کاشت شنوایی جدید شرکت مدال برای شنیدن بهتر صداها

در 2020, شرکت مد-ال همراه با سایر محصولات جدیدمعرفی یک اِن اییدبلیو پینرم افزار افاُار حلزونی اییکاشتاس: نرم افزار برای مناسب میسترو ۹ تنظیماتاس برای حلزونی ای ایمپلنت سیستمرا می توان با توجه به آناتومی فردی کاربر با ان ساخت ، که باعث بهبود بیشتر صدا در این سیستم ها می شود.

هم اهنگ سازی : برنامه جدید برای کاشت حلزون MED-EL

وفاداری صدا با برنامه مناسب جدید برای کاشت حلزون شرکت مد-ال

مطالعات متعدد نشان می دهد: هرچه صدای طبیعی سیستم کاشت حلزون طبیعی تر باشد ، می توان با آن موفقیت شنوایی سریع تری به دست آورد و درک گفتاری که در نهایت می تواند با سیستم حاصل شود ، بهتر است لذت بردن از موسیقی و توانایی در یافتن منبع صداها نیز با وفاداری صدا افزایش می یابد. وفاداری صوتی سیستم کاشت حلزون به ویژه برای آن دسته از کاربران کاشت حلزون که از سمعک در طرف دیگر استفاده می کنند یا به طور طبیعی می شنوند بسیار مهم است تا بتوانند با کمترین تلاش شناختی ، برداشت های شنوایی هر دو طرف را بهینه انجام دهند.

این وفاداری صدا با کمترین امکان "مکان-فرکانس-عدم تطابق" ، همانطور که کارشناسان می گویند ، امکان پذیر است: اجزای منفرد صدا باید دقیقاً در جایی که هر صدا به طور طبیعی شنیده می شود ، در گوش داخلی تحریک شوند. سیگنال محرک باید تا حد ممکن یک سیگنال عصبی طبیعی ایجاد کند.

برای بهبود بیشتر صدا در سیستم کاشت حلزون ، MED-EL اتصالات آناتومیکی یا ABF را برای سیستم فعلی معرفی کرده است. در این حالت ، محل تماس های الكترودهای جداگانه در حلزون حلقوی تعریف می شود ، زمین های واقع شده در آنجا تعیین می شوند و تماس مربوطه اختصاص می یابد.

اساس ABF نتیجه توموگرافی رایانه ای است که اغلب پس از کاشت به عنوان ازمایش انجام می شود. این نرم افزار با نرم افزار برنامه ریزی اتولوژیکی OTOPLAN ، که توسط شرکت سوئیسی CAScination با همکاری MED-EL توسعه داده شده ، به برنامه اتصالات MAESTRO 9.0 منتقل شده و به تنظیمات فردی پردازنده صوتی کاشت حلزون گوش تجزیه و تحلیل می شود.

تخصیص بهتر فرکانس در کاشت حلزون

پیش از این ، زمینه ها با توجه به یک کلید لگاریتمی به کانال های جداگانه کاشت حلزون و در نتیجه به تماس های فردی الکترودهای فعال تقسیم می شدند. به این ترتیب ، اگر الکترودی با طول بهینه تنظیم شده بتواند کاملاً در حلزون متوسط ​​قرار گیرد ، به یک تخصیص صدای واقعی می توان رسید. یعنی اگر بتوان تحریک بیش از دو سیم پیچ یا 630 درجه را تحقق بخشید. کدگذاری سیگنال با ساختار خوب - کدگذاری FSP ، FS4 یا FS4-p - در سیم پیچ دوم باعث بهبود سطح صدا می شود

با استفاده از تصویر سی-تی ، که بخشی از معاینات اولیه معمول برای هر کاشت حلزون است ، و با اوتو-پلان یک نمایشگر دی-کام، معالجه گر میتواند طول ایده ال الکترود را ، نه فقط برای میانگین گوش داخلی با کمترین کلیک ها مشخص کند از طرف دیگر ، تخصیص فرکانس معمولی فقط به طور شرطی برای این کاربران مناسب است. از طرف دیگر ، برای کاربران منفرد با حلزون شنوایی مخصوصاً بزرگ و به ویژه درج عمیق ، تخصیص تماس فرکانس های پایین بسیار عالی است ، اما دامنه صدای متوسط ​​و زیاد فقط به طور جزئی به طور صحیح اختصاص داده شده است.

