Австрийски производител на кохлеарни импланти

Над 30 години MED-EL е международно признат пример за взаимодействие между проучване и развитие в областта на медицинските технологии. Ново резюме предоставя вълнуваща информация за най-важните развойни сфери на компанията.

Транслационните медицински изследвания бележат прехода от базови изследвания към клинично приложение на резултатите от изследванията и обратно, трансфера на въпроси от медицината към науката. Този преход най-добре се описва със слогана „От учебната скамейка до леглото“.

Понятието „транслационно изследване“ често се асоциира с глобални корпорации и университетски изследователски центрове. Фирма MED-EL от Инсбрук доказва, че австрийските капацитети са сред най-добрите в тази област. Още през 1975 г. учените Ингеборг и Ервин Хохмайер, които по онова време работят във Виенския технологичен университет, създават основите на продукт, който е помогнал на хиляди хора да чуват отново: кохлеарния имплант. През 1990 г. инж. д-р Ингеборг Хохмайер основава заедно със съпруга си проф. д-р Ервин Хохмайер фирма MED-EL в Инсбрук, Австрия, като оттогава е управляващ директор и ръководител на отдела за развитие на семейната компания. Днес във фирмата работят над 2 200 служители в 30 офиса по света, като се предлага растящ асортимент от слухови импланти и системи, както и други продукти за стимулиране на нервната система.

MED-EL продължава да инвестира съществена част от годишния си оборот в проучване и развитие – между 15 и 20%.

Медицински проблем с научен отговор

Глухотата и пълната загуба на слух засягат качеството на живот, комуникационните способности и следователно, участието в социалния живот. Конвенционалните слухови апарати обаче не могат да осигурят достатъчна помощ за всички хора със слухови проблеми. И точно тук се включва философията на MED-EL. Австрийската компания иска да преодолее загубата на слух като бариера пред комуникацията. За да постигне това, компанията е разработила богата гама от имплантируеми и неимплантируеми слухови решения: откохлеарни импланти до активни импланти за средно ухо, системи за електро-акустична стимулация (EAS), имплант за мозъчния ствол, имплантируеми и неимплантируеми системи за костна проводимост и наскоро набор от пасивни импланти за средното ухо.

Освен най-новия продукт на фирмата – пасивните импланти за средното ухо – всички системи включват и носен отвън аудиопроцесор, който на вид може да изглежда като обикновен слухов апарат, но вътрешните части са произведени по най-модерните научни методи. Засегнати хора от 124 страни са се възползвали досега.

Постоянна транслационна наука в Австрия

Слуховите импланти и слуховите системи от Австрия позволяват на пациентите с увреден слух от над 3 000 клиники по света да участват отново в социалния свят на чуващите. Над 95% от имплантите се изнасят. В Австрия има 15 клиники за имплантация. Успехите, които постигат имплантите, са впечатляващи. Въпреки това, дори и след 30 години потенциалът за сътрудничество между научните изследвания и комерсиалните разработки изобщо не е изчерпан. В момента предизвикателствата са: импланти според индивидуалните потребности, комбинация от импланти и фармацевтични субстанции за оптимизиране на слуховите резултати и изцяло имплантируеми системи. Провежда се паралелно изследване за извършване на роботизирана имплантация, както и импланти в помощ на други нервни функции.

Постоянните иновации на MED-EL се базират на тясното интердисциплинарно сътрудничество на висококвалифицирани изследователи и разработчици, както и на участието в редица програми на ЕС и съвместни проекти с над 100 изследователски института по света.


За да се отбележат тези 30 години транслационна наука за добър слух, е разработено резюме на английски език, което е публикувано през тази година в известния журнал Acta Oto-Laryngologica. То представя добре известната история на успеха на кохлерните импланти и техните сфери на приложение, но дава и вътрешна информация за пет текущи изследователски области и разработки във връзка с импланта за вътрешното ухо. Резюмето може да се намери и онлайн на DOI: 10.1080/00016489.2021.1918393.