آینده‌ی ایمپلنت‌های حلزونی گوش

2021-08-17T03:16:21+02:00

تولیدکنندگان ایمپلنت حلزونی گوش نوآوری‌های زیادی را در چند سال آینده معرفی خواهند کرد. از سوی دیگر، درخواست‌های کاربران تقریباً متوسط ​​به نظر می‌رسد: تجهیزات جانبی صوتی ساده و تمرکز بیشتر روی موسیقی.

آینده‌ی ایمپلنت‌های حلزونی گوش2021-08-17T03:16:21+02:00

توسعه‌ی ایمپلنت حلزون گوش

2021-08-13T09:43:57+02:00

امروز از قلب تولید کاشت حلزون گوش صحبت می‌کنیم: توسعه‌ی ایمپلنت. کارشناسان نحوه‌ی توسعه‌ی ایمپلنت حلزون گوش را توضیح می‌دهند.

توسعه‌ی ایمپلنت حلزون گوش2021-08-13T09:43:57+02:00

AudioStream – پخش جریانی با کاشت حلزون گوش!

2021-05-18T09:14:58+02:00

پخش جریانی بی سیم برای همه کاربران SONNET امکان پذیر است - بدون هرگونه لوازم جانبی دیگر. این مورد توسط یک مورد خاص برای محفظه باتری امکان پذیر شده است: AudioStream.

AudioStream – پخش جریانی با کاشت حلزون گوش!2021-05-18T09:14:58+02:00

برنامه جدید برای کاربران دارای کاشت شنوایی شرکت مد-ال

2021-05-17T21:19:33+02:00

برنامه جدید کاشت حلزونی شرکت مد-ال برای کاربران کاشت شنوایی به اسم میسترو ۹ کاربرد شنوایی را بهبود می بخشد و تجربه شنیدن کاربر را افزایش می دهد

برنامه جدید برای کاربران دارای کاشت شنوایی شرکت مد-ال2021-05-17T21:19:33+02:00

خواسته شده: امنیت دوبرابر

2021-05-19T11:05:11+02:00

توانایی شنیدن با هر دو گوش تقویتی مضاعف با یک پشتیبان است. کاربران انتظار دارند ایمپلنت آن‌ها قابل اعتماد و ایمن باشد - کاربران دو طرفه آن را به اندازه‌ی دو برابر انتظار دارند.

خواسته شده: امنیت دوبرابر2021-05-19T11:05:11+02:00

راه حل‌های شنوایی برای ناشنوایی یک طرفه

2021-05-19T11:04:48+02:00

برای افرادی که مشکل ناشنوایی یک طرفه دارند، راه‌ حل‌های گوناگونی موجود است. نتایج حاصل از پژوهشی در بیمارستان Wels-Grieskirchen در اتریش ممکن است به شما در این انتخاب کمک کند.

راه حل‌های شنوایی برای ناشنوایی یک طرفه2021-05-19T11:04:48+02:00
Go to Top