Медицински изследвания за потребители на КИ

Счупени кости, скъсани сухожилия, калцификация на артерия или съмнение за тумори – има много причини, поради които медицинските специалисти да искат да получат вътрешни изображения на органите на своите пациенти. Потребителите на слуховите имплантати на MED-EL са добре подготвени за това.

медицински прегледи

За разлика от обикновената светлина, рентгеновите лъчи проникват през човешката тъкан, премахват сенките върху видовете плътна тъкан. Ако това се улови върху филмова лента, ще покаже сенчесто изображение на костната структура. Като цяло този метод не е подходящ за изобразяване на мека тъкан.

Класическата томография и КТ

При рентгеновите прегледи, ако по време на излагането източникът на радиация и повърхността на филмиране се доближат една до друга, на фокус остава само една тънка зона. По-високите и по-дълбоки слоеве остават като сив воал и вместо сенчесто изображение се получава нещо като отпечатък на изследвания слой. Това се нарича томографско изображение. Сравнително дългото време на записване при този класически метод е водело до голямо радиационно излагане.

Днес изображения от няколко слоя могат да бъдат създадени чрез едно-единствено излагане, контролирано от компютър. Дебелината на всеки един разрез може да бъде ограничена до десетки от милиметъра, а общото излагане на радиация да се поддържа ниско. Компютърната томография КТ изцяло замени класическата томография.

Алтернативите за изображения на органи

При сцинтиграфията в изследвания орган за кратко се въвеждат радиоактивни субстанции. След това за изследване на функцията на този орган могат да се използват рентгенови или КТ изображения. Емисионната компютърна томография (ECT) и позитронната емисионна томография (PET) представляват специални видове сцинтиграфия.

При сонографията се използва ултразвук, високочестотни звукови вълни от 1 до 40MHz. Тя може да се използва за изследване на органи, които съдържат течности. Комфортната и безопасна процедура може да се прилага без колебание дори по време на бременност. Изображенията не са толкова точни като тези с КТ или МР. Газовете, напр. в белите дробове или червата, предизвикват смущения с ултразвуковите изображения и костите - ефект, която понякога се използва преднамерено за създаване на изображения.

Техники за изображения с инфрачервена радиация или измерване на електрически импеданси се използват рядко. По-разпространени са процедурите, при които в отвори на тялото се вкарва мъничка камера, за да се получи изображение от вътрешността на тялото, напр. при гастроскопия на стомаха.

Имплантати и магнитно-резонансно изображение

Големите магнитни сили в МР налагат ограничения на потребителите на имплантати. Австрийският производител MED-EL е пионер в производството на подходящи за МР слухови имплантати.

При някои имплантати по време на МР изследване трябва да се вземат специални предпазни мерки. При имплантатите на някои производители е необходима хирургическа намеса преди и след прегледа. Независимо че отговарят на всички изисквания, при някои системи се съобщава за над 50 процента усложнения - понякога дори до експлантация на КИ.

Потребителите на слухови имплантати на MED-EL са на сигурната страна! С изключение на използвания в миналото имплантат за средното ухо VORP 502, всички слухови имплантати на MED-EL са безопасни за МР до 1.5 Tesla, а имплантатите SYNCHRONY дори до 3.0 Tesla - уникалният дизайн на магнита на SYNCHRONY прави това възможно.

Потребителите на имплантати на MED-EL съобщават рядко за неприятно усещане по време на МР и не са имали сериозни усложнения от МР.

Ако е необходимо МР изследване, при запазване на часа специалистите трябва да бъдат уведомени за имплантата. По този начин до самия преглед има достатъчно време за евентуални въпроси към производителя на имплантата.

Имплантати и диагностично изображение

Ултразвуковото лечение в краниалната област, напр. ултразвуково почистване на зъби, не се препоръчва за потребители на имплантати. Ултразвуковото сканиране на трупа и крайниците е безопасно.

В Германия КТ представлява почти половината от всички изобразителни изследвания, а в Австрия съотношението вероятно е подобно. За щастие, КТ може да се използва без колебание с имплантатите, както и другите рентгенови изследвания. В някои клиники за имплантация позицията на имплантата дори се проверява рутинно с рентген.

Броят на МР изследванията се увеличава по целия свят, а устройствата със силни магнити се използват все повече. Ето защо сега клиницистите препоръчват слухови имплантати, които позволяват безрискови МР изследвания с 3T.