Ugradnja kohlearnog implantata uvijek zahtjeva operaciju. Danas je kohlearna implantacija rutinska operacija i izvodi se u bezbjednom dijelu glave. Ipak, postoperativna procedura može donijeti neke rizike sa sobom: kao na primjer kratkotrajni tinitus i vrtoglavicu nakon zahvata. Ako se o rani ne vodi računa na pravi način, to može dovesti do iritacija kože oko rane. Molimo da se detaljno informirate o rizicima na klinici prije operacije!