HEARO – пионер в КИ операциите

През септември във Виена беше извършена първата в немскоезичния свят кохлеарна имплантация с помощта на робот. При достъпа до вътрешното ухо проф. д-р Волфганг Гщьотнер беше подпомаган от HEARO, специален операционен робот за кохлеарна имплантация.

Операция с HEARO

Зелени стандарти за „чисто“ в операционната. Всичко, което е стерилно и трябва да остане такова, е покрито със зелени покривки: например, масата за инструменти с форцепси, клампи, скалпели и борчета и различни устройства, покрити със стерилни покривки. Операционният екип също носи зелени престилки и чехли. И накрая, покривката на операционната маса е зелена.

Така наречената „маса,“ която всъщност е канапе с гравитационен център върху квадратна колона, може да се върти във всички посоки и да се огъва няколко пъти. По този начин пациентът може да бъде поставен в оптимална позиция за операцията.

На 17 септември на масата лежи 50-годишен мъж под пълна упойка. Обезопасен е с широки колани, така че да не може да падне, и е покрит със зелена покривка. Единствената видима повърхност е около ухото му, където трябва да се извърши операцията: поставянето на кохлеарния имплант. Три много здрави рамена висят от тавана към залата, а към всяко от тях са монтирани големи повърхностни лампи, които осветяват пациента и операционната повърхност. Отзад се чува монотонен писукащ звук от устройствата за следене на сърцето и дишането на пациента по време на анестезията.

Роботите в КИ операционната зала са нови

Ако не липсваха микроскопите, операционната зала във Виенската университетска болница AKH щеше да изглежда по обичайния си начин за началото на всяка кохлеарна имплантация. Вместо това в ъгъла чака апарат за КТ, а на малки подвижни маси са поставени допълнителни компютри. Те ще се използват за планиране, контрол на операционния робот и окончателни тестове по време на първата кохлеарна имплантация с помощта на робот във Виена.

Независимо че ортопедични операции с помощта на робот се правят от 90-те години, HEARO е първият робот, използван за кохлеарна имплантация в Берн, Швейцария, през 2016 г. „След две десетилетия опит в неврохирургията и УНГ, все още имаме няколко милиметра отклонение с конвенционалните направляващи системи“, обяснява проф. д-р Волфганг Гщьотнер. В кохлеарната имплантация обаче части от милиметъра са важни за защита на съседни кръвоносни съдове и чувствителни нерви. Това изисква по-голяма точност и надеждност, отколкото в ортопедията.

КИ роботът HEARO, в комбинация с КТ изображение и мониторинг на лицевия нерв, осигурява тази точност и надеждност. Това е резултат от 10 години разработки на CAScination и MED-EL, заедно с учени и клиницисти.

Едно рамо и два сензора

Най-напред пациентът се позиционира внимателно на операционната маса: главата му трябва да бъде поставена по такъв начин, че по-късно КТ скенерът да може да се движи около нея, без да я докосва. След това се подреждат отделните части на робота HEARO. По-късно рамото ще направлява бормашината. Най-чувствителната част от HEARO е камерата. Когато насочи двата си сензора към ухото на пациента, HEARO прилича на УОЛ-И, робота от анимационния филм на Пиксар, който трябва да разчисти хаоса на Земята.

Преди HEARO „да разчисти пътя“ за електрода, трябва да се гарантира, че навигацията му е надеждна. Отправната точка е модел, изработен в черносиво чрез 3D принтиране, който представлява костта на пациента. Пинчетата светят в синьо и маркират благоприятните точки да навигацията на робота. „Това ще бъде бъдещето за всички КИ пациенти“, предполага проф. д-р Кристоф Арнолднер, който асистира по време на операцията. Хирургът е проф. д-р Волфганг Гщьотнер. Той започва операцията с къс разрез със скалпела, отмества кожата малко настрани и поставя маркировките. Персоналът, който контролира КТ сканирането, се подготвя за операцията, като носи радиационна защита.

Трябва да имаме вяра

След това работата се върши на групи. Проф. Гщьотнер подготвя леглото на импланта, където след това електрониката на импланта ще бъде сигурно фиксирана. Екип от техници обработва данните от КТ сканирането. В другия край на операционната техниците вече стартират програмата OTOPLAN на компютъра.
OTOPLAN, който също е продукт на CAScination, е специален DICOM диаскоп. Това означава, че изобразява данните от КТ сканиранията в двуизмерни секционни изображения и триизмерни модели. При кохлеарната имплантация OTOPLAN може да помогне, като избере подходящия електрод още на етапа на планиране. При имплантацията с помощта на робот OTOPLAN калкулира точния и оптимален подход. Данните се изпращат на HEARO.

