window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-6CBZMNN4V8');

Спорт и КИ

Home » Спорт и КИ

Тийнейджър с опит с BONEBRIDGE

2022-03-24T09:49:17+01:00

Вече шест години Филип използва имплант за костна проводимост BONEBRIDGE на лявото ухо. От скоро дори използва костна проводимост за слушане на музика със здравото ухо.

Тийнейджър с опит с BONEBRIDGE2022-03-24T09:49:17+01:00
Go to Top