Peter Nopp ، مدیر توسعه در زمینه کدگذاری سیگنال در MED-EL ، توضیح می دهد: "اگر بدانیم که الکترود دقیقاً در حلزون گوش کجا واقع شده است ، می توانیم دامنه دقیق فرکانس را به هر تماس جداگانه اختصاص دهیم." دقیقاً هم اکنون با استفاده از تصویرCT پس از عمل ، آخرین نسخه از OTOPLAN امکان پذیر است. "OTOPLAN با فشار یک دکمه موقعیت واقعی هر کانال و فرکانس واقع در آن را تشخیص می دهد."

اگر الکترودها به طور کامل وارد نشده اند ، به طوری که یک یا چند کانال خارج از حلزون گوش هستند ، می توان با OTOPLAN مشاهده کرد.

اتصالات مبتنی بر آناتومی (ABF) برای کاشت حلزون با MAESTRO 9.0

نسخه جدید MAESTRO می تواند این اطلاعات را از OTOPLAN دریافت کند. Nopp روش زیر را توضیح می دهد: "ما باند فرکانس را در تنظیمات تغییر می دهیم تا تفاوت بین فرکانس های اختصاص یافته و واقع شده را به حداقل برسانیم." این امکان برای کاربران MED-EL CI در ترکیب با پردازنده های صوتیSONNET2 یا RONDO3 وجود دارد.

با این حال ، هنوز هم می تواند اختلافاتی با الکترودهای کوتاه یا درج ناقص وجود داشته باشد: هرچه دامنه تحت پوشش حلزون کوتاه تر باشد ، اختلاف بیشتر است ، به خصوص برای فرکانس های پایین. بنابراین ، لازمه اتصال مناسب با ABF این است که الکترود حداقل به سیم پیچ دوم حلزون گوش برسد.

هدف ABF اساساً فرکانسهای بین 1000 تا 3000 هرتز است ، زیرا اینها برای درک گفتار بسیار مهم است. ABF تاثیری در تنظیم سطح ندارد ، اگرچه برخی از باندهای فرکانسی در دامنه های فرکانس پایین می توانند گسترده تر از توزیع فرکانس لگاریتمی معمولی باشند: ترکیب با کدگذاری سیگنال Fine Hearing ، FSP ، FS4 یا FS4-p نیز در آنجا وضوح گام خوب را امکان پذیر می کند.

البته باید در نظر گرفته شود که آیا کاربران باتجربه کاشت حلزون مایل به تنظیم تنظیمات خود بر اساس ABF هستند. پیتر نوپ با بیش از 30 سال تجربه در زمینه CIs ، اشاره می کند که "کاربران باتجربه به تنظیمات باند فرکانس عادت کرده اند." وی توصیه می کند که یک مرحله تنظیم طولانی ممکن است لازم باشد فرض شود. "با این حال ، برای کاربران جدید ، ما معتقدیم که می توانیم با استفاده از ABF اتصالات مبتنی بر آناتومی ، و در نتیجه استفاده بهتر از سیستم ، سریعتر با شنیدن کاشت حلزون آشنا شویم."

کیفیت صدای جدید از برنامه جدید برای کاشت حلزون MED-EL

کیفیت صدای جدید از برنامه جدید برای کاشت حلزون MED-EL

نقطه اوج موقت، توسعه طولانی مدت کاشت حلزون گوش

MED-EL همیشه سعی کرده است تا حد امکان شنوایی طبیعی را با سیستم های کاشت حلزون گوش خود، همیشه بر اساس دانش علمی فعلی در مورد روند شنوایی فراهم گند. اولین یافته این فیزیکدان جغرافیای مجار و برنده نوبل گئورگ فون برکسی بود که می گوید زمینه های های مختلف مناطق مختلف حلزون را تحریک می کند: تن های بالا ، اصطلاحاً پایه نزدیک به انتقال از گوش میانی به گوش داخلی ، در حالی که صدای کم ، نوک حلزون، که راس نامیده می شود. تکیه بر این ، دونالد گرین وود یک عملکرد ریاضی را از نتایج آزمایشات روانشناختی در مورد تمایز گام در سال 1961 بدست آورد ، که محاسبه جای گوش داخلی برای یک محدوده فرکانس خاص است. این رابطه در اولین کاشت حلزون چند کاناله اعمال شد.

