A girl- training binaural hearing

За да постигнат максимална полза от втория кохлеарен имплантат, потребителите трябва да се упражняват редовно, както с първия КИ. Експерти от Германия и Австрия обясняват как конкретно да се упражнява двустранният слух.

"Следващият кохлеарен имплантат изисква специфично и последователно упражняване на двете уши", казва Корина Шаар, специалист по рехабилитация на слухови имплантати от Германия. Следваща кохлеарна имплантация означава, че потребител с един КИ получава втори КИ контралатерално (= на другото) ухо. Речевият терапевт Констанце Фетер от Виена работи с ползватели на КИ в Австрия. "Препоръчвам моите пациенти да започнат упражненията най-напред вкъщи с новия КИ. Така или иначе в ежедневието трябва да използват и двата кохлеарни имплантата по цял ден."

Колкото повече време е минало от първата имплантация, толкова е по-вероятно потребителите да са забравили за седмиците и месеците упражнения след първата операция. Понякога кандидатите за КИ очакват, че втората страна бързо ще навакса първото ухо и ще постигне същите резултати скоро след първата настройка. Но някои възприемат новия сигнал от втората страна като смущаващ фонов шум. "Много е важно аудиопроцесорът да се носи редовно. Пациентите трябва да бъдат мотовирани и да искат да съдействат", изтъква Корина Шаар.

Чуване - с двете уши и в двете посоки

Най-напред слушането и разбирането на реч се упражняват само с втория КИ, а после двете устройства се комбинират. Ако малките деца не искат да свалят първия КИ, родителите понякога прибягват до един трик: след следобедния сън "първият процесор е още изморен и трябва да поспи още малко." Това е времето за игри със слушане.

За да се локализират звуци и отделните звуци и източници на реч да бъдат филтрирани в шумна среда, слухът трябва да бъде напълно еднакъв от двете страни. Тези бинаурални способности изискват време да бъдат научени, дори и при деца с нормален слух, като същото се отнася и до речта и комуникацията. Подобни способности се развиват с речта и езика. Ето защо за потребителите на кохлеарни имплантати е важно да ги упражняват постоянно.

Игра на криеница за млади и стари

Тази популярна игра за възрастни и тийнейджъри започва със стандартен тон на звънене на телефон Samsung, Apple или Huawei: "Чий телефон звъни?" или "Къде си сложих телефона?"

Докато възрастните могат да реагират нервно на подобни ситуации, децата обикновено харесват играта на криеница. Криеницата включва двама играчи: единият се крие и издава определеният предварително звук или вика търсещия по име. Като алтернатива можете да скриете звънящ будилник или мобилен телефон. Децата могат да го търсят заедно. Новоимплантираните деца вероятно ще се нуждаят от помощта на възрастен играч, за да открият скривалището.

Играта със завързани очи също е популярна сред децата. За целите на слуховия тренинг "слепият човек" може само да бъде викан или имитиран със звуци. Разбира се, и други детски игри могат да бъдат адаптирани. Корина Шаар се усмихва: "Моята любима игра с децата е "аз чувам нещо, което ти не чуваш". Ние не само питаме децата кой звук чуват, но и откъде идва."

Целенасочена локализация

Ако сте възрастен и искате да упражнявате посоката на чуване, е най-добре да започнете с познат звук, чиято локация горе-долу познавате. Потърсете източник на звук. Затворете очи, завъртете глава в различни посоки и открийте от коя посока можете най-добре да локализирате звука.

"Звуците могат да бъдат изречени думи, музикални инструменти или звуци от ежедневието", обяснява Констанце Фетер. "Ако локализирането на звук работи добре, пускам два звука от различни позиции един след друг. Потребителите трябва да ги локализират в правилната последователност." След като напреднете, може да опитате упражнението в непозната среда или с движещи се звуци, напр. преминаващи коли.

При възрастните упражненията трябва да могат да се интегрират лесно в ежедневието. Корина Шаар препоръчва потребителите да затворят очи, сами или с партньор, и да открият: колко звука възприемам, какви са те и откъде идват? При групова терапия можем да играем тази игра вътре или навън, в парка или в кафенето. Локализацията и разграничаването на звуци могат да се упражняват едновременно.

Разбиране на реч в шумна среда

Няма значение дали сте в ресторант, отворен офис, класна стая или обществен транспорт: всекидневният живот изисква разбиране и комуникиране в шумна среда. "Разбирането на реч в шумна среда е най-трудното, което трябва да се постигне при рехабилитацията", е убедена Констанце Фетер. Ако потребителите на КИ не се чувстват уверени с дадено упражнение, тя им препоръчва да го правят най-напред в тиха обстановка. Нейната германска колежка добавя: "Веднага щом ползвателят може да идентифицира първите думи, той може да опита да добави към упражненията лек фонов шум."

Докато речевите тестове обикновено използват стандартен бял шум, Констанце Фетер препоръчва околния шум за упражняване на слуха. "Обичам да работя с ежедневните ситуации." Вкъщи можете да си пуснете радиото. Опитните ползватели могат да упражняват комуникацията в любимия си ресторант. Констанце Фетер набляга на факта, че в такава среда дори хората с нормален слух понякога трябва да молят събеседника си да повтори. "Разработването на стратегии с моите пациенти как да се справят в определени ситуации е ключово в моите терапевтични сеанси."

"В началото често е достатъчно само да отворим прозореца по време на упражнението", обяснява Корина Шаар. Това може да се направи по всяко време, независимо дали се упражнявате с комуникационен партньор или CD. "Най-доброто упражнение за разбиране на реч в шумна среда е всекидневният живот", усмихва се тя. "Няма живот без шум."