Two babies playing

Не само когнитивното или емоционалното увреждане може да окаже влияние върху развитието на социални умения, слухът също е част от това.

В ежедневното общуване е важно да се знае, че събеседникът ни не винаги мисли или чувства това, което казва. Само ако осъзнаваме това, можем да разберем нюансите на социалното общуване и да реагираме съответно. Способността за разпознаване на настроенията, чувствата, желанията и намеренията и на индивидуалното ниво на познанията на другите в дадена ситуация е описана в теорията на ума [ToM].

Както и лингвистичните способности, теорията на ума също е комбинация от когнитивни характеристики, които се развиват постепенно в контекста на други умения. Но не само когнитивните характеристики са важни за това развитие, но също и уменията за чуване и комуникация. По правило децата развиват разбиране на теорията на ума, като чуват как другите говорят за чувства и мисли, желания и страхове, предположения и надежди. Децата със загуба на слуха чуват разговорите около себе си, но често не много ясно. Това може да окаже отрицателно въздействие върху способността за съпричастност към чувствата и мислите на другите.

Развитие на социални умения

“Често децата със загуба на слух трябва да бъдат специално учени да вземат предвид как може да се чувства другият човек", обяснява американският специалист по комуникация Аст. Проф. д-р Тифани Хътчинс казва в своята публикация: “Те често смятат, че другите знаят същото, което и те. Трябва да бъдат научени, че човекът знае какво изпитват те.” Глухите деца развиват тези способности средно с четири години по-късно от нормално чуващите деца.

Зеедно с British Ear Foundation MED-EL публикува нови работни материали, които могат да помогнат в подкрепа на последните резултати относно теорията на ума в рамките на слуховата и речева терапия на деца в предучилищна и училищна възраст: Thinking Together to Mind the Gap.

При упражненията за чуване и в ежедневието

“Искам да планирам посещение на баба за утре. Тя ще се радва, ако я посетим следобед. Мисля, че трябва да й направим торта. Каква торта би харесала баба?“ заедно с теоретичните познания Thinking Together to Mind the Gap дава предложения като този пример, за да подобри уменията съгласно теорията на ума и ежедневните разговори[1] и в четенето[2], играта или гледането на телевизия. Използването на други рехабилитационни материали на MED-EL също е обяснено във връзка теорията на ума.

Първоначално разработено за специалисти, Thinking Together to Mind the Gap също е и информативно за интересуващите се пациенти. Единственият недостатък: само някои от материалите са налични на немски език. Ако за вас, като родител, английският не е проблем, можете да намерите подробни указания за Lesson-Kits, които включват упражнения по теорията на ума, и линк към всички 26 английски Lesson-Kits в блога за родители на английски език https://blog.medel.com/en/. Съвети по темата за теорията на ума на немски език можете да намерите в блога за родители на https://blog.medel.com/de/rehab-at-home-was-ist-theory-of-mind/.

[1] Вижте “Да научим социалната комуникация“ в gehört.gelesen, бр. 66

[2] Вижте “Можеш ли да чуеш какво мисля?“ в gehört.gelesen, бр. 66.