با کاشت حلزونی در دوره های زمانی مختلف

او به عنوان اکتاویا کارنیتینا در تئاتر پلی موبیل به دوره های مختلف تاریخی می پردازد. مانند آندریا هولر، که معمولاً با دو کاشت حلزون شنوایی خود در سراسر بریتانیا سفر می کند.

سفر با کاشت حلزونی: مسافر زمان

من مجذوب زندگی انگلیسی هستم. مردم آنجا نسبت به افراد دارای معلولیت بسیار دوستانه و مهربان رفتار می کنند. بسیاری از رانندگان اتوبوس زبان اشاره را در حد ابتدایی می دانند. در دوران کووید، یکی از کتابفروشی‌های زنجیره‌ای اعلامیه‌ ای را در پیشخوان تسویه حساب خود گذاشته بود که در آن از مشتریان کم‌ شنوا خواسته بود که ماسک‌ های خود را برای ارتباط بهتر بردارند!

حالا من سفری در زمان را به خصوص به دوران روم باستان، در انگستان آغاز کرده ام.

آیا برقراری ارتباط در زبان انگلیسی برای افراد دارای آسیب شنوایی چالشی است؟

برای من حتی پیش از کاشت حلزونی برقراری ارتباط به انگلیسی مشکل نبود. اما با وجود کاشت حلزونی بسیار آسان تر است. اگر مشکلی پیش بیاید چیزی را که می خواهم بگویم را می نویسم و مشکل را حل می کنم.

لهجه های مختلفی در انگلستان رایج است. به عنوان مثال، دوست پسر من به لهجه اسکس صحبت می کند، اما معمولاً وقتی با من صحبت می کند از “انگلیسی پادشاه” استفاده می کند تا بتوانم او را بهتر درک کنم.

آیا مشکل شنوایی شما یا ابزارهای شنوایی شما در هنگام سفر مشکل ایجاد می کنند؟

وقتی در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار هنگامی که اعلان های بلند را متوجه نمی شوم، برایم مشکل ایجاد می شود. اما اگر چیز غیر عادی مشاهده کنمن از افرادی که در اطرافم هستند یا پرسنل کمک می گیرم.

شما برای مدتی قادر به سفر نبودید. آیا برای مقابله با اشتیاق برای سفر در آن دوره ها توصیه ای دارید؟

من در خانه سالمندان در حال مراقبت از مادرم بودم و دلم نمی خواست از او دور باشم. در این دوران بسیار تغییر کردم و سفر دیگر لذتی برای من نداشت. اما از وقتی که با دوست پسرم که انگلیسی است آشنا شده ام دلم می خواهد فقط به انگلستان که همیشه برایم جذاب بوده است بروم.

باید همیشه در نظر بگیرید از سفر خودد چه می خواهید: پست های اینستاگرام یا رضایت شخصی. و سفر در کشور خودتان نیز مناسب است و استرس کمتری نسبت به سفر به نقاط دورتر متحمل می شوید.

نکات مفید برای سفر ایمن با کاشت حلزونی!