از آنجا که در این اولین کاشت حلزون فقط از الکترودهای نسبتاً کوتاه استفاده شده است ، فقط فرکانس های بالای 500 هرتز در ابتدا در حلزون تحریک شدند. با این حال ، در اوایل سال 1994 ، MED-EL اولین کاشت حلزون را با الکترودهایی به طول 31 میلی متر معرفی کرد که می تواند به تمام طول حلزون گوش برسد و آن را تحریک کند. این عملکرد بعداً CCC و مخفف "Complete Cochlear Coverage" تعیین شد.

در شنوایی طبیعی ، فرایندهای سیم پیچ دوم حلزون گوش حتی پیچیده تر هستند: اصوات در اینجا نیز به لحاظ زمانی توسط ریتم تحریک تجزیه می شوند. تن صدای ۱۱۰ هرتز ۱۱۰ بسته پتانسیل عمل را در ثانیه در عصب شنوایی تحریک می کند ، تن صدایی با فرکانس ۴۴۰ هرتز ۴۴۰ بسته را تحریک میکنند. از سال ۲۰۰۶ کاشت حلزون مد-ال با فن اوری فاین-هِرینگ به طور انحصاری استراتژی های کدگذاری را ارائه می دهد که این مکانیسم را شبیه سازی می کند.

برای مدت زمان طولانی ، فقط می توان محل دقیق الکترود را در حلزون گوش نشان داد و تفاوت حلزون گوش منفرد را از یک نوع شکل گرفته با تشخیص تصویربرداری ، اما گنجاندن این موارد در تنظیمات امکان پذیر نبود. حلزون گوش شخصی را می توان اندازه گیری کرد و طول الکترود ایده آل را قبل از عمل با OTOPLAN جستجو کرد. آخرین نسخه OTOPLAN همچنین می تواند محل دقیق تماس های فردی بعد از کاشت را اندازه گیری کند و زمین های مربوطه را اختصاص دهد. برنامه جدید MAESTRO 9.0 برای کاشت حلزون می تواند این تخصیص را برای اتصالات مبتنی بر آناتومی پردازنده های صوتی SONNET 2 و RONDO 3 بدست آورد.

پیشرفت های بیشتر در برنامه جدید برای کاشت حلزون MED-EL MAESTRO 9.0

بیش از 70 تغییر در برنامه اتصالات جدید MAESTRO 9.0 اعمال شده است: فرایندهای بهتر یا نمایش های واضح تر - بیشتر آنها عمدتا برای متخصصانی که مستقیماً با این برنامه کار می کنند مفید است. برخی از نوآوری ها پیشرفت های مستقیمی برای خود کاربران کاشت حلزون است. یکی امکان آزمایش جدید میکروفون SONNET 2 و RONDO 3 است: در هر قرار ملاقات مناسب می توان بررسی کرد که آیا دو میکروفن پردازنده صوتی به خوبی و به طور مساوی کار می کنند. این مورد برای کاربران جوان کاشت حلزون که نمی توانند تغییرات شنوایی را به خوبی حل کنند مهم است. مقایسه دو میکروفون تضمین می کند که انتخاب صدا همچنان در جهت درست متمرکز است.

در ورودی صوتی مستقیم (DAI) ، همچنین در سیستم های FM و در تله کوئل برای دریافت سیگنال های صوتی از طریق القای استفاده می شود ، گزینه های تنظیم اضافی مقایسه بهتر دو ورودی صوتی را با یکدیگر امکان پذیر می کنند. پردازنده صوتی جدید RONDO 3 مجهز به باتری داخلی است: می توان آن را با MAESTRO 9.0 آزمایش کرد. این بدین معناست، که یک قرار معاینه میتواند، قبل از عملکرد متداوم کوتاه مدت، زندگی روزمره کاربر را تحت تاثیر قرار دهد

پردازنده های صوتی خود شامل یک پردازنده ، "مینی کامپیوتر" هستند. از طریق تغییرات اندک در برنامه نویسی این پردازنده ، از دانش و پیشرفت آینده نیز می توان هر از چندگاهی با پردازنده هایی که در حال کار هستند استفاده کرد. برای SONNET 2 و RONDO 3 ، MAESTRO 9.0 امکان به روزرسانی ساده در قرار ملاقات بعدی - با پردازنده های دیگر را فراهم می کند که مانند قبل در دوره خدمات فنی امکان پذیر است.

با این حال ، گسترده ترین پیشرفت های بعدی که با MAESTRO 9.0 در دسترس قرار گرفت ، امکان اتصالات مبتنی بر آناتومی (ABF) و اتصالات دوبعدی است.

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد برنامه جدید کاشت حلزون MED-EL را در www.medel.com بیابید