Divpusējas kohleāras implantācijas priekšrocības

Mūsu dabiskā spēja dzirdēt ar abām ausīm ļauj mums saprast runu trokšņainā apkārtnē un noteikt, no kurienes nāk skaņa. Kohleārie implanti ir paredzēti, lai palīdzētu attīstīt šīs būtiskās ikdienas spējas cilvēkiem ar vienpusēju dzirdes zudumu.

Priecīgi bērni: divpusējas kohleāras implantācijas priekšrocības

Johannas mobilais tālrunis zvana. Viņa vēlas atbildēt uz zvanu. Bet kur ir tālrunis? Lielākā daļa cilvēku var atrast savu tālruni, kad to dzird, pat ja viņi to neredz. Ilgu laiku Johanna Pecolde /Johanna Pätzold/ nebija starp tiem. Pēc slimības viņa bija zaudējusi dzirdi labajā ausī. Par spīti normālai dzirdei kreisajā ausī, viņa nevarēja noteikt, no kurienes nāk skaņas, nedz arī sekot grupas sarunām, nedz saprast runāto skaļā vidē. Viņas vienpusējais kurlums padarīja saziņu daudz nogurdinošāku. Bet pāri visam, tieši mūzikas bagātības trūkums bija smagākais trieciens muzikoloģijas studentei. “Klausīšanās ar divām ausīm ļāva man uztvert smalkās nianses un dinamiku, kas padara mūziku emocionālu.”

Vienam no tūkstoš jaundzimušajiem ir vienpusējs dzirdes zudums [1]. Laika gaitā šis skaitlis palielinās, jo pieaug (= pasliktinās) dzirdes zudums, notiek slimības un negadījumi. Skolas vecumā cieš jau 3-6% bērnu [2]. Ja runas izpratne nav iespējama pat ar optimāli uzstādītu dzirdes aparātu, eksperti šādu stāvokli dēvē par funkcionālu vienpusēju kurlumu.

Kohleārais implants binaurālai dzirdei

Vienpusējs dzirdes zudums būtiski ietekmē bērnu dzirdes spējas, ietekmējot virziena noteikšanu, trīsdimensiju skaņu un runas izpratni troksnī. Turklāt tas var ietekmēt viņu runas un valodas attīstību, akadēmiskos sasniegumus un sociālās prasmes. Savā pašreizējās vadlīnijās Austrijas LOR Sabiedrības Audioloģijas Darba Grupa iesaka [3] veikt jaundzimušo dzirdes skrīningu abās ausīs, kā arī nodrošināt dzirdes aparātu vai implantu bērniem ar vienpusēju dzirdes zudumu. 25. dzīves mēnesī viņi iesaka apmeklēt audiologu-pedagogu dzirdes un runas novērtējumam. Šie speciālisti novērtē dzirdes un valodas prasmi un nepieciešamības gadījumā veic tālākus pasākumus.

Mazi bērni ar nopietnu dzirdes zudumu 70 dB un vairāk vienā ausī ir kandidāti kohleārajam implantam, norādīts vadlīnijā.

Austrija un daudzas citas valstis ir novērojušas pieaugošus kohleāro implantāciju apjomus pieaugušajiem ar vienpusēju kurlumu. “Divpusējā kohleārā implantācija ir kļuvusi par izplatītu praksi daudzās valstīs pēdējā desmitgadē, jo rezultāti ir tik pārliecinoši”, saka Reinholds Šacers /Reinhold Schatzer/, Austrijas dzirdes implantu ražotāja MED-EL skaņu kodēšanas speciālists. “Zinot priekšrocības, ko sniedz divpusēja implantācija, un saskaroties ar dzirdes deficītu, par ko ziņojuši indivīdi ar tikai vienu dzirdošu ausi, klīniskie speciālisti paplašināja kohleāro implantu terapiju cilvēkiem ar vienpusēju kurlumu. Dzirde ar abām ausīm šiem cilvēkiem sniedz tādas pašas priekšrocības kā divpusējo kohleāro implantu lietotājiem: precīzāka telpiskā dzirde, labāka skaņas virziena noteikšana un vieglāka runas uztvere pat tad, ja vienlaikus runā vairāki runātāji.”

Dabīgi!

Sieviete dabāIlgu laiku pat eksperti šaubījās, vai mūsu smadzeņu akustiskais centrs varētu apstrādāt apvienotu skaņas un elektrisko signālu. Tagad šāda veida šaubas ir atspēkotas. Pieredze rāda, ka tuva dabiskai elektriskā stimulācija nodrošina pārliecinošus rezultātus vienlaicīgai akustisko un elektrisko stimulu apstrādei.

