Varnost preiskave z MR in slušni vsadki

Vsak, ki dobi vsadek, pa naj bo to slušni vsadek ali endoproteza kolka, dobi ustrezno identifikacijsko kartico polževega vsadka, ki jo mora pokazati zdravniku pred pregledi, če je to mogoče pa že kar ob naročanju na pregled. Tako imajo zdravniki in pacienti dovolj časa, da pridobijo kakršne koli dodatne informacije, ki bi jih lahko potrebovali.

MRI with hearing implant

Zdravstveni delavci so pogosto v težkem položaju: ne samo, da so odgovorni za natančnost svojih diagnoz in za uspeh terapije, upoštevati morajo tudi pacientove sedanje in pretekle bolezni ter njihovo zdravljenje, pa tudi vsadke, ki jih nosijo. Tako mora radiolog vedeti ne le, kakšno vrsto preiskave uporabiti za optimalne rezultate, npr. običajni rentgen, CT, MRI, ultrazvok ali drugo slikanje, temveč mora pri vsaki poznati tudi vpliv na vsadek.

Načeloma diagnostično slikanje z rentgenom, CT-jem ali ultrazvokom za uporabnike slušnih vsadkov ni nevarno in vsadki ne vplivajo na kvaliteto izvidov. MR preiskave pa je treba načrtovati vnaprej, saj je treba upoštevati medsebojni vpliv med slušnim vsadkom in MRI, ki pa je odvisen od tipa vsadka.

V zvezi s slušnimi vsadki postaja vse bolj pomembna varnost pri slikanju z MR. Profesorica Ertl-Wagner je na strokovnem srečanju aprila 2015 pojasnila, da bo vsak peti Nemec vsako leto potreboval tovrstno sliko, od tega bo približno 45% slikanj z MR. V Avstriji je, po besedah Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartnerja iz ORL univerzitetne klinike na Dunaju, približno 10% vseh uporabnikov PV v dunajski splošni bolnišnici moralo v zadnjih 19 letih opraviti MR slikanje. To, da slušni vsadek zagotavlja varnost pri slikanju z MR je bistvenega pomena, saj, kot pojasnjuje, lahko med smučanjem ali na nogometnem igrišču hitro pride do poškodb (meniskusa, vezi), "redko pa travmatologi vedo, kaj je Vibrant Soundbridge." Redni pregledi z magnetno resonanco so bistveni za bolnike z multiplo sklerozo, tumorji NFII ali podobnimi spremljajočimi boleznimi, poudarja prof. Dr. Martin Kompis iz Univerzitetne bolnišnice v Bernu in dodaja, da se morajo tudi tisti, ki ne vedo, ali bodo v naslednjih 60 ali 70 letih potrebovali MRI, ustrezno pripraviti, to pa velja za prav vsakega uporabnika vsadka.

Medsebojni vpliv med slušnim vsadkom in MRI

MRI je kratica, ki pomeni „Magnet Resonance Imaging“, tudi MRT „Magnet Resonance Tomography“ ali kratko MR. V tem procesu nastanejo močna izmenična magnetna polja, ki z magnetno silo delujejo na dele vsadka. Zunanje dele PV, ki vsebujejo mali magnetek, je treba pred preiskavo sneti z glave, magnet pa se nahaja tudi znotraj vsadka. Vsadek je med slikanjem izpostavljen tolikšnim silam, da se lahko obrne ali premakne.

Po drugi strani se lahko zgodi, da se magnet vsadka razmagneti. Na račun vzajemnega delovanja magnetnih polj lahko med slikanjem pride do signalov, ki inducirajo nehotene, večkrat neprijetne zvočne vtise, možno je tudi segrevanje tkiva okoli vsadka. A sile, ki jih povzroči magnetno polje, so vendarle glavni rizični faktor za vsadek.

Poleg tega, ne le da je vsadek z vsemi pripadajočimi deli na sliki viden, pač pa meče senco na mestu okoli vsadka, kar privede do popačenj, kakovost slike in s tem informativnost je torej slabša.

Nova generacija slušnih vsadkov

Iz tega razloga pri večini slušnih implantov ni možno dobiti ustrezne MR slike implantiranega dela lobanje. Pri novi generaciji polževih vsadkov MED-El, imenovani SYNCHRONY, pa je možno dobiti dobre slike celo ipsilateralnih struktur lobanje, kakor je pred kratkim v študiji predstavil dr. Omid Majdani iz slušnega centra Hannover.

DI Ewald Thurner, direktor MED-EL Dunaj, dodaja: "Pri vseh naših PV, kakor tudi pri Bonebridgu in novem Vibrant Soundbridge VORP 503 so ob upoštevanju navodil proizvajalca možne MR preiskave do jakosti polja 1,5 Tesla brez nevarnosti. Starejši Vibrant Soundbridge VORP 502 je tukaj edina izjema." Združljivost z magnetno resonanco ne velja za vse proizvajalce. V zadnjih letih je vedno več MR diagnostičnih preiskav, uporablja pa se tudi vedno več MR naprav z jakostjo magnetnega polja do 3 Tesle.

