Нов MED-EL кохлеарен имплантат Програма за по-добра прецизност на звука

През 2020 MED-EL – наред с други нови продукти – представя нова програма за кохлеарни имплантати: програмата за настройка MAESTRO 9.0. Настройките за кохлеарни имплантатни системи ще бъдат направени по индивидуалната анатомия на потребителя, което още повече подобрява прецизността на звука на тези системи.

Настройка: Нова програма за кохлеарни имплантати на MED-EL

Прецизност на звука с новата програма за настройка на кохлеарни имплантати на MED-EL

Много проучвания са го установили: колкото по-естествено е възприятието на звука на кохлеарния имплантат, толкова са по-бързи слуховите резултати и е по-добро разбирането на реч, което в крайна сметка може да се постигне с тази система. Наслаждаването на музиката и способността за локализиране на източника на звуците също се подобрява с прецизността на звука. Прецизността на звука на кохлеарната имплантатна система е важна, особено за онези потребители на кохлеарен имплантат, които използват слухов апарат от другата страна или чуват нормално, за да могат да получават оптимално слухово възприятие от двете страни с най-малко когнитивно усилие.

Прецизността на звука се получава с възможно най-малкото "несъответствие локация-честота", както го наричат експертите: отделните елементи на звука трябва да се стимулират прецизно във вътрешното ухо, където всеки звук ще бъде чут естествено. Сигналът на стимулация трябва да генерира нервен сигнал толкова естествено, колкото е възможно.

За да подобри още повече прецизността на звука на своите кохлеарни имплантатни системи, MED-EL представи анатомично базирана настройка или ABF за настоящата система. В нея местоположението на отделните контакти на електрода в кохлеята е дефинирано, естествените прагове, намиращи се там, са определени, като съответният контакт е разпределен.

В основата на ABF е поставен резултатът от компютърна томография, която често се извършва като проверка след имплантацията. С помощта на софтуера за отологично планиране OTOPLAN, разработен от швейцарската компания CAScination в сътрудничество с MED-EL, пренесен в програмата за настройка MAESTRO 9.0 и прехвърлен към индивидуалните настройки на аудиопроцесора на кохлеарния имплантат.

По-добро разпределение на честотата в кохлеарния имплантат

Преди праговете бяха разпределяни според алгоритмичен ключ към отделните канали на кохлеарния имплантат и по този начин към отделните контакти на активните електроди. По този начин може да се постигне вярно разпределяне на звука, ако електрод с оптимално настроена дължина може да бъде изцяло поставен в средна кохлея; това е възможно, ако може да се постигне стимулация чрез почти две намотки или 630 градуса. Фино структурно кодиране на сигнала – FSP, FS4 или FS4-p-coding – във втората намотка прави възприемането на праговете перфектно.

Използвайки КТ изображението, което е един от рутинните прегледи при кохлеарна имплантация, и с OTOPLAN, специален DICOM диаскоп, клиницистът с няколко кликвания може да определи и идеалната дължина на електрода при различно от средното вътрешно ухо. От една страна, конвенционалното честотно разпределение е само условно правилно за тези потребители. От друга страна, за конкретни потребители с особено голяма кохлея и особено дълбоко поставяне, разпределението на контактите на по-ниски честоти е отлично, но средният и висок звуков диапазон е правилно разпределен само отчасти.

“Ако знаем къде точно в кохлеята се намира всеки електрод, можем да разпределим точно правилния честотен обхват за всеки отделен контакт за всеки отделен потребител", обяснява Петер Ноп, директор развитие в областта на сигналното кодиране на MED-EL. Именно това е възможно сега с най-новата версия на OTOPLAN чрез използване на постоперативно КТ изображение. “OTOPLAN с едно натискане на бутон разпознава моментното положение на всеки канал и разпределената там честота.”

С OTOPLAN също ще бъде възможно да се види, ако електродите не са били напълно поставени, така че един или няколко канала са били извън кохлеята и затова трябва да бъдат деактивирани.

Anatomy Based Fitting (ABF) за кохлеарни имплантати с MAESTRO 9.0

Новата версия на MAESTRO може да получи тази информация от OTOPLAN. Ноп обяснява следната процедура: "Преместваме честотните ленти при настройките, за да минимизираме разликите между неразпределени и разпределени честоти.” Това е възможно за потребители на всички КИ на MED-EL в комбинация с аудиопроцесорите SONNET 2 илиRONDO 3.

Въпреки това все още може да има ризлики с къси електроди или непълно поставяне: колкото по-къс е покритият диапазон от кохлеята, толкова по-голяма е разликата, най-вече за ниските честоти. Ето защо изискване за добра настройка с ABF е електродът да достига най-малко до втората намотка на кохлеята.

ABF е предназначена за честоти в обхвата от 1000 до 3000 Hertz, защото те са съществени за разбиране на реч. ABF не се отразява на настройката на нивото, въпреки че някои честотни ленти в нискочестотния обхват могат да бъдат по-широки от обичайното, логаритмично честотно разпределение: комбинацията с финото кодиране на слуховия сигнал FSP, FS4 или FS4-p позволява и тук добра резолюция на праговете.

