Pomoč za ljudi z okvaro sluha v Palestini

Ob prelomu leta se zahodne kulture ozrejo proti mestu Betlehem, a verjetno ne pomislijo na otroke s slušnimi in drugimi motnjami, ki tam živijo danes.

Novorojenček v jaslih poleg vola in oslička, zunaj pa naletava sneg – to je podoba, s katero v Evropi malo pred koncem leta praznujemo miren družinski praznik, ki je tudi pomemben dejavnik za naše gospodarstvo.

Ne glede na pomen, ki ga pripisujemo novorojenčku, katerega rojstni dan praznujemo ob božiču, je zgodovinsko dokazano, da se je Jezus rodil in živel v takratnem judovskem cesarstvu pod rimsko okupacijo. Kje in kdaj točno pa ostaja stvar vere. Medtem ko Koran opisuje rojstvo Îsâ v Jeruzalemu ali blizu njega, krščanski evangeliji locirajo Jezusovo rojstvo v deset kilometrov oddaljenem zavetišču v Betlehemu, ki danes leži v Palestini pod upravo Izraela.

Tam zagotovo ni snega, a božič se praznuje vsak dan: v baziliki Jezusovega rojstva in pa v porodnišnicah te regije, z vsakim novorojenčkom. Veliko otrok se tu rodi z okvaro sluha.

Življenje v Betlehemu

Danes je Betlehem eden od turističnih magnetov palestinskih avtonomnih območij. Kljub temu vsakdanje življenje tam zaznamujejo vedno nova stopnjevanja napetosti bližnjevzhodnega konflikta. Palestina nima lastnega letališča in je odvisna od zunanje pomoči tudi v drugih pomembnih pogledih. Palestinsko prebivalstvo, večinoma muslimani in kristjani, je zaradi težkih razmer silno obremenjeno, še posebej pa so prizadeti otroci, bolni in invalidi. Na primer, umrljivost dojenčkov v Palestini je skoraj petkrat višja kot v Avstriji. Na vsakih 1250 prebivalcev je le en zdravnik, pa tudi drugače sta zdravstvena ali socialna oskrba oteženi.

“Že ljudje brez invalidnosti, ki živijo tukaj, imajo težave z zadovoljevanjem svojih osnovnih potreb. Na žalost se zato običajno spregleda tiste s telesnimi in duševnimi motnjami,” pojasnjuje Burghard Schunkert, direktor vrtca Lifegate v Beit Jali. Primanjkuje državne ali javne podpore in izobraževalnih programov. Izkušnje tudi kažejo, da javni vrtci in šole običajno neradi sprejemajo otroke s posebnimi potrebami.

Effeta – posebna šola za gluhe otroke

Trije odstotki palestinskega prebivalstva imajo težave s sluhom, ki so predvsem genetskega izvora. V nekaterih izoliranih naseljih se ta številka dvigne tudi do 15 odstotkov. Poleg pomanjkanja državne oskrbe je med prebivalstvom premalo zavedanja o posledicah, ki jih s seboj prinese slabši sluh, ter o možnih rešitvah.

Effeta, posebna šola v Betlehemu, je članica WHO-jeve skupine “World Hearing Forum Changemakers”, globalne mreže, posvečene skrbi za sluh. Ustanovljena je bila leta 1971 za približno 180 gluhih otrok, poseben poudarek je na oralni rehabilitaciji. Šolo vodi italijanski verski red in ponuja programe od zgodnje intervencije do srednje šole. Njen namen je pripraviti učence na uspešno življenje v slišeči družbi, omogoča bivanje v internatu, povezuje starše med seboj, nudi pa tudi socialno podporo družinam. Poleg slušnih aparatov uporabljajo tudi branje z ustnic, mimiko obraza in občutenje tresljajev v grlu.

