ایمپلنت های شنوایی

ایمپلنت هدایت استخوان

سیستم‌های ایمپلنت هدایت استخوان به‌ صورت جراحی کاشته می‌شوند و زمانی که سمعک گزینه‌ قابل قبولی نیست یا به روشی مناسب کمک نمی‌کند، یک راه‌حل جایگزین شنوایی هستند. سیستم های هدایت استخوانی برای کم شنوایی مختلط یا رسانا مناسب هستند زیرا بر مشکلات گوش خارجی یا میانی غلبه کرده و مستقیما گوش داخلی را تحریک می کنند.

توصیه های ما

توصیه های ایمپلنت هدایت استخوان

دلایل متعددی برای این وجود دارد که کاربران ما سیستم‌های هدایت استخوانی BONEBRIDGE توسط MED-EL را توصیه می‌کنند که با پردازنده صوتی SAMBA 2 ترکیب می‌شوند. مزایای این سیستم ها را در زیر ببینید:

یک تصمیم مادام العمر

انتخاب سیستم ایمپلنت هدایت استخوان مناسب

به نظر ما، معیارهای خاصی وجود دارند که باید در انتخاب ایمپلنت هدایت استخوانی در نظر گرفته شوند. این ویژگی ها مزایای واضحی را برای کاربر به ارمغان می آورند.

مقالات توصیه شده

داستان های جذاب بخوانید
در مورد ایمپلنت های هدایت استخوانی!