سیستم های شنوایی

سیستم های هدایت استخوان

سیستم‌های هدایت استخوانی، راه حل های شنوایی غیرقابل کاشت هستند که برای درمان کم‌شنوایی رسانایی خفیف زمانی که صدا نمی‌تواند با موفقیت به گوش داخلی منتقل شود، استفاده می‌شوند. آن ها در ناحیه بدون مو پشت گوش نصب می شوند. سیستم های هدایت استخوانی یک راه حل ساده و موثر بدون نیاز به جراحی برای این نوع کم شنوایی است!

توصیه های ما

توصیه های سیستم هدایت استخوان

توصیه ما سیستم هدایت استخوانی ADHEAR محصول MED-EL است که از مدرن ترین تکنولوژی استفاده می کند و نیازی به جراحی ندارد!

مقالات توصیه شده

داستان های جذاب بخوانید
در مورد سیستم های هدایت استخوانی!