Kohlearna implantacija kod beba i male djece

Roditelji se obično šokiraju kada saznaju dijagnozu “teški gubitak sluha” kod svog djeteta. Ali zahvaljujući najnovijim medicinskim rješenjima i kohlearnim implantatima, sada postoji rješenje!

cochlear implant babies

Kohlearni implantati kod beba – da li je to optimalno rješenje?

Ako inicijalni pregledi novorođenčeta u prvim danima života ukazuju na neki deformitet, potrebni su dalji pregledi pedijatra odnosno ORL liječnika kako bi dali uvid u pravu kliničku sliku i pokazali ozbiljnost problema. Važno je raščistiti uzroke i ozbiljnost problema mogućeg gubitka sluha što prije moguće.

Ako je bebi dijagnostikovan gubitak sluha, bilateralna (obostrana) ugradnja kohlearnog implantata predstavlja idealno rješenje. Ako je vaša beba još dojenče, idealno bi bilo planirati operaciju oko djetetova prvog rođendana zbog opće konstitucije i anatomskih razloga. Uz brzu implantaciju oko prvog rođendana, ništa neće stajati na putu audioverbalnom i govornom razvoju vaše bebe.

Rano pronalaženje pravog rješenja ključno je za daljnji slušni i govorni razvoj, a sve to znači da beba rođena s teškim oštećenjem sluha ili gluhoćom ima najbolje šanse za bezbrižan život, ukoliko se na vrijeme poduzmu potrebne mjere.

Kako radi kohlearni implantat kod beba ili male djece?

U slučaju teškog senzoneuralnog gubitka sluha, ćelije dlačice u unutarnjem uhu kod beba i male djece su oštećena i ne mogu pravilno obraditi i prenijeti zvučne informacije. Kohlearni implantat zaobilazi neispravne postaje i šalje zvučnu informaciju u obliku kodiranog električnog impulsa do slušnog živca i mozga, gdje se dalje interpretira. Kako mozak te informacije vrlo brzo obrađuje, one se praktički percipiraju u trenutku kada se pojave.

Saznajte detaljno kako kohlearni implantati rade i koja rješenja postoje ovdje!

Što su tipični znaci gubitka sluha kod djece? Saznajte ovdje!