Možnosti bimodálního streamování s Galaxy

2022-08-09T16:41:49+02:00

Se současnou generací smartphonů Samsung můžete telefonovat nebo poslouchat hudbu oběma ušima současně - i když na jedné straně slyšíte pomocí kochleárního implantátu a na druhé straně pomocí naslouchátka!