Ime Lifegate (ali “Velika vrata v življenje”) nakazuje, kaj želi mladim s posebnimi potrebami na Zahodnem bregu omogočiti Nemško združenje za rehabilitacijo. V Beit Jali blizu Betlehema zagotavlja podporo okoli 250 prizadetim in njihovim družinam, vse od zgodnje intervencije do strokovnega usposabljanja in terapije. V programe so vključeni tudi številni otroci z okvaro sluha. Pripomočki za hojo, očala in slušni aparati so “božične želje” tukajšnjih malčkov. Organizacija “Jugend eine Welt” iz Avstrije jim poskuša pomagati zadovoljiti te potrebe.

Luč sluha

Morda sta priletela z istim letalom – osemletni Nail z Zahodnega brega in pet let starejša Birgit iz Zgornje Avstrije –, vendar je malo verjetno. Medtem ko je Birgitina luč miru iz Betlehema čakala, da jo razdelijo na božične lučke za vso Avstrijo, se je drobni Nail stiskal ob očetove noge in čakal na pregled v dunajski splošni bolnišnici. Na začetku tega stoletja je bila implantacija slušnega pripomočka v Palestini za otroke iz Betlehema in okolice praktično nemogoča. Od Druge intifade, gradnje zidu in zaostrenih predpisov Izraela o prehodu meje je postala tudi zdravstvena oskrba v sosednji državi nerealna.

To je spodbudilo BASR, “Betlehemsko-arabsko združenje za rehabilitacijo”, da razširi svoje zdravstvene storitve. Od leta 2008 nudijo tudi oskrbo s PV in rehabilitacijo.

Življenje z okvaro sluha: slušni vsadki v Palestini

BASR je nevladna organizacija, zasebna dobrodelna organizacija, ki jo je leta 1960 ustanovila britanska dobrodelna organizacija Leonard Cheshire in jo od leta 1975 vodi lokalna ekipa. Zagotavlja zdravstveno oskrbo ljudem ne glede na njihovo vero, spol, socialni status ali invalidnost, tudi če je ne morejo plačati ali je ne morejo plačati v celoti.

Trenutno je BASR eden od treh centrov za pomoč, ki nudijo polžev vsadek in druge slušne vsadke v Palestini. Ker ni državnega programa za implantacije vsadkov in zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prizadetih se vsadki in implantacije financirajo z donacijami. Družine se z možnostjo implantacije običajno seznanijo prek interneta ali Facebooka. Vendar so čakalne vrste dolge. Trenutno je mogoče finančno pokriti le okoli 25 odstotkov letnih potreb.

Nočemo biti sovražniki!

Omenjenim projektom v regiji Betlehem je skupno to, da želijo pomagati ljudem ne glede na njihovo narodnost ali vero. Na žalost v središču konflikta na Bližnjem vzhodu ni vedno tako. Toda to ljudem v regiji prinaša upanje.

Ko greste mimo blokade na neasfaltirani cesti proti Nahalinu pri Betlehemu in nadaljujete do posestva Nassar, tik pred vhodnimi vrati zagledate kamen z napisom “Nočemo biti sovražniki!” Arabsko-krščanska družina je svojo lastnino razglasila za “Šotor narodov”. K sodelovanju na delavnicah in delovnih taborih vabijo mlade različnih narodov in ver. Cilj je razbijati predsodke in graditi razumevanje: za mirno sobivanje, rojeno nekje med Betlehemom in Jeruzalemom.


Pomoč ljudem z izgubo sluha v Palestini

BASR Betlehemsko-arabsko društvo za rehabilitacijo: medicinske, terapevtske in rehabilitacijske storitve s poudarkom na invalidnosti https://basr.org/eng/

Effata: Posebna šola za otroke z okvaro sluha www.scuolaeffeta.org

Lifegate: Podpora in terapija za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne ter kronično bolne otroke www.lifegate-reha.org in https://www.jugendeinewelt.at/projekte/laender/naher-und-mittlerer-osten/palaestina/liebevolle-betreuung-fuer-die-kleinsten/

“Tent of Nations” ali Šotor narodov: Družinska kmetija za grajenje razumevanja narodov in okolja www.tentofnations.org