Преди години MED-EL представи първата система за костна проводимост, при която имплантатът се поставя изцяло под незасегнатата кожа. От края на миналата година се предлага и нов имплантат, BCI602.

Ева Кол

При хора със звукова проводимост и комбинирана загуба на слуха звуковите вълни не могат да достигнат до вътрешното ухо с необходимото качество. Засегнатите лица могат да имат най-голяма полза от слухови системи, които предават звука директно към вътрешното ухо. Десетилетия наред те са разполагали най-вече с очила с костна проводимост или ленти, а по-късно децата също са носели лента на челото. В зависимост от системата тези устройства трябва да оказват сравнително голям натиск върху кожата, което ги прави неудобни и козметично неподходящи. Първите имплантируеми системи са функционирали чрез имплантиран винт, който предава звука към костта през отворената кожа.

През 2012 г. MED-EL създава нов стандарт в системите с костна проводимост - BONEBRIDGE. The BONEBRIDGE is the world’s first active transcutaneous bone conduction implant. Експерти и потребители потвърждават отличните слухови резултати със системата, а научните изследвания показват и слухов успех, и голяма надеждност [1]. От началото на годината се предлага нов изплантат за системата - BCI602. Той осигурява същия отличен слухов резултат, но е само наполовина толкова дебел като своя предшественик. Може да се фиксира чрез самонавиващи се винтове. При имплантацията не е необходимо толкова много пробиване, така че операцията и времето за възстановяване са по-къси.

По-малък, по-тънък, по-добър

“Наистина е приятно да се имплантира новият BONEBRIDGE”, заявява ентусиазирано проф. д-р Георг Шпринцл, ръководител на УНГ отделението към Университетската клиника в Ст. Пьолтен, в блога на MED-EL. Принципно BCI602 е друг имплантат с активна костна проводимост. Главният лекар доц. д-р Астрид Магеле, MBA, също от Университетската клиника в Ст. Пьолтен, обяснява: "Това, което най-много ми харесва при този имплантат е, че той е транскутанен. Кожата се затваря отново над имплантата, а това е от голяма полза за пациента.” Предавателят, който предава механичната звукова енергия, е интегриран в имплантата, а не в аудиопроцесора. Затворената кожа не позволява в имплантираната зона да попаднат бактерии.

Проф. Шпринцл вижда предимство в по-малкото време за операция с BCI602: “Трябваха ни само 15 мин., за да фиксираме имплантата от първата инцизия до последния шев. Предимството за пациента е, че раната е по-малка, следователно възстановяването след операцията е по-бързо. Добавя, че качеството на звука е добро и системата може да бъде активирана скоро след имплантацията в сравнение с имплантатати с костна проводимост. Д-р Томас Расе, главен лекар в Клиника Велс-Грискирхен, вижда ползата в това, "че е по-добър за имплантиране, най-вече в тези трудни анатомични случаи, например при деца, или пациенти, които вече имат няколко операции.“

Симбиоза в полза на потребителя

Новият aBCI602 s е разработен въз основа на добрите резултати с предишния модел, като клиничният опит е пренесен директно в следващата разработка. “Страхотно е да се види как MED-EL взема предвид предложенията и обратната връзка от хирурзите, за да подобри имплантата", казва д-р Расе. “Това е симбиоза между разработчика и хирурга.”

Слуховите системи с костна проводимост са целесъобразното решение, ако голяма част от слуховите проблеми се дължи на провеждането на звука: например, при пациенти с отосклероза, при които е налице патологично стесняване на външния слухов канал, т.нар. стеноза, при хронична обструкция на пътищата или много други патологични симптоми. Наред с традиционните слухови апарати с костна проводимост и слуховия апарат със залепване АDHEAR, засегнатите лица разполагат с три типа имплантати с костна проводимост: в конвенционалния BAHA в краниума се завива метален винт, чийто край минава през кожата и служи като връзка с аудиопроцесора. Реалният звук се извежда от процесора, а бързата връзка го предава към костта. В магнитния BAHA тази бърза връзка е заменена от магнитен фиксатор на процесора. Кожата може да се затвори, но звукът все още се предава от процесора, тоест все още трябва да премине през заглушаващия ефект на кожата. Това не е така при активните имплантати за костна проводимост!

Активно и директно

Активният имплантат за костна проводимост се имплантира в костта и на кожата се позволява да зарасне изцяло върху него. Аудиопроцесорът, поддържан на място чрез магнит, прикрива микрофона, но звукът се предава директно към костта чрез имплантата, близо до вътрешното ухо. Това позволява максимално качество на звука, а локалното разделяне между микрофон и звукова емисия също осигурява по-голяма сигурност срещу околния шум. Въпреки че напоследът системите се опитват да имитират принципа с различни технологии, BONEBRIDGE гарантира несравним звук и отлично качество като единствения активен имплантат за костна проводимост с електромагнит. Почти десетгодишният опит с BONEBRIDGE беше пренесен в новия BCI602, а потребителите се възползват от симбиозата между опита и иновативната нова разработка.

Повече информация за новия BONEBRIDGE BCI602 ще намерите наhttps://blog.medel.com/de/fuenf-gruende-fuer-ein-bonebridge-knochenleitungsimplantat/.

[1] Бяла книга