Здраве

 • Загубата на слух може да окаже неприятно въздействие върху качеството на живот и дори да отключи депресия. Подходящите слухови апарати или слухови импланти могат да помогнат и да противодействат на това. Скорошно проучване от Великобритания показва дори една неизвестна досега икономическа взаимовръзка.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Въздействието на настинката върху чуването с или без кохлеарен имплант Обикновената настинка може

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Прочетете историите на билатерални КИ потребители и техния личен опит и сравнение на кохлеарни имплантати.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Пред последните години разпределението на ролите на майката и бащата в нашето общество се промени. Въпреки това, силните страни на бащите все още не се използват достатъчно при ранната подкрепа на деца с увреден слух.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Има много причини, поради които медицинските специалисти да искат да получат вътрешни изображения на органите на своите пациенти. Но потребителите на слуховите имплантати на MED-EL са добре подготвени за това!

  Read article
  Categories: Здраве|
 • FCEI, мрежата за Family-Centred Early Intervention, присъства онлайн от февруари и също споделя за изненадващото въздействие на пандемията върху семействата.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Още в пубертета, нашите децата започват да ни превъзхождат със своите способности. Когато глухите

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Защо? Кога? Къде? Как? Галя Георгиева-Дървеничарска, слухово-речеви рехабилитатор, учител по фонетична ритмика, СУУУС „

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Инфекцията от COVID-19 може да окаже влияние на живота и слуха на засегнатите хора. Двама души описват своя опит.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • имплантируемите активни слухови системи по костен път за деца с множество увреждания Доц.д-р П.Руев,

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Развитието на езика на децата с нормален слух търпи своето непрекъснато подобрение и усъвършенстване.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Хората със слухови имплантати често се нуждаят от помощ, когато са в болница или в старчески дом. Научете повече за ранната и добра подготовка.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Прякото влияние на Корона вируса върху способността за чуване е предмет на противоречиви дискусии между експертите.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Дори и потребители, които са били имплантирани с първия имплантат преди години, могат да имат полза от билатералната имплантация.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • Взаимодействието между музика и слух и защо музиката трябва да се използва по-критично.

  Read article
  Categories: Здраве|
 • За да постигнат максимална полза от втория кохлеарен имплантат, потребителите трябва да се упражняват редовно, както с първия КИ.

  Read article
  Categories: Здраве|