Влиянието на времето, прекарано от майките пред екрана, върху развитието на реч при децата

Прекомерната употреба на смартфони и други устройства от майките на малки деца може да засегне лингвистичното и комуникативното развитие на засегнатите деца.

В миналото беше само телевизията; днес съществуват редица устройства, които ни придружават навсякъде и по всяко време, включително смартфони. Много родители се оплакват, че децата им използват прекомерно социалните медии, като много от тези родители не отчитат своята собствена роля в това.

Децата наблюдават родителите си и забелязват, че те не обръщат внимание на другите човешки същества или на света около тях, на вестниците или книгите. Вместо това възрастните обикновено насочват вниманието си към електронните устройства за относителни дълги периоди от време, дори и когато се грижат за своите бебета или деца.

Скорошно проучване във Финландия показва, че наред с други неща, прекомерното използване от родителите на електронни медии също спъва езиковото и комуникационното развитие на децата, за които те се грижат. В проучването са участвали деца без слухово увреждане и специални потребности. Може само да се предполага какво би било въздействието върху деца със слухово увреждане, които имат нужда от по-голяма подкрепа в областта на лингвистиката и комуникацията.

Научни данни за вредното въздействие на употребата на мобилен телефон

Съществуват множество проучвания относно въздействието на прекомерното използване на медии от деца и юноши. По време на Конгреса на European Society for Speech and Language Disorders ESLA през май 2022 в Залцбург Риика Мустонен и нейните колеги от University of Psychology and Speech Therapy в Хелзинки представиха резултати от проучване, в което се предлага родителите на малки деца също да прекарват колкото може по-малко време пред екрана!

Данните от Финландия показват следното: “Ако майката прекарва много време на смартфона, таблета, компютъра или телевизора, детето ще развие по-малък речник и по-слаби езикови умения като цяло. Причината за това има две страни: първо, времето, прекарано пред екрана, намалява времето, през което детето може да участва в живота на майката. Второ, майката има по-малко възможности да говори на детето по различни, интересни за него, теми.

“В това проучване сме включили само майки. Би било обаче наистина интересно да проучим и въздействието на времето, което бащите прекарват пред екрана”, отбелязва Мустонен.

“Technoference” (технофирънс) – нов феномен

И преди ерата на смартфоните и таблетите имаше родители, които прекарваха малко време с децата си и го считаха по-скоро за нещо второстепенно. “Само че мобилните телефони са нещо, което много лесно се носи по всяко време. Всичко може да се прави онлайн: от четене на новини до пазаруване“, добавят учените. “А и детето не може да види какво прави майка му на телефона си – дали чете вестници или търси готварска рецепта. Следователно телефонът превръща детето в страничен наблюдател и аутсайдер повече от всички други дейности в живота.”

Прекъсването на дадена дейност със средства на комуникационна технология се нарича технофирънс. Например, когато родителят си играе с детето и внезапно погледне в телефона си. Международно изследване на един технологичен доставчик с над 6 000 деца на възраст между 8 и 13 години е показало, че над една трета от децата се чувстват пренебрегнати, когато родителите им посегнат към мобилните си телефони по време на хранене или разговор. Въздействието върху психическото благополучие и развитието на детето са очевидни, включително езиковото развитие.

Предполага се, че въздействието е още по-очевидно при деца с увреден слух

Децата, участвали в изследването във Финландия, не са били с увреден слух, развивали са се нормално и не са показвали отклонения. „За децата с увреден слух технофирънсът и внезапното прекъсване на взаимодействието, което идва с него, могат да бъдат дори още по-вредни, защото те имат нужда от визуален контакт и повече време за комуникация. Деца, които се нуждаят от окуражаване да комуникират, имат голяма полза от възрастни, които стоят далеч от екраните, докато са с тях.“

Изследването е включвало не само времето, което майката е прекарвала пред екрана за забавление и комуникация, но и времето за работа, обучение или онлайн пазаруване. „Не мисля, че от гледна точка на детето целта на използването има значение,“ обяснява Мустонен. Тя признава също, че обикновено единият родител така или иначе е на работа, следователно отсъства. “От друга страна, родителят би могъл да проверява служебни имейли от телефона дори и когато си играе с детето си. Затова искахме да проучим въздействието на общото време пред екрана – защото не винаги е лесно то да бъде разделено.“

Изследването е част от обширно проучване на развитието на комуникационните умения при децата. Анализирани са данни от 159 майки и техните деца на възраст между две и половина и четири години.

Източник: “Associations between screen time of mothers and child language skills” Mustonen R, Torppa R, Stolt S – Dept. of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland; ESLA 2022