Кохлеарен имплант – все още не е Plug & Play

Слухов тренинг с кохлеарен имплант: знаете ли защо е важен? Развитието на технологията на кохлеарния имплант води не само до по-естествен звук и по-добро разбиране на реч, но и до много по-бърза слухова адаптация. Въпреки това, слуховата терапия след имплантация е препоръчителна и осигурява дори още по-голям успех с тази слухова система.

Hearing training with a cochlear implant

Конвенционалните слухови апарати усилват звуците до определена степен, но не са достатъчни за хора с пълна загуба на слух или глухота. Кохлеарните импланти стимулират директно слуховия нерв. Това позволява на хората с пълна загуба на слух да чуват. Полученият по този начин нервен импулс е подобен на естествения слухов сигнал, но централната слухова система все пак трябва да се приспособи донякъде към него.

През последните десетилетия слуховата технология се подобри значително. Това се демонстрира чрез естественото слухово изображение с КИ, както и чрез по-добро и по-бързо разбиране на реч. Въпреки това кохлеарните импланти не спадат към технологията включи и играй, с която сме свикнали в модерната компютърна технология.

Защо е необходим слухов тренинг?

Нашата слухова система вече работи при неродените бебета от 24, седмица на бременността. Ако бебето е родено глухо или със затруднено чуване, то не само трябва да навакса с развитието на речта преди получаване на слухова система, но и с пренатално развитие. Разбира се, колкото по-рано бъде осигурена слухова грижа, толкова по-малко терапия ще бъде необходима. Първите комуникационни упражнения са важни, дори и преди слуховата имплантация.

Необходимите инструкции и предложения са описани в брошурата Ready, Steady, Go!, която се предоставя на засегнатите семейства в специализираните КИ центрове. Данните показват, че и глухите възрастни могат да имат значителна полза от слухова рехабилитация след кохлеарна имплантация. Като се позовяват на по-старо изследване на клиника Кобленц-Монтабаур [1], д-р Роланд Це, главен лекар в КИ рехабилитационен център в Бад Наухайм, Германия, и проф. д-р Уве Бауман, аудиолог и КИ специалист в Университетска болница Франкфурт, Германия, добавят следното: „За да се осигури оптимален успех на лечението, мерките за рехабилитация на пациентите трябва да бъдат неразделна част от холистичния лечебен подход и по възможност, да се проведат през първата година след имплантацията.“

Какви са ползите от слуховия тренинг?

В проучване [2] с 1 355 КИ потребители проф. Бауман и д-р Це са изследвали факторите, които оказват влияние на успеха на една такава слухова рехабилитация на пациентите. Те обобщават, че „средно,⁣⁣ е налице увеличение с 20 процентни пункта в сравнение с теста при приемане“. Изненадващото е, че и онези по-стари пациенти, които са били имплантирани след дълъг период на глухота, както и пациенти с многогодишен опит с КИ, също показват съществено подобрение в резултат на рехабилитацията.

В по-ранни проучвания е посочено, че като средна стойност потребителите на КИ не са установили по-нататъшно подобряване на разбирането на реч след около шест месеца опит с КИ. Въпреки това, Це и Бауман са успели да покажат, че „Максималната подкрепа […] не се постига единствено с по-дълго използване на КИ.“

Независимо че тези фактори оказват влияние на скоростта и обхвата на слуховото подобрение чрез терапия, те добавят, че “всички групи пациенти са имали значителна полза от терапията, независимо от възраст, период на глухота или продължителност на използване на КИ. […] Настройката на КИ може да доведе до подобрения в активността, участието и качеството на живот. Без интензивна рехабилитация има риск тези резултати да не бъдат постигнати в максималния възможен обем.“

Какво е слухов тренинг?