И тогава идва големият миг: думите „HEARO-Surgery“ се появяват на екран близо до операционната маса с икона за старт под тях. Най-чувствителната част е инициализацията, която трябва да се извърши в началото. Ако процедурата бъде смутена, например от внезапно движение близо до операционната маса, тя се повтаря заради безопасността. При всички случаи на екрана се показва текущият напредък и инструкции за следващите стъпки. Само с няколко кликвания рамото на робота се премества към черепа на пациента. “

След това хирургът не може да се намеси по никакъв начин, освен напълно да спре операцията. Това е нова стъпка, която ми беше малко чужда,“ си спомня за този момент КИ специалистът проф. д-р Гщьотнер. Сега той вече спокойно може да скръсти ръце в операционната: „Като скално катерене е: в момента, в който увиснеш на въжете, трябва да му се довериш.“ Той управлява робота с педали, а роботът самостоятелно пробива канал за електрода. „Това е доста ръзлично от някои други системи с помощ от робот, при които само ръката на хирурга се направлява чрез робота.“

Минимално инвазивен достъп до вътрешното ухо благодарение на HEARO

Роботът пробива костта контролирано, бавно и внимателно. Спира само за кратко за КТ проверка и след това продължава. При кохлеарната имплантация свързаното с нея загряване на човешката кост по време на пробиването и раздробяването обикновено води до типична миризма. Само няколко минути по-късно каналът за електрода е готов и достъпът до кохлеята е свободен.

Вместо относително широко отворено средно ухо при връзката с вътрешното ухо, HEARO оставя само 1.8 милиметра тънък отвор от повърхността на черепа до кохлеята, през който проф. Гщьотнер вкарва електрода. Ето тук се включва големият микроскоп, който досега е стоял навътре в операционната зала. Телеметрията и финалният КТ скенер потвърждават функцията и правилното позициониране на импланта и електрода. След това, по време на активацията на системата, КТ изображението може да помогне за оптимизиране разпределението на честотите при програмиране на аудиопроцесора.

Монотонният сигнал на монитора от анестезиологичното оборудване все още се чува някъде отзад, докато хирургът проф. Гщьотнер затваря раната. „За младите хирурзи не е лошо все пак да научат конвенционалната кохлеарна имплантация“, е неговият съвет към колегите от други клиники. За ежедневно използване в клиниката HEARO все още му се струва твърде неизгоден като разход на време и персонал. „Но това е поглед към бъдещето на кохлеарната имплантация.“ Бъдеще, което вече започна в Университетската болница Виена – AKH.


Кохлеарна имплантация с помощта на робот с HEARO

По време на кохлеарната имплантация на 17 септември 2021 г. под ръководството на проф. д-р Волфганг Гщьотнер в Университетската болница Виена КИ роботът HEARO извърши също и кохлеостомията – отварянето на вътрешното ухо. Това беше нещо ново не само за Австрия, но и за цялото немскоезично пространство! По време на фазата на разработване на HEARO в Университетската болница в Берн, Швейцария, са извършени девет имплантации, но кохлеята винаги е била отваряна от хирурзите. След СЕ сертификацията на HEARO през 2020 г. са извършени операции в Антверпен, Белгия, и накрая, във Виена.

HEARO няма да замени хирурга или операционния екип. Роботът винаги ще бъде контролиран и управляван от хирурга, като ще трябва да се борави и с КТ скенера и софтуера OTOPLAN.

Преоперативното планиране на КИ операция с HEARO е комплексно, но много прецизно. По време на операцията се извършват три КТ скенера с ниска доза. Пробиването на канала на електрода с HEARO отнема само около десет минути. Но поради прецизната подготовка преди и контролните паузи по време на операцията общото операционно време с робота е по-дълго от това при конвенционалната кохлеарна имплантация.

„Най-важното е, че процедурата с HEARO позволява на хирурга да отвори минимално инвазивен подход към кохлеята и да намери идеалния път за цялостно поставяне на атравматичния електрод в кохлеята“, казва д-р Ингеборг Хохмайер, Изпълнителен директор на MED-EL. Този мъничък отвор намалява въздействието на интервенцията върху пациента и повишава качеството и безопасността.

За повече информация относно HEARO и OTOPLAN посетете www.cascination.de, www.medel.pro/products/otoplan, MED-EL Germany You-Tube Play-List OTOPLAN и съответните епизоди на подкаста https://podtail.com/podcast/med-el-podcast/.