Персонализирана медицина: подходящи КИ електроди за всеки!

Понякога на ползвателите на КИ отнема до три години, за да възприемат височината на тона правилно, ако изобщо това стане, при положение че КИ електродът е прекалено къс! Само MED-EL осигурява верен на звука слух още отначало: с индивидуализирани КИ електроди, планиране на електрода и анатомично правилна настройка с помощта на OTOPLAN.

Понякога отделните ползватели на КИ ни казват, че звуците от кохлеарните им ипланти звучат "тенекиено", "като робот", "като ехо" или "метално". Това са типични изкривявания на звуковата картина, ако електродът покрива само част от кохлеята; ако използваният електрод е твърде къс за индивидуалната кохлея.

При естествения слух възприятието на височината на тона се разпределя по цялата дължина на кохлеята. Кохлеарните импланти използват този тонотопичен аранжимент: за нискочестотния звук контакт на върха на електрода стимулира невронната структура, а за високочестотния звук има контакт на входа към кохлеята.

Дължината на електрода има значение!

Къс КИ електрод не може да покрие двете извивки или 720 градуса на нормалната кохлея. В този случай дори контакт, който е най-навътре във върха на кохлеята, не може да достигне зоната за нискочестотните звуци на върха на кохлеята. Тогава ниските тонове се стимулират, например, на мястото за стимулиране на възприятието на средните височини. По този начин не може да се постигне прецизен звук: всичко звучи по-скоро като "Мики Маус" или "робот".

Персонализирана медицина в УНГ - с MED-EL и OTOPLAN ©MED-EL

MED-EL предлага единствените електроди, които са достатъчно дълги за една нормална кохлея: електродите Standard и Flex-Soft. Наскоро те бяха допълнени с електрода Flex34 за кандидати за КИ с много дълга кохлея. Още преди началото на операцията хирургът може да използва софтуера за планиране OTOPLAN, за да установи кои от тези електроди са необходими, а КИ техникът или речевият терапевт може да използва софтуера, за да разбере коя звукова зона с кой контакт трябва да се стимулира.

Уникален дизайн на електрода за тонотопично съответствие

Ако развиете една нормална човешка кохлея, така че тя да се изпъне, дължината й ще бъде 32 милиметра. Индивидуално тази дължина може да варира до 50% - между 25 и 36 милиметра! Много производители на КИ предлагат електроди с различни дължини. Но дори и най-дългите електроди на повечето производители покриват само първата извивка на кохлеята. С тези видове електроди може да са необходими години, докато ползвателите свикнат с асоциирания звук, ако изобщо това стане.

Пълно покритие на кохлея със среден размер с електрод Flex-Soft на ©MED-EL

Това е особено неприятно за ползватели, които имат нормален слух на другото ухо или чуват чрез конвенционален слухов апарат. Резултатите от скорошно проучване на едностранно глухи ползватели на КИ в САЩ показват, че това неестествено високо възприятие на звука може да продължи няколко години след активацията на КИ.

Проучването потвърждава и резултатите по предишни проучвания, които показват, че разпределението на височините в рамките на кохлеята може да се научи за много години използване на КИ, но това повторно научване не винаги функционира еднакво добре.

Естествен звук за всички размери кохлея!

Австрийската компания MED-EL е единственият производител на КИ, който предлага наистина дълги, но същевременно гъвкави електроди. Те покриват до две пълни извивки на кохлеята и стигат до нейния връх. MED-EL предлага електроди с дължина 32 милиметра от 1994 г.!

Това позволява една нормално дълга кохлея да бъде стимулирана тонотопично правилно. За КИ кандидати с по-малка кохлея се предлага и набор от по-къси електроди. Ето защо, вече над 25 години MED-EL осигурява на 95% от кандидатите за КИ електроди за почти естествено възприятие на височините. В ежедневието това означава по-добър слух и оптимално слухово усещане с КИ.

Електроди за кохлея с размер XL

В началото на 2023 г. MED-EL пусна на пазара един дори още по-дълъг електрод за оставащите 5.1% от кандидатите за КИ: FLEX 34! Със своите 34 милиметра той дава допълнителна дължина за тонотопично правилно стимулиране дори в кохлея XL. Шест FLEX електрода с дължини между 20 и 34 милиметра позволяват на КИ хирурга да подбере оптималната дължина на електрода за всеки кандидат за КИ. Софтуерът за планиране OTOPLAN помага на хирурга да го направи.

Меки тъкани от десет кохлеи в ортографичен 3D изглед. Честотни карти на базиларната мембрана по Грийнууд (1961)

Регулиране на импланта спрямо пациента, а не пациента спрямо импланта!

OTOPLAN е и DICOM диаскоп, и хирургичен софтуер за планиране за КИ и импланти BONEBRIDGE. Той е дело на швейцарския производител CASCINATION. DICOM диаскопът е програма, която може да показва радиологични транссекторни изображения на компютърна томография (КТ) или магнитен резонанс (MRI) като транссекторни и триизмерни изгледи.

OTOPLAN може да обединява данните от подобни МР и КТ изображения в едно изображение. В частта за планиране на OTOPLAN са въведени специални функции за кохлеарна имплантация: това позволява на хирурга преди операцията да определи най-благоприятната позиция на импланта и оптималната дължината на електрода.

Персонализация и по време на активацията на КИ системата

Ако след имплантацията отново се прави КТ или МР, OTOPLAN автоматично разпознава позицията на контактите на електрода. Също така може автоматично да предаде тази информация на софтуера за настройка на КИ системата, така че височините да се стимулират на правилното място за всеки отделен ползвател.

Оптимално избраният електрод в съчетание с базираната на анатомията настройка дава възможност на ползвателите на кохлеарни импланти на MED-EL да изпитат по-естествен честотен отговор и по-естествено звуково изображение.