Разбира се, трябва да се отчете дали опитните потребители на кохлеарен имплантат искат настройките им да бъдат променени според ABF. Със своя опит от над 30 години в КИ Петер Ноп изтъква, че "опитните потребители са свикнали с настройките на честотните ленти.” Той съветва да се обмисли дълга фаза на пренастройване. “За новите потребители обаче вярваме, че можем да постигнем по-бързо свикване със слуха с кохлеарен имплантат, който използва анатомично базираната настройка ABF и следователно по-добро използване на системата като цяло.”

Ново качество на звука с новата програма за кохлеарни имплантати на MED-EL

Ново качество на звука с новата програма кохлеарни имплантати на MED-EL

Условна кулминация на дългото развитие на кохлеарните имплантати

MED-EL винаги се е старал да осигури максимално близко до естественото слухово възприятие със своите кохлеарни имплантатни системи - винаги базирано на актуалните научни знания за слуховия процес. Първото признание идва от унгарския биофизик и носител на Нобелова награда Георг фон Бекеши, че различните звукови прагове стимулират различни зони на кохлеята: по-високите звуци, т.нар. басове, с преминаването от средното към вътрешното ухо, а по-дълбоките звуци чрез контраста спрямо върха на кохлеята, наричан апекс. Въз основа на това, през 1961 г. Доналд Д. Грийнууд извежда математическа функция от резултатите от психоакустични опити за диференциране на прага, която изчислява мястото във вътрешното ухо, отговорно за определен честотен обхват. Това съотношение е приложено в първите многоканални кохлеарни имплантати.

Тъй като тези първи кохлеарни имплантати използват само относително къси електроди, първоначално в кохлеята са стимулирани само честоти над 500 Hertz. Въпреки това, през 1994 г. MED-EL пуска първия кохлеарен имплантат с електроди с дължина 31 мм, които могат да достигнат и стимулират цялата дължина на кохлеята. По-късно тази функция е наречена CCC, тоест “Complete Cochlear Coverage”.

При естествения слух процесите от втората намотка на кохлеята са дори още по-комплексни: тук звуците също се разбиват хронологично от стимулационния ритъм. Звук от 110 Hertz задейства 110 комплекта акционен потенциал в слуховия нерв всяка секунда, а звук с честота 440 Hertz - 440 комплекта. Кохлеарните имплантати на MED-EL с технологията FineHearing предлагат ексклузивни кодиращи стратегии, като имитират този механизъм от 2006 г.

Дълго време показването на точното местоположение на електрода и разликата между индивидуалната и типично оформената кохлея беше възможно само с имиджова диагностика, но не беше възможно те да бъдат включени в настройките. С OTOPLAN индивидуалната кохлея може да бъде измерена, а идеалната дължина на електрода да бъде видяна преди операцията. Последната версия на OTOPLAN може също да измери точното местоположение на отделните контакти след имплантацията и да разпредели съответните прагове; новата програма за кохлеарни имплантати MAESTRO 9.0 може да приеме това разпределение за анатомично базирана настройка на аудиопроцесори SONNET 2 и RONDO 3.

Допълнителни подобрения на новата програма за кохлеарни имплантати на MED-EL MAESTRO 9.0

В новата програма за настройка MAESTRO 9.0 са внедрени над 70 изменения: подобрени процеси или по-ясни репрезентации - повечето полезни основно за специалистите, които работят директно с програмата. Някои иновации обаче представляват преки подобрения за самите потребители на кохлеарни имплантати. Една от тях е новата възможност за тестване на микрофона на SONNET 2 и RONDO 3: при всеки час за настройка може да се направи проверка дали двата микрофона в аудиопроцесора работят добре и еднакво. Това е важно за млади потребители на кохлеарни имплантати, които не могат да се справят толкова добре с промените. Сравняването на двата микрофона гарантира, че улавянето на звука продължава да е насочено в правилната посока.

При директния аудио вход (DAI), използван и при FM системите, и в теленамотката за улавяне на аудиосигнали посредством индукция, допълнителни опции за настройка позволяват по-добро сравнение на двата аудио входа. Новият аудиопроцесор RONDO 3 е оборудван с вградена батерия: тя може да се тества с MAESTRO 9.0. Това означава, че може да се назначи час за обслужване, преди периодът на намалена функционалност да се е отразил на ежедневието на потребителя.

Самите аудиопроцесори съдържат процесор, "мини компютър”. С помощта на малки промени в програмирането на този процесор бъдещите открития и подобрения също понякога могат да се използват с процесори, които вече се сервизират. За SONNET 2 и RONDO 3 MAESTRO 9.0 предлага възможност за лесна актуализация при следващия час за настройка - с другите процесори това продължава да бъде възможно в рамките на техническото обслужване.

Все пак, най-съществените допълнителни развития чрез MAESTRO 9.0 си остават възможността за анатомично базирана настройка (ABF) и бимодална настройка.

Повече информация за новата програма за кохлеарни имплантати на MED-EL можете да намерите на www.medel.com.