Слухово-речевата рехабилитация, подпомагането по общообразователните дисциплини и извънкласните дейности са едни от основните направления в дейността на АРДУС.

Мария Кръстева, председател УС на АРДУС

Те са най-важната предпоставка за успешното интегриране на децата и младежите с увреден слух в масовите училища и в университетите. Извънкласни дейности и курсове - създават условия за личностно развитие на децата и младежите с увреден слух, за рехабилитация и интеграция.

В София бяха проведни занимания по развитие на речта и български език в две групи - от I до VI клас и от V до X клас. В Пловдив продължиха заниманията по английски език, а в Стара Загора се проведоха занимания по арттерапия и музикотерапия. Децата и младежите от страната, които не могат да посещават организирани занимания, се включиха в индивидуални курсове по английски и руски език, роботика, арттерапия, консултации при психолог и др. Учениците и студентите бяха подпомогнати чрез закупуване на учебни пособия. Специалистите в кабинетите за рехабилитация на слуха и говора в София, Берковица, Ботевград, Варна, Габрово и Плевен се възползваха от помощта за осигуряване на необходимите им учебни пособия. За децата и младежите с кохлеарни имплантни системи закупихме част от необходимите им батерии.

Летни рехабилитационни лагери

Планинският лагер беше в Банско, през юли. Лагерниците се включиха в игрите на ХIII мотосъбор на местността „Предела”, организиран от мотоклуб „Планински вълци”. А присъстващите се запознаха с дейността на АРДУС.

Морският лагер беше в началото на септември в Приморско. В програмата бяха включени часове по рехабилитация на слуха и говора, занимания за
развиване на умения за работа в екип и комуникация, образователни и спортни игри, както и семинар за родителите - на тема „Приобщаващо образование”, които се консултираха със специалистите и обмениха информация помежду си за вълнуващите ги проблеми. За младежите темата беше „Активен начин на живот”.

Инструкторите от Сърфучилище АКАША - Илияна Стоилова и Йоан Колев, организираха обучение за децата ни по уиндсърф. Показаха ни и авторския си филм „Море на върха”. Проведохме дискусия за екокатастрофата пред световния океан, поради употребата на пластмаса, и последиците от човешката дейност за Земята.

Асоциацията поддържа центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и семействата им в София, Пловдив, Габрово и Стара Загора. Сътрудничим си с организации на и за хора с увреждания, които работят в областта на интеграцията им. Участваме и в прояви на сродни национални и международни организации. Отпечатахме и се разпространихме информационни материали за семействата и специалистите в областта на увреждането на слуха и за информиране на обществото.

По време на морския лагер в Приморско се проведе курс по сърф за деца.

Международни младежки обмени

През лятото проведохме младежки обмени в Полша, в Румъния и в с. Синеморец. Продължава проект BG05M9OPOO1-2.011- 0006 - „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Изпратихме тази динамична и богата 2019 година с коледни партита в различни градове в страната, преминали с много настроение и подаръци за децата, осигурени от дарители.