезапно се ограничаваше до тясна линия точно през главата ми.” Той тръсва глава, все едно иска да се отърси от спомена. „Този ефект ме впечатли дълбоко и аз го пусках отново и отново.”

„Ако касетофонът имаше „едностранен“ бутон, щеше да липсва още повече звукова информация, отколкото с моно настройката“, убеден е Търнър. За да разберете напълно едностранния слух, може да извадите единия високоговорител на стерео системата и да не използвате свободния изход.

Лекотата на двустранния слух

„Комбинирането на бинаурална стимулация, бинаурално маскиране и ефекта на сянката на главата прави чуването и разбирането безпроблемно. Ето на какво се наслаждават хората с двустранен слух“, пише Джудит Е.К. Лиу в научния си доклад за предимствата на билатералния слух. Двустранното сумиране е лесно разбираемо и особено забележимо при меки звуци: когато чуваш с двете уши, чуваш всичко два пъти и следователно по-силно. Но мисълта на Аристотел, че „цялото е повече от сумата на своите части”, важи и за билатералния, т.е. бинауралния слух. За да се обяснят допълнителни фактори, трябва да се погледне физиологията зад тях.

Изследователи от прочутия Институт за акустични изследвания във Виена, който е част от Австрийската академия на науките, изучават физическите и психоакустичните връзки на слуха с и без слухови апарати. Физиката смята главата за пречка пред звуковите вълни, което създава сянка пред определени честоти. За някои основни звуци това води до разлики в нивата между двете уши (фиг. 1). В допълнение, звукът може да достигне до двете уши едновременно само ако звуковият източник е поставен точно централно, зад или над слушателя. Всяко друго поставяне ще доведе до минимално забавяне във времето между двете уши (фиг. 2). Експертите наричат това интераурална разлика във времето.

Частите от нашия слух, които обработват звука, използват тези дребни разлики, за да определят положението на звуковия източник. Ако има повече от един звуков източник, този феномен помага за потискане на смущаващия шум.

Нашият мозък иска да се учи – да чува

Едностранната глухота има дълбоко въздействие върху мозъка. Професор Андрей Крал е водещ специалист по аудиология и неврология в Медицинския университет Хановер. В интервю за германско списание той обяснява пластичността на мозъка: „Загуба на слух, която води до дисбаланс между двете уши или между честотите, е изключително ефективен фактор за задействане на процеса на пластичност.”

Слуховата част на мозъка ще се реорганизира и неизползваните части от нашия централен слух ще се използват за други слухови функции. Това продължава през целия живот, но ефектите са особено силни в детството: „Повечето синапси в слуховия кортекс започват да се развиват след раждането и разчитат на слуховата информация. Ако тя липсва, синаптичното развитие ще се забави и много синапси ще се загубят.”

“В проучване от 2013 г. доказахме, че съществени разлики между лявото и дясното ухо водят до реорганизация на пластичността на мозъка и впоследствие до „по-силно“ и „по-слабо“ ухо, обяснява проф. Крал дългосрочните последици от едностранната глухота. Подобно на други слухови способности бинауралният слух се развива в детските години.

Слухови имплантати за бинаурален слух

При деца с увреден слух експерти и професионални асоциации в много държави препоръчват слухови апарати за двете уши. Много национални здравни органи осигуряват бинаурални слухови помощни средства на работещи възрастни, защото чуването с двете уши ще подобри разбирането на реч, най-вече в шумна среда.

Евалд Търнър, инженер по професия, отговаря за техническата поддръжка на потребителите на кохлеарни имплантати от 1993 г. По негови спомени първата билатерална кохлеарна имплантация е извършена през 1996 г. „С кохлеарен имплантат на едното ухо потребители, които до момента не чуваха абсолютно нищо, постигнаха доста добро разбиране на реч. Но им бяха необходими много усилия в слушането, за да следят ежедневни разговори. Тези усилия бяха драстично намалени с имплантатите в двете уши. Слушането просто стана по-лесно.“

Проучванията отдавна са доказали предимствата на бинауралния слух, казват от Института за акустични изследвания. „Редица клинични проучвания ясно показаха предимствата на билатералните кохлеарни имплантати. В сравнение с едностранните КИ ползватели двустранните имат по-добри способности за звукова локализация и подобрено разбиране на реч в шумна среда.“

Предимствата на бинауралния слух и билатералната имплантация

  • Локализация: възможно е да се определи акустично откъде идва звукът. Това е особено важно в опасни ситуации.
  • Разбиране на реч в шумна среда: много ежедневни ситуации и голяма част от нашия социален живот се случват в шумна обстановка
  • Сумиране на силата на звука: слушането с две уши добавя сила на звука. Това може да бъде важно за чуване на меки звуци.
  • Балансирано чуване – триизмерен слух
  • Винаги добро чуване и разбиране, независимо откъде идва звукът
  • По-бързо развиване на слух и реч при децата
  • „По-лесно“ слушане: по-малките усилия за слушане намаляват умората и подобряват концентрацията
  • По-голяма сигурност в ежедневието, защото слушателите могат да чуят и локализират по-добре предупредителните сигнали
  • Без едностранна загуба: дългосрочната липса на звукова информация към звуковия нерв, т.е. липса на неврална стимулация и загуба, може да има сериозни последици за някои неврални и кортикални части от мозъка. Това може да доведе до прекъсване на необходими слухови структури или развиване на фантомни феномени.
  • Положително въздействие върху хора, склонни към тинит, което се среща често при загуба на слуха.