Кохлеарният имплант запазва работата и предотвратява прегарянето

Слуховите увреждания оказват редица въздействия върху образованието и обучението, както и в трудовото ежедневие: това увеличава риска от прегаряне и загуба на работа. Своевременната слухова грижа, подходящите протези и простите предпазни мерки противодействат на това.

"Когато дадено дете говореше в клас, аз вече не знаех откъде идва това," казва бившият AHS професор маг. Петер Кметико в интервю за gehört.gelesen и описва как едностранната му загуба на слух ставала "все по-неприятна" в клас. Добрият слух е важен не само за педагогическия персонал и професионалните музиканти - в крайна сметка, почти няма работа, в която поне отвреме навреме да не се налага да се говори по телефона с клиенти, колеги или началници.

Марк Лоренс, представител на Световната здравна организация (СЗО) и на Световния форум за слуха (WHF), представи тези предизвикателства в цифри и факти по време на презентацията си на симпозиума EURO-CIU в Ротердам през ноември 2022 г.: по-лошо образование, по-труден достъп до трудовия пазар, по-лоши кариерни възможности и по-висок риск от безработица, ранно пенсиониране на хората със слухово увреждане.[1] Обезпокоително, но не и нещо ново: Още през 2010 г. президентът на CIA проф. д-р Волф-Дитер Баумгартнер оповести подобни резултати в публикацията си за анализ на разходите при кохлеарна имплантация.[2] Не толкова познати са констатациите за връзката между слуха, работата и прегарянето, представени от г-н Лоренс: слуховите проблеми увеличават риска от прегаряне; работата в отворено офис пространство изостря този риск. На това може да се противодейства с подходящи слухови апарати или импланти, по-тиха работа среда и почивки за слушане.

Прегарянето - не е болест, но не е и здравословно състояние

Стрес и недостатъчно почивка в съчетание с тежка работна среда - тази комбинация предизвиква прегаряне при все повече хора Като общо усещане за претоварване това води до изтощение и намалена работоспособност. Прегарянето[3] не се счита за заболяване в строгия смисъл, но симптомите и оплакванията трябва да се вземат сериозно като спешен случай: прегарянето може да доведе до сериозни социални, физически и психологически проблеми.

В резултат на това в момента причините и катализаторите се проучват интензивно. През 2011 г. проучване[4] в Швеция е установило съществена връзка между проблемите със слуха и симптомите на прегаряне. В рамките на скорошно проучване на Thomas More University of Applied Sciences в Белгия Лорънс и неговите колеги са открили връзка между симптомите на прегаряне и проблемите с възприемане на шума, разбиране на реч в шумна среда, слухова концентрация и тинитус.

Отворени офис пространства: лоши за слушането и лоши за неслушането

В този контекст Лоренс споменава и проблемите с отворените офис пространства не само за хората с увреден слух: увеличените нива на фонов шум в отворените офиси водят до по-слабо разбиране на реч и изискват по-голяма концентрация по време на разговор. Освен това, изискват и по-голяма концентрация, ако човек не иска да се разсейва от разговорите на останалите.

В отворените офиси дори служителите с нормален слух трябва съзнателно да се разграничават от шума около тях, за да мога да се концентрират в работата си.[5] Френският философ Дени Дидеро нарича това "четвъртата завеса" или "четвъртата стена": в театъра сцената е отделена от публиката с три завеси или стени. Когато и трите са вдигнати, публиката може да вижда актьорите. Дидеро препоръчва изпълнителите да си "представят голяма стена пред сцената, която ги отделя от публиката, и да играят така, все едно завесата никога не се е вдигала."

По-малките офиси са особено подходящи за служители с увреден слух. Там и в двете ситуации е небходима по-малка концентрация: при слушане и когато не искаш да бъдеш безпокоен. Така се намаляват стресът и рискът от прегаряне.

Загуба на слух: 6 начина да предотвратим прегаряне

  • Своевременната слухова грижа помага за запазване на работното място при загуба на слуха.
  • В комбинация със слуховата протеза, има различни възможности за допълнително улесняване на комуникацията: например, AudioStream при провеждане на телефонни разговори или AudioLink като дистанционен микрофон по време на срещи.
  • Незабавно и ясно справяне със слуховите проблеми: ако от срам криете проблемите с разбирането, рискувате недоразумения и не давате възможност на колегите си да ви помогнат.
  • По-малките офиси и работни групи, както и помещения с намален шум улесняват комуникацията. Завесите или допълнителните мебели често са от полза. (виж GG 1.2020 стр. 32-36)
  • Съзнателно използвайте почивки по време и след работа, за да си почивате от слушането (виж GG 1.2023 стр. 16 и следващи).
  • Внимателно подбирайте работни места и длъжности с по-голяма нужда от комуникация.

[1] World report on hearing, World Health Organization 2021, ISBN 978-92-4-002048-1 & 978-92-4-002049-8

[2] “Cochlea Implantation. Eine Ökonomische Analyse“, Baumgartner W.D. 2010

[3] https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/burnout.html

[4] “Stress and prevalence of hearing problems in the Swedish working population”, Hasson et al., BMC Public Health, 2011 Feb 23; 11:130, doi: 10.1186/1471-2458-11-130

[6] “The Truth About Open Offices”, E. Bernstein, B. Waber, Harvard Business Review, Nov.-Dec. 2019, https://hbr.org/2019/11/the-truth-about-open-offices