Слуховото развитие в контекста на (ре)хабилитацията протича в пет основни стъпки, като някои от тях могат да бъдат пропуснати в зависимост от индивидуалното разбиране на реч:

 1. Възприемане, отличаване и класифициране на звуци.
 2. Разпознаване на реч, разбиране на думи и изречения; при деца, също говорене
 3. По-комплексни езикови единици: нови и по-трудни думи, граматически структури, разказване на истории и комуникация (вербална) в ежедневието
 4. Стратегии за комуникация в особено трудни слухови ситуации
 5. За т.нар. биневрални функции – разбиране на реч сред шум и звукова локализация – е необходимо чуване от двете страни. Също така ушите се упражняват поотделно.

В допълнение, инструкциите за боравене и грижа за слуховото устройство също са част от рехабилитацията. При слухова рехабилитация на пациенти в болница може да се получи подкрепа и от други терапевти, както и от психотерапевти и социални работници. Освен това се стимулира и създаването на мрежа между засегнатите.

Къде мога да намеря предложения за слухов тренинг?

Като цяло, всяко слухово усещане може да се упражнява. Експертите препоръчват ежедневни упражнения за слушане. При структурираната слухова терапия речевите терапевти оценяват настоящия слухов статус на съответния потребител, показват на партньорите за упражнения как да продължат вкъщи и предоставят подходящи материали за упражнение.

Можете да се свържете с нас тук и да научите повече за слуховата рехабилитация и възможностите за ранна подкрепа във Вашата страна. Производителите на слухови апарати и слухови импланти също предлагат съвети и практически материали, както и специални приложения за упражнения за смартфони, таблети и компютри.

Как да се разбираме по-добре

Съвети и прости правила за по-добра комуникация със и без слухови проблеми

Някои ситуации като разговори в шумна среда, в по-големи дискусионни групи или на чужди езици могат да бъдат наистина предизвикателни. Обобщили сме някои принципи как да улесним ежедневната комуникация.

В класната стая, офиса, хола или други общи помещения е разумно да се оптимизира акустиката на помещението. Твърдите, гладки стени създават отражения, което увеличава нивото на шума и прави разговорите по-трудни. В самата разговорна ситуация помагат прости правила:

 • Минимизирайте фоновия шум: намалете радиото или други устройства, затворете прозорците, не мийте чинии, докато говорите и др.
 • По възможност запишете имена, нови термини, дати и друга важна информация.
 • Използвайте налични допълнителни устройства
 • Оставете разговорния партньор да говори и не се прекъсвайте взаимно
 • Гледайте към човека, на когото говорите, и не закривайте устата си
 • Дори и по емоционални теми или ако повтаряте нещо: не крещете и не натъртвайте думите!
 • Говорете ясно и не твърде бързо
 • Не говорете с пълна уста – не дъвчете, докато говорите, това важи и за дъвченето на дъвка
 • Ако не сте сигурни, питайте или повторете това, което сте чули, за да потвърдите дали е правилно

Говорете ясно

Крещенето, както и монотонното, изкуствено или преувеличено произношение правят разбирането на реч още по-трудно. Това може да се подобри, ако:

 • Говорите правилно, точно и с цели изречения
 • Говорите живо, с пълната гама звукова артикулация
 • Наблягате на ключовите думи
 • Правите ясни паузи между всички фрази и изречения

Ако се опитвате да се изразите ясно, автоматично ще говорите по-бавно и малко по-високо.

Задавайте въпроси

Никой не обича да „създава проблеми“ и да дразни другите с постоянни въпроси. Само че недоразуменията могат да бъдат изтощителни за двете страни в комуникацията. Ето защо задаването на въпроси е в интерес на двамата партньори в разговора:

 • Кажете го отново/по-бавно, моля!
 • Моля, кажете го по друг начин!
 • За какво става дума? Подскажете ми, моля!
 • Произнесете по букви/напишете най-важната дума, моля!

[1] Maurer, J. Gegenwärtiger Stand der Cochlea Implantatversorgung bei Erwachsenen und Kindern. HNO 57, 693–706 (2009).

[2] Zeh, R., Baumann, U. Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen bei erwachsenen CI-Trägern; Ergebnisse in Abhängigkeit von der Dauer der Taubheit, Nutzungsdauer und Alter HNO 2015 · 63:557–576 (2015).