SAMBA 2 je nový zvukový procesor pro uživatele Vibrant Soundbridge a Bonebridge. Nezávisle se naučí, jaké nastavení preferujete v různých sluchových situacích, a nastaví se na ně automaticky – tak pohodlně, že úplně zapomenete, že vůbec máte nějaký sluchový systém!

I když se SAMBA, zvukový procesor pro Vibrant Soundbridge a Bonebridge, dokázala automaticky nastavit na různé sluchové situace, tato funkce byla při vytváření procesoru SAMBA 2 dále rozšířena a dovedena k dokonalosti. Nabízí nové přednastavení sluchové situace „cesta autem“. Jemné nastavení procesoru, takřka ekvalizéru, lze upravit podle situace. Procesor rozpozná manuální nastavení, která uživatel provádí v každodenním životě, a automaticky je použije, když se uživatel znovu vyskytne v podobné sluchové situaci. V SAMBA 2 jsou také implementovány další možnosti potlačení nežádoucího rušení šumu.

„Design procesoru SAMBA byl široce uznávaný a oblíbený,“ říká produktová manažerka SAMBA 2, Marina Brunnhofer. Z tohoto důvodu byl osvědčený design v zásadě zachován i v případě SAMBA 2, ale s dalšími inovacemi v detailech. „Víme, že některým uživatelům sluchadel připadají výměny baterie nešikovné,“ dodává Alexander Hofer, vedoucí produktového managementu – uvádí: „Nabíjení baterie, designové kryty a upevňovací spony jsme vyvinuli tak, aby bylo jejich používání tak jednoduché a intuitivní, jak je to jen možné.“

Spolu s těmito funkcemi se SAMBA 2 také stala odolnou proti stříkající vodě a okolnímu prachu, stejně jako všechny současné zvukové procesory kochleárních implantátů MED. S krytem WaterWear mohou uživatelé SAMBA 2 dokonce používat svůj zvukový procesor při plavání a šnorchlování! Aktuální nabídku doplňuje nový SAMBA 2 GO pro streamování zvuku a aplikace pro smartphone Remote – vylepšení současného dálkového ovládání.

Proč je zpracování zvuku důležité

Spolu s kochleárním implantátem, zkráceně CI, pro neslyšící a těžce sluchově postižené, nabízí MED-EL od prvního modelu Vibrant Soundbridge v roce 2003 také sluchové implantáty, které využívají částečně fungující vnitřní ucho. Poskytují mnohem přirozenější zvukový dojem, ale musí brát také v úvahu jednotlivá omezení poškozeného vnitřního ucha.

Nejsou to jen různé frekvence, které jsou v důsledku ztráty sluchu vnímány odlišně, i vnímání tichých a hlasitějších zvuků může být u těchto pacientů různé. Zatímco hlasité zvuky jsou většinou slyšet s nezměněnou hlasitostí, tiché zvuky musí být výrazně zesíleny, aby byly pro ucho zachytitelné. Tím je výrazně omezen rozdíl v hlasitosti mezi tichými a hlasitými zvuky: akustický vjem pak ztrácí kontrast. Stejně jako u obrázků s nízkým kontrastem lze detaily v akustickém obrazu s nízkým kontrastem vnímat pouze obtížně nebo vůbec. Proto moderní sluchadla a zvukové procesory nabízejí „zesilovače akustického kontrastu“, které zdůrazňují řeč vůči zvukům v pozadí a činí ji srozumitelnější.

Nový audio procesor SAMBA 2 toto umí díky vylepšenému klasifikátoru řeči, s citlivým a vylepšeným potlačením rušivých zvuků a s novým streamovacím příslušenstvím.

