window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PT9XNRH6DJ');
Iskustva korisnika2021-12-03T14:09:56+01:00

Korisnici slušnih implantata

Čitajte inspirativne osobne priče korisnika slušnih implantata. Saznajte više o vlastitom iskustvu s kohlearnim implantatima, implantatima srednjeg uha, EAS-om i sustavima koštane provodljivosti, kao i o njihovom povratku sluha i novoj kvaliteti života koju im je sluh donio natrag.

Mentalni trening za lakši život sa slušnim implantatom

Nakon zdravstvenih problema, mentalni trening nije samo pomogao Mag. Petru Kmetyko-u da se vrati na vrh sa svojim biciklom, već i da se bolje bori sa slušnim problemima i nauči živjeti sa BONEBRIDGE implantatom.

Razumijevanje govora i glazbe sa kohlearnim implantatom

Da bi slušao glazbu sa boljim kvalitetom zvuka, Karl-Heinz Fuchs se odrekao čak 5% razumijevanja govora pri podešavanju svog audio procesora.

Kohlearni implantati različitih proizvođača: usporedba

Čitajte priče bilateralnih CI korisnikai njihovo osobno iskustvo sa kohlearnim implantatima

Kohlearni implantat kod jednostrane gluhoće: Valentinova priča

Čak sedam godina, trinaestogodišnji Valentin čuo je samo jednim uhom Ipak, njegov gubitak sluha dugo ostao neotkriven...

Go to Top