"S 3 Teslami je za rentgenologa lažje napraviti dobro sliko“, pojasnjuje münchenska radiologinja prof. dr. Birgit Ertl-Wagner. Zato ima v Nemčiji približno 20 odstotkov vseh novih MRI naprav jakost polja 3T. Pri določenih PV se lahko opravi MR preiskave tudi s 3 T, če se prej odstrani magnet vsadka. Odstranitev magneta pomeni mali operativni poseg in zahteva celjenje rane preden lahko vsadek spet nemoteno uporabljamo. Prof. Baumgartner opozarja na stroškovno plat odstranitve magneta: "Če upoštevamo vse predhodne preiskave, se strošek operativnega posega na univerzitetni kliniki povzpne do 5.000 EUR." Vsadek, ki omogoča opravljanje preiskav brez predhodnega odstranjevanja magneta ima, jasno, številne prednosti. "SYNCHRONY je edini PV na svetu, s katerim so možne MRI s 3 T brez odstranitve magneta," s ponosom pove DI Thurner.

Kljub temu prihaja do popačenj na mestu okoli vsadka. Kadar moramo natančno pregledati tkivo na teh mestih, je treba magnet vseeno odstaniti. DI Thurner pripomni: „Tudi to je možno pri vsadku SYNCHRONY.“ Dodatno lahko artefakte, ali napake na sliki, omilimo z nastavitvami MRI-aparata (to so t. i. metal artifact suppression sequences). Dr. Majdani je v študiji o artefaktih pri MR ugotovil, da je SYNCHRONY edini PV, kjer lahko dosežemo dobre slike pri MR preiskavah lobanje tudi na implantirani strani.

Pri vseh ostalih slikanjih daleč od lobanje lahko magnet ostane v vsadku. "Od hrbtenice navzdol ni več težav," pojasni prof. dr. Matthias Tisch, ORL kirurg v vojni bolnici Ulm. Od tam naprej lahko dobimo kvalitetne slike brez artefaktov.

Kaj torej storiti?

Pri izbiri vsadka moramo že vnaprej misliti na to, kateri vsadek je primeren za MRI preiskave. Ko je potrebna MRI, moramo rentgenologa že pri usklajevanju termina obvestiti o vsadku in preveriti, ali je na razpolago MR aparat z zahtevanimi slikovnimi sekvencami in jakostjo polja glede na vrsto vsadka, pa tudi, ali rentgenolog od proizvajalca vsadka potrebuje dodatna navodila. Tovrstne informacije so zapisane v navodilih za uporabo govornega procesorja, na identifikacijski kartici polževega vsadka, na spletni strani proizvajalca, lahko pa jih od proizvajalca pridobimo tudi s telefonskim klicem ali preko elektronske pošte. MED-EL ima pripravljen tudi informacijski list z vsemi potrebnimi podatki. V Avstriji se na MR preiskavo čaka do 14 tednov kot pravi dr. Friedrich Vorbeck, predstojnik strokovne sekcije za rentgenologijo; privatno se čaka malo manj. Zatorej se moramo vestno pripraviti na pregled, da se slikanje v predvidenem terminu lahko tudi izvede.

Seveda pa je smiselno upoštevati tudi alternativne diagnostične metode. Dr. Majdani opozarja na CT s kontrastnim sredstvom za različne primere in tudi prof. Ertl-Wagner omenja CT kot možno alternativo in zanika argument večje izpostavljenosti sevanju pri CT: "Je že res, da moramo paziti na dozo, ampak CT izpred 10 let se ne more enačiti z današnjim.“ Pri skrbni nastavitvi je obremenitev pri CT približno enaka kot pri MRI. Pri CT-ju kosti okoli ušesa, prav v neposredni okolici PV, doseže doza sevanja 0,11 milisievertov in je primerljiva z izpostavljenostjo na poletu med Münchnom in San Franciscom.

Kadar pa se odločimo za MRI, uporabnik pred slikanjem odstrani vse zunanje dele. MED-EL priporoča povoj za glavo. Pacient mora ležati na hrbtu in med slikanjem ne sme premikati glave.

MRI jamstvo za uporabnike slušnih vsadkov

Od januarja 2021 MED-EL ponuja globalno razširitev garancije za uporabnike njihovih vsadkov. Ta garancija krije morebitne poškodbe vsadka, ki lahko nastanejo kot posledica MRI, ki vključujejo poškodbo vsadka, premik magneta vsadka, razmagnetenje magneta vsadka itd. Čeprav so te poškodbe zelo malo verjetne, lahko pacient dobi nov vsadek ali magnet brezplačno od proizvajalca, če pride do naštetih težav. Vse podrobnosti garancije MED-EL MRI najdete tukaj .

MED-EL je edini proizvajalec, ki nudi takšno garancijo. Podjetje ima že desetletja pozitivne izkušnje s tovrstnimi pregledi in opozarja na pomembnost in nujnost takšnih preiskav: "Hiter dostop do MR preiskav zmanjša tveganje napačnih diagnoz.“

Read more

MRI and Cochlear Implants

Why MRI Safety Matters?

Preberite več o MRI brez težav

Read more