V každém prostředí se automaticky upraví

„Navrhli jsme procesor SAMBA 2 tak, aby si jej uživatelé mohli ráno nasadit a pak na něj úplně zapomenout.“ říká Peter Lampacher, ředitel vývojového oddělení společnosti MED-EL Vibrant. „Naši uživatelé se nemusí vůbec starat o změnu programů. Inteligentní adaptace zvuku SAMBA 2 automaticky upravuje nastavení zvukového procesoru podle akustického prostředí: omezuje zvuky pozadí, jako je chrastění talířů v restauraci, a funkce sledování řeči se zaměřuje na mluvící osobu. To vede k bezstarostnému naslouchání v každé situaci.“

Další novinkou je definovaná sluchová situace „cesta autem“: na rozdíl od jiných situací mluvící osoba obvykle nestojí v autě naproti posluchači, ale sedí vedle něj nebo za ním. Funkce sledování řeči (Speech Tracking) tak automaticky zaměřuje snímání zvuku na právě mluvící osobu.

Díky procesoru SAMBA 2 může technik při programování procesoru také přizpůsobit zvukový obraz různým poslechovým situacím pomocí ekvalizéru. Kromě toho může uživatel také ručně upravit hlasitost a zvukový profil, takzvaný Sound Balance, v každém programu a poslechové situaci – procesor si tyto změny zapamatuje a použije je, když se program a poslechová situace později znovu shodují.

Slyšte ve vysokém kontrastu co nejrychleji

Rušivý hluk může být opravdu nepříjemný! Píšťalka zpětné vazby a dokonce ani vnitřní hluk mikrofonu nebo různé zvuky pozadí nejsou jen nepříjemné, ale ztěžují porozumění řeči.

SAMBA 2 používá stejně účinné potlačení hluku větru a zvuku vznikajícího v implantátu jako jeho předchůdce. Rachot talířů, pískání kotoučové pily nebo rána praskajícího balónu – potlačeny jsou také náhlé hlasité zvuky. Tam, kde jsou rušivé zvuky potlačovány pomalu, se může stát, že mezi jednotlivými slovy opět vzroste rušivý šum z pozadí. Aby se tomu zabránilo, funguje SAMBA 2 obzvláště rychle. Nově implementovaná funkce Directional Speech Enhancement (směrové zesílení řeči) se může, nezávisle na aktivovaném sluchovém programu, zaměřit na mluvčího, který se obrátil na přímo uživatele, v situacích, kdy mluví více lidí. Díky tomu je porozumění v hospodách nebo ve velkých skupinách ještě snazší.

Nyní existuje program Acclimatisation (aklimatizace), který snižuje počet nutných schůzek v první fázi zvyknutí si na sluch na co nejméně: hlasitost se zvyšuje podle doby nošení. Pokud je pak celý proces pro uživatele příliš pomalý nebo příliš rychlý, může si uživatel ručně upravit hlasitost, aby urychlil nebo zpomalil aklimatizaci.

SAMBA 2 GO je více než jen pouhý hands-free systém

SAMBO 2 GO nabízí možnost připojení k zvukovým zařízením a slouží jako hands-free systém a dálkové ovládání.

To, co uživatel slyší přímo v uchu, je slyšet jasněji a srozumitelněji. Lidé s normálním sluchem používají tento efekt při používání sluchátek, uživatelé sluchadel pak využívají speciálního příslušenství.

SAMBA 2 GO je právě takové příslušenství. Nabízí možnost připojení zvukových zařízení se standardním Bluetooth a do systémů FM. Díky dvěma vestavěným mikrofonům funguje dokonce jako plně funkční hands-free systém pro smartphone a může být také použit jako zařízení pro dálkové ovládání procesoru SAMBA 2.

Hlasitost přenosu SAMBA 2 GO se v hlasitém prostředí automaticky zvyšuje, takže se na koncertech nebo v hlasitých nákupních centrech neztrácí žádný zvuk. Automaticky se na SAMBA 2GO aktivuje také speciálně upravený sluchový program. Uživatel může individuálně definovat, zda a jak hlasitě je prostředí slyšet také při poslechu hudby nebo používání telefonu a jaká by měla být kvalita zvuku pro vysoké zvuky.