Garš kohleārā implanta elektrods, kas ir dziļi ievietots kohlejā, ir veidots tā, lai stimulētu to pašu vietu, ko veselīgā auss. ASV pētījumi parādīja, ka, pateicoties mūsu smadzeņu plastiskumam, kohleārā implanta lietotājs var pielāgoties vietas kontakta neatbilstībai un adaptēt pareizo vietu. Tomēr tie arī parādīja, ka šādas nesakritības gadījumā ir nepieciešami vairāk kognitīvu centienu, kas ierobežo klausīšanās vieglumu.

Ziņojums par gadījumu ar kohleārā implanta pacientu ar vienpusēju kurlumu Kanzasas Universitātes slimnīcā liecināja, ka uztveršanas solis galvenokārt atkarīgs no stimulācijas vietas, t.i., elektroda garuma un ievietošanas dziļuma. Šis pacients arī ziņoja, ka stimulācijas ātrums ietekmēja piķa uztveri frekvencēm līdz 1000 herciem. Šie secinājumi tiek īstenoti precīzā struktūras apstrādē, ko pašlaik var piedāvāt tikai MED-EL.[4]

Iedrošinoši pētījuma rezultāti par vienpusēju dzirdes zudumu

Austriešu un vācu pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka vienpusēji nedzirdīgie pacienti, kuri saņēma kohleāro implantu un sekojošu dzirdes apmācību, ir ātri pielāgojušies jaunajam dzirdes veidam. Kurluma īslaicīgumam ir priekšrocības. [5] Turklāt Apvienotās Karalistes pētījumā iegūtie rezultāti par bērniem, kas dzimuši ar divpusējo dziļo kurlumu[6], var tikt attiecināti arī uz indivīdiem ar vienpusēju kurlumu: pat ja dzirde ar abām ausīm tiek sasniegta novēloti, var reāli sasniegt abpusējas dzirdes spējas.

Lai gan kohleārā implanta lietotājiem ar vienpusējo kurlumu bija nepieciešams ilgāks rehabilitācijas periods nekā divpusēji kurliem lietotājiem, viņi jau pēc vidēji trim līdz sešiem mēnešiem ir ievērojuši dzirdes un sapratnes uzlabojumus. Tas savukārt izraisīja pašapziņas, sociālās mijiedarbības un aktivitāšu pieaugumu. Ilgtermiņā tas izraisīja ievērojami augstāku dzīves kvalitāti, kā tas atspoguļots pētījuma rezultātos [7].


[1] Džonsons /Johnson/ JL, Vaits /White/ KR, Vaidens /Widen/ JE, un citi. Vairāku centru novērtējums par to, cik daudz zīdaiņu ar pastāvīgu dzirdes zudumu iziet divpakāpju otoakustiskās emisijas/automatizēta dzirdes smadzeņu reakciju uz jaundzimušo dzirdes skrīninga protokolu. Pediatrics 2005;116(3):663–72.

[2] Ross /Ross/ DS, Vīzers /Visser/ SN, Holstrams /Holstrum/ WJ, un citi. Ļoti mainīgs uz populāciju balstīts vienpusēju dzirdes zudumu izplatības līmenis pēc izplatītāko gadījumu definīciju piemērošanas. Ear Hear 2009;31(1):126–33.

[3] SAV‐Konzept Österreich – Richtlinie der Arbeitsgemeinschaft Audiologie der Österr. Gesellschaft für HNO‐Heilkunde und Kopf‐und Hals‐Chirurgie zur Organisation des Neugeborenen‐Hörscreenings und der Abklärung und Versorgung konnataler Hörstörungen in Österreich, 2017, https://www.hno.at/fileadmin/userdaten/uploads/Neugeborenenhoerscreening_Richtlinien_2017.pdf

[4] Prentiss S, et al., “Ipsilaterāla akustiskā elektriskā punkta saskaņošana: kohleārās implantācijas gadījuma izpēte dzirdes zuduma gadījumā ar pastiprinošā dzirduma zuduma gadījumā ar saglabātu dzirdi vairākās frekvencēs“, Cochlear Implants International 2014, DOI 10.1179/1754762814Y.0000000066

[5] Skatīt: Pētījums labai dzirdei, implantējamas dzirdes sistēmas – intervija ar Prof. Dr. Andreju Kralu /Andrej Kral/, ņemts no: Schnecke, 82.izdevums, p. 11f, 2013.gads

[6] Kilians /Killian/ C, Skeillijs /Scally/ A, Killians /Killian/ E, Totens /Totten/ C, Reijens /Raine/ C, Faktori, kas ietekmē skaņas avota virziena noteikšanu bērniem ar vienlaicīgas vai secīgas divpusējas kohleārās implantācijas palīdzību. Ear Hear, 2018 Oct. 5 Doi: 10.1097/AUD.0000000000000666

[7] Maigs /Muigg/, F., et al. (2019). “Kohleārā implantācija pieaugušajiem ar vienpusēju kurlumu: vispārēja un slimībai specifiska ilgtermiņa dzīves kvalitāte.” Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019.gada 27.novembris, epub pirms drukas